222222

مقالات

ناحیه شهید صدوقی

.  ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه شهید صدوقی با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 213 مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 21 بهمن 1395می باشد.

شهر

منطقه

کد مسجد

نام مسجد

نام و نام خانوادگی امام جماعت

تراز حوزوی

آدرس مسجد

کد پستی

بهارستان (گلستان)

*

01/09/001

صاحب الزمان (عج)

رضا احمدپور

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - شهرک کلمه ( شهرک فجر ) خ مسجد

3766115755

بهارستان (گلستان)

*

01/09/002

قمر بنی هاشم (ع)

مجید صابری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - شهرک کلمه ( شهرک فجر ) - بوستان سوم

3766153113

بهارستان (گلستان)

*

01/09/003

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 20 متری نبوت - ک نبوت 5

3769154806

بهارستان (گلستان)

*

01/09/004

سید الشهداء (ع)

محمد اسدی خالان

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر- خ اول - ک ش کریمی 

3768183163

بهارستان (گلستان)

*

01/09/005

حضرت محمد رسول ا... (ص)

محرم شیری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ آزادگان - روبروی پارک

3769158155

بهارستان (گلستان)

*

01/09/006

صاحب الزمان (عج)

احمد افرادی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - انتهای 14م ش چمران - روستای سعید آباد

3755161938

بهارستان (گلستان)

*

01/09/007

ابوالفضل (ع)

عباس خیری نژاد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ ش صیاد شیرازی - خ نواب صفوی

3769147369

بهارستان (گلستان)

*

01/09/008

امام حسین (ع)

مهدی آخوندی شیخ احمد لو

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - روستای احمد آباد - انتهای خ ولیعصر

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/009

النبی (ص)

رضا به تاج

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک بالا - خ نیایش - کوچه پنجم شرقی

3765188449

بهارستان (گلستان)

*

01/09/010

چهارده معصوم (ع)

سید محمد بیگدلی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - شهرک تاجیک - خ طالقانی

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/012

ابوالفضل (ع)

سید مهدی حسینی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ ش چمران - ک بهشتی جنوبی

3767157674

بهارستان (گلستان)

*

01/09/013

چهارده معصوم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک بالا - کوچه دوم غربی

3765186681

بهارستان (گلستان)

*

01/09/014

صاحب الزمان (عج)

جواد حبّی اسبقران

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیر آباد - ابتدای خ ش رضائی

3767335609

بهارستان (گلستان)

*

01/09/015

حضرت رقیه (س)

رفیع حبیبی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ اول - خ شهید کاویانی

3768178397

بهارستان (گلستان)

*

01/09/016

قمر بنی هاشم (ع)

محمود اسدی شیخ لو

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ آزادگان - خ 20 متری احداثی - کوچه نبوت 5

3769154806

بهارستان (گلستان)

*

01/09/017

باب الحوائج (ع)

عباس ربیعی نصرتیان

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ آزادگان - ک افق

3769136464

بهارستان (گلستان)

*

01/09/018

امام حسین (ع)

علی حمید پور

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 12 متری اول - ک ش صفدری

3768113975

بهارستان (گلستان)

*

01/09/019

موسی ابن جعفر (ع)

عزیز حیدر پور تبریزی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 14م ش چمران -ک ش باکری

3767178971

بهارستان (گلستان)

*

01/09/020

ابوالفضل (ع)

اکبر حاجی زاده

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک بالا - خ سوم شرقی

3765187931

بهارستان (گلستان)

*

01/09/021

ابوالفضل (ع)

عنایت یزدانی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - صالحیه - خ ش نقاوت ک آبان سه

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/022

فاطمه الزهراء (س)

رحیم خرقانی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - اسماعیل آباد - خ بختیاری

3766168535

بهارستان (گلستان)

*

01/09/023

امام رضا (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - جنب دفتر امام جمعه

3768146856

بهارستان (گلستان)

*

01/09/025

امیر المومنین (ع)

ناصر داداشی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ سوم - خ 10 متری امام حسن مجتبی (ع)

3768138631

بهارستان (گلستان)

*

01/09/027

حسینیه قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ دوم - ک دانش

3768183559

بهارستان (گلستان)

*

01/09/028

موسی ابن جعفر (ع)

محمد صادق صادقی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ آزادگان - خ 8 متری گلها

3769166118

بهارستان (گلستان)

*

01/09/030

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیر آباد - خ چهارده معصوم

3767311657

بهارستان (گلستان)

*

01/09/031

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

3768176918

بهارستان (گلستان)

*

01/09/032

ابوالفضل (ع)

عبد اله طالب زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ امام خمینی (ره) - پشت خ احداثی

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/033

امام سجاد (ع)

محمد رضا طالب زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 14 متری ش چمران - ک اشرفی اصفهانی

3767137581

بهارستان (گلستان)

*

01/09/034

ابوالفضل (ع)

حسن رضا بیگدلی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیر آباد - خ استاد شهریار

3787335610

بهارستان (گلستان)

*

01/09/035

علی ابن ابیطالب (ع)

علی عباسی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ مطهری

3767165991

بهارستان (گلستان)

*

01/09/036

ابوالفضل (ع)

عادل عبدی نیا خرم

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - سه راه آدران - شهرک تاجیک

3767379538

بهارستان (گلستان)

*

01/09/037

موسی ابن جعفر (ع)

بیت اله علیپور

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - میدان ش رجائی - ک ش عربلو

3767185788

بهارستان (گلستان)

*

01/09/038

صاحب الزمان (عج)

صفر علی نژاد آهکلانی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک پائین

3765154637

بهارستان (گلستان)

*

01/09/040

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ سوم - کوچه آزادگان (پراکنده)

3768158938

بهارستان (گلستان)

*

01/09/043

سید الشهداء (ع)

یوسف فرج اللهی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک بالا - دانش دوم شرقی

3765188139

بهارستان (گلستان)

*

01/09/045

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ دوم طالقانی - ک انصار

3768185399

بهارستان (گلستان)

*

01/09/046

قمر بنی هاشم (ع)

رضا صفری گویداش

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیرآباد - خ ش رضائی

3767315538

بهارستان (گلستان)

*

01/09/048

امام زمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر- خ 14 متری ش چمران - ک فهمیده - پشت پارک

3767133748

بهارستان (گلستان)

*

01/09/049

صاحب الزمان (عج)

حسین ابو ترابی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان- نسیم شهر - خ 16 متری مطهری ک ولیعصر

3767164181

بهارستان (گلستان)

*

01/09/050

باب الحوائج (ع)

موسی حسن زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ آزادگان - ک 8 متری پرستو

3769175779

بهارستان (گلستان)

*

01/09/051

جامع اورین

یوسف محرمی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - شهرک اورین

3764133473

بهارستان (گلستان)

*

01/09/052

امام حسن مجتبی (ع)

احمد محسن زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ سوم (شهداء)

3768173386

بهارستان (گلستان)

*

01/09/053

امیر المومنین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - انتهای خ 14 متری ش چمران - کوچه ش فهمیده

3767133916

بهارستان (گلستان)

*

01/09/054

علی ابن ابیطالب (ع)

فخر الدین قهرمانی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - انتهای خ 12 متری سوم - روبروی مدرسه

3768176918

بهارستان (گلستان)

*

01/09/055

اعظم فاطمه الزهراء (س)

ذکریا محمود زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 14 متری ش چمران - ک ش فهمیده

3767133944

بهارستان (گلستان)

*

01/09/056

سید الشهداء (ع)

سعد اله جوانپور

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 14 متری ش چمران - ک 16 م ش همت

3767114734

بهارستان (گلستان)

*

01/09/057

ائمه (ع)

محمود ممی زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ امام خمینی - خ 14 متری ش چمران - ک ش بهشتی شمالی

3767149468

بهارستان (گلستان)

*

01/09/058

ابوالفضل (ع)

موسی حسن زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ دوم - کوچه عرفان

3768183889

بهارستان (گلستان)

*

01/09/060

امام زین العابدین (ع)

سید جواد موسوی میدانی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - همدانک - خ حضرت زین العابدین (ع) (خ مسجد)

3767358445

بهارستان (گلستان)

*

01/09/061

مسلم بن عقیل (ع)

مصطفی مولائی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - روستای وجه آباد - خ ولیعصر (عج)

3769156987

بهارستان (گلستان)

*

01/09/062

ابوالفضل (ع)

منصور احمدی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - اسماعیل آباد - حصارک بالا - خ شهید چناری

3765184478

بهارستان (گلستان)

*

01/09/064

علی ابن موسی الرضا (ع)

ناصر نقی پور

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - حصارک بالا - خ نیایش - کوچه هشتم شرقی

3765185185

بهارستان (گلستان)

*

01/09/066

 جامع ابوالفضل (ع)

غلامعلی امامی پور

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - سبز دشت - خ اصلی

3113895839

بهارستان (گلستان)

*

01/09/067

ابوالفضل (ع)

سلیمان اسد زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 12 متری طالقانی ک انصار

3767358445

بهارستان (گلستان)

*

01/09/068

ابوالفضل (ع)

فتحعلی آقا نژاد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - خ آیت ا... کاشانی

3756195695

بهارستان (گلستان)

*

01/09/069

ابوالفضل (ع)

حمزه بختیاری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - شهرک امام رضا (ع) - خ 10 متری سوم (الوند)

3756135757

بهارستان (گلستان)

*

01/09/070

جامع صاحب الزمان (عج)

محمد بغدادی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - قلعه میر - میدان آیت ا... بروجردی - ک آیت اله جوادی آملی

3755116884

بهارستان (گلستان)

*

01/09/072

ابوالفضل (ع)

یعقوب جلالی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - قلعه میر - خ 16 متری اصلی - خ مسجد

3756117443

بهارستان (گلستان)

*

01/09/073

حسینیه قمر بنی هاشم (ع)

نریمان جدائی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان -  جاده ساوه - جنب امامزاده قاسم - انتهای خ مدرسه

3757165878

بهارستان (گلستان)

*

01/09/074

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - گلستان - سلطان آباد - خ 24 متری ش چمران - خ 10 متری چهارم - خ سهند 2

3756117443

بهارستان (گلستان)

*

01/09/075

امام حسن مجتبی (ع)

محمد حاجی محمودی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - فلکه اول - خ تختی

3759165847

بهارستان (گلستان)

*

01/09/076

امام رضا (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان بهارستان - گلستان - باغ مهندس - خ 15 متری پائیزان شرقی بطرف الهیه خ 12 متری مولوی ک عطار 2

3758164666

بهارستان (گلستان)

*

01/09/078

ابوالفضل (ع)

رسول مصائبی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - سلطان آباد - خ 24 متری ش چمران - خ 24 متری فرهنگیان

3756199545

بهارستان (گلستان)

*

01/09/079

امام رضا (ع)

کریم شکر زاده

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - فلکه دوم - جنب دادگستری

3759153633

بهارستان (گلستان)

*

01/09/080

ابوالفضل (ع)

یحیی شکری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - شهرک حسن آباد - خ ش مطهری - خ ش عظیمی

3756186556

بهارستان (گلستان)

*

01/09/081

علی اکبر (ع)

 محمد علی شیری

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - قلعه میر - خ 17 شهریور - کوچه 17 شهریور 7

3113687119

بهارستان (گلستان)

*

01/09/082

جواد الائمه (ع)

سید مرتضی صفائی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستا ن - سلطان آباد - خ مدرسه

3757154694

بهارستان (گلستان)

*

01/09/083

صاحب الزمان (عج)

محمد طالبی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - قلعه میر - روستای میمنت آباد - خ ش رجائی

3113786586

بهارستان (گلستان)

*

01/09/084

ابوذر

محسن عارفی اصل

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - خ درمانگاه

3757144111

بهارستان (گلستان)

*

01/09/086

قمر بنی هاشم (ع)

سید محمود گلابی قزل احمد

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - سلطان آباد - خ حبیب بن مظاهر - جنب حمام

3757187473

بهارستان (گلستان)

*

01/09/087

امیر المومنین (ع)

جواد گوهری

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - شهرک امام رضا - خ 24 متری ش چمران

3756169511

بهارستان (گلستان)

*

01/09/088

خاتم الانبیاء (ص)

محمد رضا انصاریان

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان- شهرک الهیه

3758183598

بهارستان (گلستان)

*

01/09/089

مصلی امام خمینی (ره)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - مصلی نسیم شهر روبروی دادگستری نسیم شهر

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/091

ابوالفضل (ع)

مجتبی عباسپور ارزنق

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - شهر گلستان - سلطان آباد - خ 30 متری فشار قوی (ش ستاری) - کوچه فجر

3756158961

بهارستان (گلستان)

*

01/09/092

امام حسن مجتبی (ع)

محمد علی نوریان

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - شهرک امام حسن مجتبی (ع) - خ 10 متری ش رجائی - خ10 متری امام حسن(ع)

3756188734

بهارستان (گلستان)

*

01/09/093

ابوالفضل (ع)

یوسف اجاقی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - قلعه میر - خ آذربایجان - خ 12 متری

3113664757

بهارستان (گلستان)

*

01/09/095

موسی ابن جعفر (ع)

علی رضا امامعلی زاد ارزیل

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - صالح آباد - روستای امامزاده باقر(ع)

3317194591

بهارستان (گلستان)

*

01/09/097

صاحب الزمان (عج)

سید حسین تقوی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - ابتدای خ 30 متری

3113151145

بهارستان (گلستان)

*

01/09/098

خاتم الانبیاء (ص)

رحمان جباری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - نبش خ نگارستان پنجم - خ 15 متری دوم

3317196556

بهارستان (گلستان)

*

01/09/100

امام حسین (ع)

روح اله رضایی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - شهرک حسین آباد

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/101

جواد الائمه (ع)

محرم شیری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - نگارستان 16

3317175664

بهارستان (گلستان)

*

01/09/102

امام محمد باقر (ع)

یوسف سعادتی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - انتهای خ نگارستان 5

3317135761

بهارستان (گلستان)

*

01/09/103

حسین ابن علی (ع)

غلامحسین صغیر

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - شهر گلستان - صالح آباد - انتهای خ نقاوت

3113133867

بهارستان (گلستان)

*

01/09/105

چهارده معصوم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - خ گلستان 14 - روبروی مدرسه

3113184966

بهارستان (گلستان)

*

01/09/106

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح آباد - خ 30 متری - بعد از خ 15 متری اول - خ نگارستان 12

3317176566

بهارستان (گلستان)

*

01/09/108

امام جعفر صادق (ع)

کامران پیری

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - سبز دشت پایین ک بوستان دهم

3113869969

بهارستان (گلستان)

*

01/09/109

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 12 متری سوم - کوچه قمر بنی هاشم - انتهای کوچه

3769154806

بهارستان (گلستان)

*

01/09/110

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان -  نسیم شهر - خ سوم - کوچه آزادگان (پراکنده)

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/118

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر- اورین - شهرک لاله - ک مهر

3767381154

بهارستان (گلستان)

*

01/09/119

النبی (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - اورین - خ مخابرات - بلوار ش جزینی

3767373638

بهارستان (گلستان)

*

01/09/120

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر -  همدانک خ درختی

3757371180

بهارستان (گلستان)

*

01/09/121

ابوالفضل (ع)

عبد ا... میرزایی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیراباد - خ نواب صفوی - خ گلستان 11

3767316044

بهارستان (گلستان)

*

01/09/123

چهارده معصوم (ع)

رضا صفری گویداش

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیراباد - خ 14 معصوم (ع)

3767311523

بهارستان (گلستان)

*

01/09/124

سید الشهداء (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - سلطان اباد - خ 20 متری مصطفی خمینی - خ 15 متری پاییزان - ک باب الحوائج

3758153361

بهارستان (گلستان)

*

01/09/125

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - گلستان - صالح اباد - امامزاده باقر

3113161598

بهارستان (گلستان)

*

01/09/126

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خیراباد - خ 20 متری مدرسه

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/127

امام حسین (ع)

علیرضا حاتم زاده

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - قلعه میر - روستای ریه - خ امام حسین (ع)

3113695148

بهارستان (گلستان)

*

01/09/129

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان بهارستان - نسیم شهر - کوچه کارواش - ک ش محمدی

 

بهارستان (گلستان)

*

01/09/130

امیر المومنین (ع)

مجتبی عباسپور

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - شهر گلستان - سلطان آباد - خ 30 متری فشار قوی

3757164935

بهارستان (گلستان)

*

01/09/131

حضرت رقیه (س)

صدقعلی نصر الهی

حجت الاسلام

شهرستان بهارستان - گلستان - سلطان آباد - خ 14 متری چهارده معصوم - خ مطهری - خ میثاق

3756179536

بهارستان (گلستان)

*

01/09/132

حضرت رقیه (س)

ندارد

ندارد

شهرستان بهارستان - سلطان اباد - خ یخچال سازی - خ 8 متری حضرت رقیه

3757157935

بهارستان (گلستان)

*

01/09/133

موسی ابن جعفر (ع)

عزت الله حیدری

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان بهارستان - نسیم شهر - خ 14 متری چمران - انتهای کوچه حجاب

3767119999

بهارستان (گلستان)

*

01/09/134

النبی (ص)

ندارد