222222

مقالات

ناحیه شهید مدرس

.  ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه شهید مدرس با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 213 مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 21 بهمن 1395می باشد.

شهر

منطقه

کد مسجد

نام مسجد

نام و نام خانوادگی امام جماعت

تراز حوزوی

آدرس مسجد

کد پستی

پیشوا

*

01/03/001

امام هادی (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان پیشوا - خ توحید - محله  مارگارین

3381937851

پیشوا

*

01/03/003

ابوالفضل (ع)

مهدی احمد پور

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای گل عباس خ امام خمینی(ره)

3373133766

پیشوا

*

01/03/008

امیر المومنین (ع)

اصغر رجبی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان پیشوا - روستای عسگر آباد

3374164343

پیشوا

*

01/03/009

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای جامکاران

3386144444

پیشوا

*

01/03/010

ابوالفضل (ع)

صادق تاجیک

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - جلیل آباد - بلوار امام خمینی(ره)

3386133439

پیشوا

*

01/03/011

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان پیشوا - روستای قاسم آباد

3386148448

پیشوا

*

01/03/012

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای معین آباد

3388185111

پیشوا

*

01/03/013

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان پیشوا - روستای علی آباد زواره بید

3386149111

پیشوا

*

01/03/014

امام صادق (ع)

سید احمد حسینی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - دانشگاه آزاد

3381411111

پیشوا

*

01/03/015

امیر المومنین (ع)

مهدی مردانی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای سرگل

3374117554

پیشوا

*

01/03/016

بقیه ا... (عج)

حمید آرامی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - شهرک 15خرداد

3381691111

پیشوا

*

01/03/017

چهارده معصوم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای یام

3386147111

پیشوا

*

01/03/018

چهارده معصوم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای علی آباد زواره بید

3386149111

پیشوا

*

01/03/019

حسینیه بی بی هور

مصطفی کریمی

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - خ امام خمینی(ره) - مقابل حرم

3381846515

پیشوا

*

01/03/020

در حال احداث

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - شهرک هزار واحدی بنوید

 

پیشوا

*

01/03/021

در حال احداث

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - هفتصد واحدی

 

پیشوا

*

01/03/022

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای چالتاسیون

3375111111

پیشوا

*

01/03/023

صاحب الزمان (عج)

محمد رضا سلطان نژاد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان پیشوا - روستای رودبارک

3374144444

پیشوا

*

01/03/024

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - جنب میدان شهداء

3374141111

پیشوا

*

01/03/025

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای پلنگ دره

3374194163

پیشوا

*

01/03/026

حاج ابوطالب

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - خ امام - انتهای بازار

3381737573

پیشوا

*

01/03/027

سید الشهداء (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای قشلاق جلیل آباد

3386171111

پیشوا

*

01/03/031

امام حسین (ع)

رضا فرمانی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای طارند بالا

3386167499

پیشوا

*

01/03/043

الرسول (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای شعیب آباد

33861511111

پیشوا

*

01/03/047

فاطمه الزهراء (س)

سید حسن محمودی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای یوسف رضا

3374174483

پیشوا

*

01/03/059

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

 شهرستان پیشوا - روستای شوش آباد

3386153861

پیشوا

*

01/03/073

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای سعید آباد

3374154116

پیشوا

*

01/03/122

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

 شهرستان پیشوا - روستای محمود آباد نو

3386154311

پیشوا

*

01/03/123

ابوالفضل (ع)

سید محمد باقر حسینی

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - روستای محمود آباد کهنه

3386155111

پیشوا

*

01/03/126

الاقصی

عبد الکریم رفیعی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - محله کهنک - روبروی امامزاده اسحاق

3381976395

پیشوا

*

01/03/127

امیر المومنین (ع)

محمد اسحاق احسانی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای اسلام آباد

3375153978

پیشوا

*

01/03/129

الزهراء (س)

علیرضا ساور علیا

حجت الاسلام و المسلمین

 شهرستان پیشوا خ کارگر محله سناردک - روبروی مجتمع مسکونی قائم

3381863419

پیشوا

*

01/03/130

امام زمان (عج)

سید موسی حسینی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان پیشوا - خ طالقانی

3381665841

پیشوا

*

01/03/131

حضرت زینب (س)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای قلعه نو کهنک

3381966645

پیشوا

*

01/03/132

علی ابن موسی الرضا (ع)

قاسم الهایی سحر

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - نبش میدان آزادی

3381913981

پیشوا

*

01/03/136

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - بخش جلیل آباد

3386131111

پیشوا

*

01/03/139

امام خمینی (ره)

سید سعید یاسینی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان پیشوا - میدان ش چمران- میدان نماز

3381933953

پیشوا

*

01/03/140

امام سجاد (ع)

ندارد

ندارد

 جاده شهرستان پیشوا - روستای دهماسین

3375164736

پیشوا

*

01/03/142

صاحب الزمان (عج)

سرور خاوری محمودی

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - خ قیام

3381633895

پیشوا

*

01/03/143

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - خ امام - محله ی پاچنار

3381738578

پیشوا

*

01/03/144

صاحب الزمان (عج)

عقیل بهشتی اوماسلان علیا

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - بخش جلیل آباد

3386131111

پیشوا

*

01/03/149

صاحب الزمان (عج)

علی کریمی فر

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - روستای حبیب آباد

3386113156

پیشوا

*

01/03/151

صاحب الزمان (عج)

علی رنجبری

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای طارند پائین

3386168711

پیشوا

*

01/03/152

صاحب الزمان (عج)

عصمت ا... مرادی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای علی آباد زواره بید

3386146111

پیشوا

*

01/03/153

صحن امام زاده جعفر (ع)

مهدی عطائی

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - خ امام - صحن مطهر امامزاده جعفر (ع)

3381737693

پیشوا

*

01/03/156

مسلم بن عقیل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - روستای قشلاق معین آباد

3388156111

پیشوا

*

01/03/157

ولیعصر (عج)

مجتبی سوری

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای قلعه سین

3371115311

پیشوا

*

01/03/158

ولیعصر (عج)

حسن اسفندیار

حجت الاسلام و المسلمین

 شهرستان پیشوا - خ فلسطین - محله سرچشمه

3381767715

پیشوا

*

01/03/159

موسی ابن جعفر (ع)

سید محمد حسینی

حجت الاسلام

شهرستان پیشوا - روستای حبیب آباد

3386113744

پیشوا

*

01/03/160

الرسول (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان پیشوا - شهرک ش اردستانی

3381911111

پیشوا

*

01/03/172

ابوالفضل (ع)

علی احمد زاده لایق

حجت الاسلام

 شهرستان پیشوا - خ شهیدان بختیاری نبش بهار 4

3381944444

  

فوتر فارسی