هدر شهادت

 

 

 

مقالات

ناحیه شهید مدرس

 

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه شهید مدرس با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 212مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 25 بهمن 1396می باشد

کد مسجد عنوان نام ناحیه نام شهرستان نشانی شماره تلفن  امام جماعت کد پستی
003-000-004-الف مسجد ابوالفضل(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا- روستای گل عباس - خ امام خمینی(ره) 09191051445 احمدپور,مهدی  
003-000-008-الف مسجد امیرالمومنین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - روستای عسگر آباد   رجبی ده برزویی,اصغر 3374164343
003-000-009-الف مسجد اباالفضل (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - بخش جلیل آباد-روستای جامکاران- بلوار امام خمینی(ره)     3386144444
003-000-010-الف مسجد ابوالفضل(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - جلیل آباد - بلوار امام خمینی(ره)     3386133439
003-000-011-الف مسجد امام حسن مجتبی(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای قاسم آباد     3386148448
003-000-012-الف مسجد امام حسین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای قشلاق  معین آباد     3388185111
003-000-013-الف مسجد امام حسین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای علی آباد زواره بید     3386149111
003-000-014-الف مسجد امام صادق (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا مجتمع نقش جهان دانشگاه آزاد 09121910855 حسینی,سید احمد 3381411111
003-000-015-الف مسجد امیرالمومنین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای سرگل     3374117554
003-000-016-الف مسجد بقیه الله ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا شهرک 15خرداد   فاطمی زاده، خلیل  3381691111
003-000-017-الف مسجد چهارده معصوم(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای یام     3386147111
003-000-018-الف مسجد چهارده معصوم(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای علی آباد زواره بید     3386149111
003-000-019-الف حسینیه بی بی هور ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا خ امام پ 223 02136733478 کریمی,مصطفی 3381846515
003-000-020-الف مسجد امام رضا (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا -شهرک خورشید هشتم      
003-000-021-الف مسجد صاحب الزمان (عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-شهرک نقش جهان فاز دوم-نرسیده به بهداری ناجا      
003-000-022-الف مسجد صاحب الزمان (عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای چالتاسیون     3375111111
003-000-023-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای رودبارک     3374144444
003-000-024-الف مسجد قمر بنی هاشم(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا جنب میدان شهداء     3374141111
003-000-025-الف مسجد قمر بنی هاشم(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای پلنگ دره     3374194163
003-000-026-الف مسجد حاج ابوطالب ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - انتهای بازار   وحیدی، محمد تقی 3381737573
003-000-027-الف مسجد سید الشهداء(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای قشلاق جلیل آباد     3386171111
003-000-031-الف مسجد امام حسین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای طارند بالا   فرمانی,رضا 3386167499
003-000-043-الف مسجد الرسول(ص) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای شعیب آباد   سماله ای,علی  
003-000-047-الف مسجد فاطمه الزهرا(س) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-کمر بندی ورامین - روستای یوسف رضا- ایتدای روستا   قلی زاده ارجنکی، عبدالرضا 3374174483
003-000-059-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای شوش آباد     3386153861
003-000-073-الف مسجد موسی بن جعفر(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای سعد آباد     3374154116
003-000-122-الف مسجد اباالفضل (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای محمودآباد نو     3386154311
003-000-123-الف مسجد اباالفضل (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای محمودآباد کهنه   حسینی، سید باقر 3386155111
003-000-126-الف مسجد الاقصی ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-روستای کهنک روبروی امامزاده 02136721769 ساور علیا، علیرضا 3381976395
003-000-127-الف مسجد امیرالمومنین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - روستای اسلام آباد 09192922204 احسانی، محمد اسحاق 3375153978
003-000-129-الف مسجد الزهرا(س) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا خیابان کارگرمحله سناردک 09303564009 سخراوی، محسن 3381863419
003-000-130-الف مسجد امام زمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - خ طالقانی   حسینی,سید موسی 3381665841
003-000-131-الف مسجد حضرت زینب (س) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - محله ی قلعه نو     3381966645
003-000-132-الف مسجد امام رضا (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - میدان آزادی 02136728270 الهایی سحر,قاسم 3381913981
003-000-136-الف مسجد امام حسین(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-بخش جلیل آباد   - 3386131111
003-000-139-الف مسجد امام خمینی(ره) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - میدان شهید چمران   یاسینی، سید سعید 3381933953
003-000-140-الف مسجد امام سجاد(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-روستای دهماسین (میدان بسیج به سمت پیشوا دست راست خیابان)   سلطان نژاد، محمد رضا 3375164736
003-000-142-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا خ قیام مسجد صاحب الزمان     3381633895
003-000-143-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا خیابان امام محله پاچنار     3381738578
003-000-144-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا بخش جلیل آباد   بهشتی، عقیل 3386131111
003-000-149-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای حبیب آباد-جنب دهیاری   میر شریفی، سید ابراهیم 3386113156
003-000-151-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا -روستای طارند پایین   رنجبری,علی 3386168711
003-000-152-الف مسجد صاحب الزمان (عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا روستای علی آباد زواره بید     3386146111
003-000-153-الف مسجد صحن امام زاده (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - خ امام 09191543479 عطایی جعفری,مهدی 3381737693
003-000-156-الف مسجد مسلم بن عقیل(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا روستای قشلاق معین آباد     3388156111
003-000-157-الف مسجد ولیعصر(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا-روستای قلعه سین   سوری، مجتبی 3371115311
003-000-158-الف مسجد ولیعصر(عج) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا خیابان فلسطین   اسفندیار، حسن 3381767715
003-000-159-الف مسجد موسی بن جعفر(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا روستای حبیب آباد     3386113744
003-000-160-الف مسجد الرسول (ص) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا شهرک شهید اردستانی     3381911111
003-000-172-الف مسجد ابوالفضل(ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا- خیابان توحید شهرک معلم کوچه شهیدان بختیاری 09125137543 احمد زاده لایق,علی 3381944444
003-000-001-الف مسجد امام هادی (ع) ناحیه شهید مدرس پیشوا پیشوا - خ توحید - شهرک مارگارین   رحمتی نیا، عبدالحسین 3381937851
003-000-173-الف مسجد حضرت رسول (ص) ناحیه شهید مدرس پیشوا خ شریعتی کوچه ابوذر      

 

فوتر فارسی