هدر شهادت

 

 

 

مقالات

ناحیه علامه طباطبایی

 

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه علامه طباطبایی با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 212مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 25 بهمن 1396می باشد

 
کد مسجد عنوان نام ناحیه نام شهرستان نام شهر نشانی شماره تلفن  امام جماعت کد پستی
006-000-001-الف مسجد علی ابن ابیطالب ناحیه علامه طباطبایي دماوند   داخل روستای مهر آباد-خیابان اصلی   مرادی، علی 3978146758
006-000-002-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-بعد از روستای مراء-روستای کاجان -داخل روستا      
006-000-003-الف مسجد الزهرا (س) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-بعد از پل شلمبه-روستای کالدشت-مسجد الزهرا 02176315990 جعفرنژاد، کریم 3979138418
006-000-004-الف مسجد ولی عصر ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبسرد دماوند-آبسرد-بلوار امام خمینی-خیابان هومند   بیه شفیعی,سید احمد 3976136491
006-000-005-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-میدان جهاد-محله جیلارد   صداقت، احمد 3971753171
006-000-006-الف مسجد صاحب الزمان(انزهار ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای انزهار      
006-000-007-الف مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) یهر ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای یهر      
006-000-008-الف مسجد قدیمی (مهن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای مهن      
006-000-009-الف مسجد امام جعفر صادق(مهن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای مهن      
006-000-010-الف مسجد حضرت ابوالفضل(انزهار) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای سرانزها      
006-000-011-الف مسجد صاحب الزمان (طرود) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای طرود 02176418050    
006-000-012-الف مسجد حضرت معصومه(طرود) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای طرود      
006-000-013-الف مسجد مسلم ابن عقیل(طرود) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای طرود      
006-000-014-الف مسجد کمند ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   جاده سمنان فیروزکوه-ابتدای جاده سمت چپ روستای کمند      
006-000-015-الف مسجد حضرت ابوالفضل (کتالان ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای کتالان      
006-000-016-الف مسجد جامع کتالان ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه -روستای کتالان      
006-000-017-الف مسجد جامع خمده ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای خمده      
006-000-018-الف مسجد غلام (مهاباد ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای مهاباد      
006-000-019-الف مسجد جامع (مهاباد) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای مهاباد 02176450195    
006-000-020-الف مسجد یور (مهاباد) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای مهاباد      
006-000-021-الف مسجد حضرت ابوالفضل(لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه روستای لزور      
006-000-022-الف مسجد علی ابن ابیطالب (لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه--روستای لزور      
006-000-023-الف مسجد صاحب الزمان (لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای لزور      
006-000-024-الف مسجد حضرت ابوالفضل (طارس ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای طارس      
006-000-025-الف مسجد سید جمال الدین (لزور) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای لزور   رحیمی، میرحمزه  
006-000-026-الف مسجد کدوده ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای کدوده      
006-000-027-الف مسجد فاطمیه(انزهار) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه -روستای انزها      
006-000-028-الف مسجد جامع ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای اتشان      
006-000-029-الف مسجد فاطمه الزهرا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای اتشان      
006-000-031-الف مسجد جامع دهگران ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه -روستای دهگران      
006-000-032-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای دهگران      
006-000-033-الف مسجد راه آهن ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای سیمین دشت 02176437437    
006-000-034-الف مسجد جامع دمی آقا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای دمی اقا      
006-000-035-الف مسجد جامع گچه ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای گچه      
006-000-037-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای گچه      
006-000-038-الف مسجد امام صادق ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای گذر خانی      
006-000-039-الف مسجد جامع شهدای مزداران ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای مزاداران      
006-000-040-الف مسجد علی اکبر (مزاداران) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای مزاداران      
006-000-041-الف مسجد امیرالمومنین (طارس ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای طارس      
006-000-042-الف مسجد جامع (امین آباد ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای امین اباد      
006-000-043-الف مسجد صاحب الزمان (سله بن ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای سله بن      
006-000-044-الف مسجد امیر المومنین(دریابیک) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای دریابیک      
006-000-045-الف مسجد بالا تکیه(طهنه ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای طهنه      
006-000-046-الف مسجد پیر تکیه (طهنه ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای طهنه      
006-000-047-الف مسجد ولی عصر (ورسخوران ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای ورسخوران      
006-000-048-الف مسجد صاحب الزمان (محمود اباد ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای محمود اباد      
006-000-049-الف مسجد جامع (وشتان ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای وشتان      
006-000-050-الف مسجد باب الحوائج(پیر ده ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای پیرده      
006-000-051-الف مسجد امام رضا (کدو ده ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای کدوده      
006-000-052-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای کدو ده      
006-000-053-الف مسجد جامع کدوده ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای کدوده      
006-000-054-الف مسجد جامع مهن ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای مهن      
006-000-055-الف مسجد عروجی ها(مهن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه - روستای مهن      
006-000-056-الف مسجد سید اسماعیل (لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای لزور      
006-000-057-الف مسجد وزن(لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه -روستای لزور      
006-000-058-الف مسجد محله(هرانده) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای هرانده      
006-000-059-الف مسجد صاحب الزمان هرانده ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای هرانده      
006-000-060-الف مسجد جامع دهین ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای دهین      
006-000-061-الف مسجد جامع شهر اباد ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای شهر اباد      
006-000-062-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای شهر اباد      
006-000-063-الف مسجد جامع بادرود ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای بادرود      
006-000-064-الف مسجد جامع جلیزجند ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای جلیزجن      
006-000-065-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای جلیزجن      
006-000-066-الف مسجد طالقانی ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای جلیزجند      
006-000-067-الف مسجد جامع نام آور ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای نام اور      
006-000-068-الف مسجد موسی ابن جعفر ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه-شهرک ولی عصر-میدان ایثار 02176442594 شجاع,شعبانعلی 3981815791
006-000-069-الف مسجد جامع فیروزکوه ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه شهر فیروزکوه-میدان اصلی سمت امامزاده اسماعیل نرسیده به امامزاده 02176402702 اسماعیلی، عبدالله  3981718751
006-000-070-الف مسجد نینوا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه-خیابان تختی-انتهای خیابان      
006-000-071-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه-میدان اصلی خیابان 45 متری 02176403788 اسفندیار,علی  
006-000-072-الف مسجد انصار الحسین ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه-خیابان تختی      
006-000-073-الف مسجد جامع امیریه ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-شهرک امیریه      
006-000-074-الف امام زاده اسماعیل ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه شهر فیروزکوه میدان اصلی سمت امامزاده اسماعیل      
006-000-075-الف مسجد علی اکبر ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه شهر فیروزکوه-ابتدای خیابان تختی-روبروی تکیه مادر      
006-000-076-الف مسجد قمر بنی هاشم اندریه ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای اندریه      
006-000-077-الف مسجد صاحب الزمان بهان ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه- روستای بهان      
006-000-078-الف مسجد علی ابن ابیطالب ناحیه علامه طباطبایی پردیس   شهرستان پردیس-منطقه صنعتی خرمدشت      
006-000-079-الف مسجد ولی عصر اسور ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه-روستای اسور      
006-000-080-الف مسجد فاطمه الزهرا نجفدره ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای نجفدره      
006-000-081-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای وزنا      
006-000-082-الف مسجد سلطان محمد رضا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای وشتان      
006-000-083-الف مسجد جامع ارجمند ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه ارجمند فیروزکوه-روستای ارجمند   محمودی، حمید   
006-000-084-الف مسجد امام رضا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه ارجمند فیروزکوه-روستای ارجمند      
006-000-085-الف مسجد پیر مسجد ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه ارجمند فیروزکوه-روستای ارجمند      
006-000-086-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه ارجمند فیروزکوه-روستای ارجمند      
006-000-087-الف مسجد جامع شادهن ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای شادمهن      
006-000-088-الف مسجد امام حسن مجتبی (شادهن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای شادهن      
006-000-089-الف مسجد جامع (اهنز ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای اهنز      
006-000-090-الف مسجد جامع (راه آهن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای زرین دشت      
006-000-091-الف مسجد حضرت ابوالفضل(لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای لزور      
006-000-092-الف مسجد باب الحوائج ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای حصار پایین   ملایی، محمدباقر 3979134397
006-000-093-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای خرم ده      
006-000-094-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-روستای خرم ده      
006-000-095-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای مراء   رحیمی، میرحمزه 3979113367
006-000-096-الف مسجد ابا عبدالله الحسین (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-ابسرد-روستای زان      
006-000-097-الف مسجد حضرت عباس ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-گیلاوند-میدان جهاد -شهرک جهاد   قضاوتی,محمد رضا 3971955161
006-000-098-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای مراء      
006-000-099-الف مسجد امام سجاد ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای اچونک      
006-000-100-الف مسجد النبی ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-جاده چشمه اعلاء-محله اوره   نهوی راز لیقی، ابوالفضل 3971145173
006-000-101-الف مسجد امام مهدی (عج) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-جاده چشمه اعلاء-محله اوره      
006-000-102-الف مسجد جامع جیلارد ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-گیلاوند-محله جیلارد   واسعی,مهدی 3971756151
006-000-103-الف مسجد قائم آل محمد ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-میدان قدس به طرف چشمه اعلاء محله احمد اباد   سقایی,ابوالفضل  
006-000-104-الف مسجد امام حسن عسگری ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی رودهن-آبعلی-روستای کریتون   رفیعی طباطبایی,سید محسن 3973195347
006-000-105-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی رودهن-آبعلی-روستای مبارک آباد     3974146671
006-000-106-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبسرد دماوند-شهر ابسرد-روستای تاسکین      
006-000-107-الف مسجد کربلایی قاسم ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان دماوند-کیلان ابتدای جاده ایوانکی روستای ساران      
006-000-108-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-بعد از میدان معلم ابتدای خیابان مطهری-سمت راست محله ولیران      
006-000-109-الف مسجد ولی عصر ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-گیلاوند-بعد از پل شلمبه-روستای شلمبه   احمدی، مهدی 3971763581
006-000-110-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای مغانک      
006-000-111-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن-خیابان شهدا-میدان یادگار امام     1655159655
006-000-112-الف مسجد ولی عصر ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند -روستای چنار شرق 02176369358 احمدزاده کردونی، علی رضا 3979136194
006-000-113-الف مسجد جامع سیاه بند ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای سیاه سنگ      
006-000-114-الف مسجد جامع آئینه ورزان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای آئینه ورزان 02176353454 سلطانی,امیر حسن 3977144414
006-000-115-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-کوچه زاهدی(سیاه بند)-روستای گلخندان   نصبی، یونس 1654153387
006-000-116-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-ابتدای روستای چنار غرب      
006-000-117-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای یدره      
006-000-118-الف امام زاده عیسی ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-کیلان-روستای زیارت      
006-000-119-الف مسجد قدیمی ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای حصار پایین      
006-000-120-الف مسجد مندان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای حصار پایین      
006-000-121-الف مسجد شهر آباد ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن-محله شهر اباد      
006-000-122-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای آئینه ورزان 02176353687   3977144316
006-000-123-الف مسجد اهل البیت ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-جاده فیروزکوه-نرسیده به پمپ بنزین آبسرد      
006-000-124-الف مسجد امام حسن ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای آئینه ورزان 02176353737   3977143596
006-000-125-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی پردیس   پردیس - روستای باغکمش     1654133369
006-000-126-الف مسجد امیر المومنین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند- روستای تمسیان      
006-000-127-الف مسجد حجت ابن الحسن (عج) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-گیلاوند-روستای گلدشت پایین      
006-000-128-الف مسجد فخر الاسلام ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای حصار بالا 02176319022    
006-000-129-الف مسجد جامع سربندان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای سربندان 02176392268 ولایی برحق، مهدی 3979117946
006-000-130-الف مسجد جامع خورین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند -رودهن روستای خورین      
006-000-131-الف مسجد بیت الزهرا ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-روستای عباس اباد      
006-000-132-الف مسجد جامع زرده ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-روستای زرده      
006-000-133-الف مسجد امام جعفر صادق ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای باغکمش      
006-000-134-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-پایین تر از شهر ابسرد-محله بیدک   مرادی,جواد 3976173147
006-000-135-الف مسجد جامع لومان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-آبسرد-روستای لومان      
006-000-136-الف مسجد شاهزاده برهان الدین ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان گیلاوند-بعد از شهر کیلان بعد ازروستای ساران روستای ویرانه      
006-000-137-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند بعد از شهر کیلان بعد از روستای ساران روستای دواب      
006-000-138-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان دماوند-جاده کیلان نرسیده به شهر کیلان-دست راست محله فاجان      
006-000-139-الف مسجد جامع کیلان ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان دماوند-شهر کیلان میدان اصلی شهر 02176362286 نجفی، عبدالحسین 3975114555
006-000-140-الف مسجد امام صادق ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان کیلان ابتدای جاده ساران سمت راست شهرک امام خمینی      
006-000-141-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-میدان 17 شهریور-بعد از بیمارستان فاطمه الزهرا(س)-محله روح افزاء   عرب عامری، احسان 3971646393
006-000-142-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوندگیلاوند بعد از پل شلمبه روستای اسلام اباد      
006-000-143-الف مسجد امام حسن محتبی ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-روستای دشتمزار 02176321201 حسن زاده,حمد الله 3971137741
006-000-144-الف مسجد کمال الدین ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله درویش      
006-000-145-الف مسجد الرسول ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-روبروی ستاد فرماندهی ناجا-شهرک سپاه 02176332851 زحمتکش، مصطفی 3971975537
006-000-156-الف مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه، روستای مهن     3971956181
006-000-147-الف مسجد شهرک توحید ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-روبروی پلیس راه-شهرک توحید 02176311214 نقیبی فرزقی، محمد رضا 3971918687
006-000-148-الف مسجد ولی عصر ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند گیلاوند شهرک ولیعصر 02176312595   3971915781
006-000-149-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان کیلان بعد از شهر کیلان ابتدای جاده ایوانکی روستای ساران      
006-000-150-الف مسجد الغدیر ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس شهرستان پردیس-فاز چهارم-بهشت 7 02176284415 بارفروش، محمدوحید 1658174778
006-000-151-الف امام زاده شمس الدین ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند میدان امام خمینی (ره)   رضایی,سید مهدی 3971677181
006-000-152-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن خیابان شهید ازاد واری (خیابان سبزواری)   فضلی، حسن 1656153143
006-000-153-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن-کوچه طلایی-انتهای کوچه      
006-000-154-الف مسجد انصار الحسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند رودهن خیابان لاله صحرا -خ شهید چمران 02176513828 زارعی، سید علیرضا 3973153499
006-000-155-الف مسجد مشهدی باقر ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-میدان جهاد-محله جیلارد      
006-000-146-الف مسجد امام رضا (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند، نبش سه راه، ابتدای بلوار شهید بهشتی 02176313800 اکبریان، مسعود  
006-000-157-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای اتابک      
006-000-158-الف مسجد حاج نور الله ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله فرامه روبروی بانک ملی      
006-000-159-الف مسجد قائم ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-نرسیده به مسجد جامع انتهای کوچه      
006-000-160-الف مسجد خطیب ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-بین محله فرامه و محله قاضی      
006-000-161-الف مسجد جامع چشمه اعلاء ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-میدان قدس به طرف مشاء محله چشمه اعلاء      
006-000-162-الف مسجد فاطمیه ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند روبروی بیمارستان حضرت زهرا (س) 02176329044 فائزی,محمود 3971639151
006-000-163-الف مسجد نوده ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند محله قاضی      
006-000-164-الف مسجد میرزاحسن ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله قاضی      
006-000-165-الف مسجد حضرت مهدی ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله قاضی روبروی حسینیه      
006-000-166-الف مسجد حاج رحیم ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله قاضی روبروی حسینیه      
006-000-167-الف مسجد پلنگ ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند محله فرامه بالاتر از حسینیه فرامه      
006-000-169-الف مسجد امام جعفر صادق ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند کیلومتر 45 جاده فیروزکوه روستای سید اباد      
006-000-170-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند کیلومتر 45 جاده فیروزکوه بعد از روستای سید اباد روستای کلاک      
006-000-171-الف مسجد حضرت ابوالفضل (حصاربن) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   شهرستان فیروزکوه- روستای حصار بن      
006-000-172-الف مسجد امام زمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-به طرف فیروزکوه-کیلومتر 40 سمت راست روستای رود افشان      
006-000-173-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای هویر   محمد هویری، رضا علی 3977157399
006-000-174-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-کیلومتر 45 جاده فیروزکوه-روستای مومج      
006-000-175-الف مسجد امام جعفر صادق ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند- روستای کهنک      
006-000-176-الف مسجد امام رضا ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -کیلومتر 30جاده فیروزکوه-روستای جابان 02176396434 کرم زاده,محمد 3977133583
006-000-177-الف مسجد جامع جابان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-روستای جابان 02176396371 رضایی ازغندی، حامد  
006-000-178-الف مسجد جامع خسروان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند - روستای خسروان      
006-000-179-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-محله مشاء   مسعودی، ادریس 3978136638
006-000-181-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی داخل روستا      
006-000-182-الف مسجد قائم محله ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی داخل روستا      
006-000-183-الف مسجد حاج علی اکبر ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی داخل روستا      
006-000-184-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-آبعلی-روستای سادات محله      
006-000-185-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای گلدره      
006-000-186-الف مسجد جامع اهل البیت ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن خیابان اصلی   عبداللهی، مجید 1655145911
006-000-187-الف مسجد امام علی ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس پردیس فاز یک خیابان فروردین جنوبی خیابان نیایش   محمد حسینی، محمد 1658118961
006-000-188-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن روستای کمرد      
006-000-189-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن اتوبان بابایی روستای سنجریان      
006-000-190-الف مسجد جامع خجیر ناحیه علامه طباطبایی پردیس   اتوبان بابایی روستای خجیر      
006-000-191-الف مسجد علی این ابیطالب ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای سیاسنگ      
006-000-192-الف مسجد جامع واصفجان ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای واصفجان      
006-000-193-الف مسجد جامع علی ابن ابیطالب ناحیه علامه طباطبایی دماوند رودهن رودهن-خیابان امام خمینی-   اشرفی، احمد 3973164771
006-000-194-الف مسجد امام علی ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-آبعلی-روستای وسکاره      
006-000-195-الف مسجد محمد رسول الله ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن شهر ابعلی روستای آردینه      
006-000-196-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای سرخده      
006-000-197-الف مسجد جامع  امام علی اهران ناحیه علامه طباطبایی دماوند   ابسرد محله اهران      
006-000-198-الف مسجد الهادی ناحیه علامه طباطبایی پردیس   جاجرود روستای سعیدآباد   قربانی، مومن  
006-000-199-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-جاده فیروزکوه-روستای دهنار      
006-000-200-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-جاده فیروزکوه-روستای لی پشت      
006-000-201-الف مسجد جامع مشهد ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-روستای مشهد      
006-000-202-الف مسجد امام حسین (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبسرد محله قلعه کهنه   رباطی,حیدر علی 3976113346
006-000-203-الف مسجد امام حسن مجتبی ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند -خمینی اباد جنب مزار شهدا      
006-000-204-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن بلوار اصلی    میرزایی، یحیی  
006-000-205-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند -روستای گرم ابسرد   رحیمی، میرحمزه  
006-000-206-الف مسجد امام سجاد ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-شهرک روح افزاء-خیابان محراب   کریمانی، میثم 3971657961
006-000-207-الف مسجد فاطمه الزهرا ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند به سمت جاده روستای چنار -میدان اصلی محله خمینی آباد   صداقت,میثم 3971716997
006-000-208-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-ابتدای جاده کیلان-سمت راست جنب مزرعه نمونه--روستای علی اباد      
006-000-209-الف مسجد جامع بولان ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-بعد از شهر کیلان-روستای بولان      
006-000-210-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند بعد از روستای گلدشت روستای اوزن ده      
006-000-211-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند   گیلاوند-بعد از شهر کیلان-روستای بولان      
006-000-212-الف مسجد جامع هاشمک ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند -روستای هاشمک      
006-000-213-الف مسجد جامع دماوند ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-میدان 17 شهریور کوچه مسجد جامع   فتاح دماوندی، کاظم 3971618815
006-000-214-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند شهرک امامیه جنب پارک 02176321199 حق جو نالکیاشری، رامین 3971877751
006-000-215-الف مسجد امام حسن مجتبی (ع) (حاج عباس) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله چالکاء 02176328332 حاج احمدی، محمد حسین 3971833151
006-000-216-الف مسجد جامع دشتبان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند جاده چشمه اعلاء محله دشتبان      
006-000-217-الف مسجد امام رضا ناحیه علامه طباطبایی پردیس   جاجرود-روبروی پلیس راه      
006-000-218-الف مسجد صاحب الزمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند - جاده فیروزکوه- روستای ارو      
006-000-219-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان گیلاوند -کیلان -محله اتحاد      
006-000-220-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند جاه جدید کیلان-نرسیده به شهر کیلان روستای وادان 02176370666 مسعودی، علی اکبر 3976153448
006-000-221-الف مسجد علی ابن موسی الرضا ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان جاده قدیم آبسرد کیلان-محله کوهان      
006-000-222-الف مسجد امام الزمان کردر ناحیه علامه طباطبایی دماوند کیلان کیلان نرسیده به شهر کیلان جاده قدیم روستای کردر      
006-000-223-الف مسجد جامع مرانک ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبسرد دماوند-ابسرد بلوار امام خمینی روستای مرانک 02176376082 آقازاده، محرم  
006-000-224-الف مسجد مهدیه ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبسرد دماوند-شهر ابسرد -خیابان زرشکدار-خیابان مهدیه   کوهی، کاظم  
006-000-225-الف مسجد علی ابن ابیطالب ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی ابعلی سه راه ابعلی نبش سه راه   حسینی,علی محمد 3974116169
006-000-226-الف مسجد جواد الائمه ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-رودهن-روستای جورد     3974144565
006-000-228-الف مسجد امام حسن مجتبی (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-رودهن-روستای چنار غرب   صالحی، سید شهرام  
006-000-229-الف مسجد موسی ابن جعفر ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن خیابان شهدای بومهن خیابان طلایی   حسینی تبار، سید حسین 1657145719
006-000-230-الف مسجد جامع ایرا ناحیه علامه طباطبایی دماوند آبعلی رودهن شهر ابعلی روستای ایرا      
006-000-231-الف مسجد امام زمان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند میدان جهاد-بلوار شصت متری-شهرک فرهنگیان-جنب پارک خانواده   قربانی,سعید  
006-000-232-الف مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-گیلاوند-شهرک محک   فخاری,سید قاسم 3971463111
006-000-233-الف مسجد النبی(ص) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-گیلاوند-شهرک محک جنب دوشنبه بازار سابق 02176332050    
006-000-234-الف مسجد قدیمی بولان ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-بعد از شهر کیلان-روستای بولان      
006-000-235-الف مسجد امام جعفر صادق ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه - روستای اندریه      
006-000-236-الف مسجد جامع (لزور ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه -روستای لزور   موسوی، سید ابراهیم  
006-000-237-الف مسجد فاطمه الزهرا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه فیروزکوه انتهای خیابان تختی      
006-000-238-الف مسجد جامع طهنه ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه -روستای طهنه      
006-000-240-الف مسجد سید الشهدا ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه شهر فیروزکوه میدان اصلی سمت امامزاده اسماعیل نرسیده به امامزاده پشت مسجد جامع شهرستان فیروزکوه   شجاع، زین العابدین  
006-000-241-الف مسجد امام حسین (جلیزجن ) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای جلیزجند      
006-000-242-الف مسجد جامع پردیس ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس شهرستان پردیس-نبش میدان امام خمینی (ره) 02176243737 مؤیدزاده,محمد حسن 1659143699
006-000-244-الف مسجد الزهرا (س) ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس پردیس-فاز یک-بالاتر از میدان عدالت-جمب مجموعه ورزشی تشریفات   ویسی، محسن 1658143733
006-000-245-الف مسجد علی ابن ابیطالب ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن خیابان شهید ازاد واری      
006-000-247-الف مسجد حضرت زینب ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس پردیس-فاز 3-مجتمع ثامن الائمه   سیاحی، مصطفی 1657197534
006-000-248-الف مسجد احمدیه بومهن ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن-شهرک کشاورزی 02176238893 مسیبی,حمید 1655187891
006-000-249-الف مسجد جواد الائمه ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس پردیس-فاز 4 02176292126 یوسفی,سیدجبار 1658169384
006-000-250-الف امام زاده مطهر ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بومهن -انتهای خیابان سپاه      
006-000-251-الف مسجد امام حسین ناحیه علامه طباطبایی پردیس   بومهن-روستای باغکمش      
006-000-252-الف مسجد فاطمه الزهرا ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-روستای خورین      
006-000-253-الف مسجد جامع حصار بالا ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-روستای حصار بالا      
006-000-254-الف مسجد شاه گتمیر ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند-محله فرامه      
006-000-255-الف مسجد مهدیه رودهن ناحیه علامه طباطبایی دماوند رودهن رودهن بلوار امام خمینی(ره)   زیارتی,رضا  
006-000-256-الف مسجد امام هادی ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس شهر پردیس فاز 3   کرمی مطلق,محسن 1658116581
006-000-257-الف مسجد امیرالمومنین (ع) ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس شهر پردیس فاز 3 02176292474 تارینگو، محمد رضا  
006-000-258-الف مسجد ثامن الحجج(ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند شهرک مسکن مهر   رشید، نورالدین  
006-000-259-الف مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن شهرک طلائیه      
006-000-260-الف امام زاده امامزاده هاشم ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند دماوند جاده هراز 02176374422 حسینی شورابی، سید مهدی  
006-000-261-الف مسجد امام علی (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند جاده فیروزکوه روستای سرخده      
006-000-030-الف امام زاده عبدالله ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای دهگردان      
006-000-168-الف مسجد مهدیه بومهن ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن خیابان محراب-کوچه درمانگاه-مهدیه بومهن      
006-000-180-الف مسجد جامع مشاء ناحیه علامه طباطبایی دماوند   دماوند-محله مشاء( تخریب شده )      
006-000-227-الف مسجد جواد الائمه ناحیه علامه طباطبایی دماوند   رودهن-روستای جورد      
006-000-239-الف مسجد اداره برق ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه شهرستان فیروزکوه-اداره برق-مسجد اداره برق      
006-000-246-الف مسجد پارک فناوری ناحیه علامه طباطبایی پردیس بومهن بعد از شهر بومهن پارک فناوری      
006-000-264-الف مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه ابتدای شهرستان-منطقه دشت ناصر   محمدی، مهدی  
006-000-265-الف مسجد امام حسین (ع) ناحیه علامه طباطبایی پردیس   روستای کرشت   نوری افراپلی، احمد  
006-000-263-الف مسجد صاحب الزمان (عج) ناحیه علامه طباطبایی پردیس پردیس پردیس-فاز 3      
006-000-262-الف مسجد علی ابن ابیطالب (ع) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه   فیروزکوه-روستای حصار بن      
006-000-266-الف مسجد ثامن الائمه  ناحیه علامه طباطبایی دماوند دماوند گیلاوند-انتهای شصت متری بعثت-شهرک مهر امام رضا (ع)       
006-000-267-الف مسجد امام علی (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   شهرک مسکن مهر       
  مسجد امام رضا (ع) ناحیه علامه طباطبایی دماوند   میدان روستا      
006-000-268-الف مسجد ثارالله ناحیه علامه طباطبایی دماوند   جاده مراء-بعد از شهرک مهتاب-پشت تعویض روغنی حاجی زاده-شهرک فاطمیه      
  مسجد صاحب الزمان(عج) ناحیه علامه طباطبایی فیروزکوه فیروزکوه روستای گدوک      
فوتر فارسی