222222

مقالات

ناحیه علامه طباطبایی

.  ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه علامه طباطبایی با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 213 مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 21 بهمن 1395می باشد.

شهر

منطقه

کد مسجد

نام مسجد

نام و نام خانوادگی امام جماعت

تراز حوزوی

آدرس مسجد

کد پستی

دماوند

*

01/06/001

علی ابن ابیطالب (ع)

مسلم احمدی تبار

حجت الاسلام

شهرستان دماوند - شهر رودهن - مهر آباد - خ اصلی

 

دماوند

*

01/06/002

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - بعد از روستای مراء - روستای کاجان - داخل روستا

 

دماوند

*

01/06/003

الزهراء (س)

کریم جعفر نژاد

حجت الاسلام

شهرستان دماوند - گیلاوند - بعد از پل شلمبه - دست راست - محله گلدشت بالا

 

دماوند

*

01/06/004

ولیعصر (عج)

سید احمد میرشریفی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - شهر آبسرد - بلوار امام خمینی - خ هومند

3976136491

دماوند

*

01/06/005

امام حسن مجتبی (ع)

احمد صداقت

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - گیلاوند - میدان جهاد - محله جیلارد - جنب نانوایی سنگکی

3971753171

دماوند

*

01/06/006

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلو متر 5 خارج از شهرستان فیروزکوه سمت راست

 

دماوند

*

01/06/007

جامع یهر

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - کیلومتر 48جاده فیروزکوه - قبل از پل دله چایی - سمت راست - بعد از روستای کهنک - روستای یهر

 

دماوند

*

01/06/008

قدیمی (مهن)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای سرانزهار

 

دماوند

*

01/06/009

امام جعفر صادق (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای سرانزهار

 

دماوند

*

01/06/010

حضرت ابوالفضل (ع) (انزهار)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای سرانزهار

 

دماوند

*

01/06/011

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - جاده سمنان فیروزکوه - کیلو متر 10 سمت چپ - روستای طرود

 

دماوند

*

01/06/012

حضرت معصومه (س) (طرود)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - جاده سمنان فیروزکوه - کیلو متر 10 سمت چپ - روستای طرود

 

دماوند

*

01/06/013

مسلم بن عقیل (ع) (طرود)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - جاده سمنان فیروزکوه - کیلو متر 10 سمت چپ - روستای طرود

 

دماوند

*

01/06/014

کمند

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - جاده سمنان فیروزکوه - کنار جاده سمت چپ روستای کمند

 

دماوند

*

01/06/015

حضرت ابوالفضل (ع) (کتالان )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ده کیلومتر خارج از شهرستان فیروزکوه - سمت چپ - روستای کتالان

 

دماوند

*

01/06/016

جامع کتالان

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ده کیلومتر خارج از شهرستان فیروزکوه - سمت چپ - روستای کتالان

 

دماوند

*

01/06/017

جامع خمده

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای سیمین دشت - سمت چپ بعد از روستای مهاباد - روستای خمده

 

دماوند

*

01/06/018

غلام (مهاباد )

ندارد

حجت الاسلام

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای سیمین دشت - سمت چپ روستای مهاباد

 

دماوند

*

01/06/019

جامع (مهاباد)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای سیمین دشت - سمت چپ روستای مهاباد

 

دماوند

*

01/06/020

یور (مهاباد)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای سیمین دشت - سمت چپ روستای مهاباد

 

دماوند

*

01/06/021

حضرت ابوالفضل (ع) (لزور )

ندارد

ندارد

 شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/022

علی ابن ابیطالب (ع) (لزور )

ندارد

ندارد

 شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/023

صاحب الزمان (عج) (لزور )

ندارد

ندارد

 شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/024

حضرت ابوالفضل (ع) (طارس )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - جاده ارجمند 3 کیلومتر به داخل

 

دماوند

*

01/06/025

سید جمال الدین (لزور)

ندارد

ندارد

 شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/026

کدوده

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای کدو ده

 

دماوند

*

01/06/027

فاطمیه (انزحار)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 5 خارج از شهرستان فیروزکوه سمت راست

 

دماوند

*

01/06/028

جامع

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای آتشدان

 

دماوند

*

01/06/029

فاطمه الزهراء (س)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای آتشدان

 

دماوند

*

01/06/030/

امامزاده عبد اله

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای دهگران

 

دماوند

*

01/06/031

جامع دهگران

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای دهگران

 

دماوند

*

01/06/032

حضرت ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای دهگران

 

دماوند

*

01/06/033

راه آهن

علی حسین زاده

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای سیمین دشت

 

دماوند

*

01/06/034

جامع دمی آقا

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای دمی اقا

 

دماوند

*

01/06/035

جامع گچه

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای گچه

 

دماوند

*

01/06/037

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای گچه

 

دماوند

*

01/06/038

امام صادق (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای گذر خانی

 

دماوند

*

01/06/039

جامع (مزاداران)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای زرین دشت - روستای مزاداران

 

دماوند

*

01/06/040

علی اکبر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - جاده روستای زرین دشت - روستای مزاداران

 

دماوند

*

01/06/041

امیر المومنین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - جاده ارجمند 3کیلومتر به داخل

 

دماوند

*

01/06/042

جامع (امین آباد)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای امین اباد

 

دماوند

*

01/06/043

صاحب الزمان (عج) (سله بن )

ندارد

ندارد

  شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - جاده ارجمند اولین روستا

 

دماوند

*

01/06/044

امیر المومنین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای سله بن

 

دماوند

*

01/06/045

بالا تکیه (طهنه )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای سله بن

 

دماوند

*

01/06/046

پیر تکیه (طهنه )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای سله بن

 

دماوند

*

01/06/047

ولیعصر (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای سله بن

 

دماوند

*

01/06/048

صاحب الزمان (عج) (محمود اباد )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - آخرین روستا - روستای محمود اباد

 

دماوند

*

01/06/049

جامع (وشتان)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - روستای وشتان

 

دماوند

*

01/06/050

باب الحوائج (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای پیر ده

 

دماوند

*

01/06/051

امام رضا (ع) (دره ده )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای کدو ده

 

دماوند

*

01/06/052

حضرت ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای کدو ده

 

دماوند

*

01/06/053

جامع کدوده

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای کدو ده

 

دماوند

*

01/06/054

جامع مهن

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای سر انزهار

 

دماوند

*

01/06/055

عروجی ها (مهن)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای جاده سمنان فیروزکوه - دست راست - روستای سر انزهار

 

دماوند

*

01/06/056

سید اسماعیل (لزور )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/057

وزن (لزور )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند - بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/058

محله (هرانده)

ندارد

ندارد

جاده فیروزکوه - نرسیده به نمرود - دست راست - روستای هرانده

 

دماوند

*

01/06/059

صاحب الزمان (عج) (هرانده)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای هرانده

 

دماوند

*

01/06/060

جامع دهین

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای دهین

 

دماوند

*

01/06/061

جامع شهر اباد

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای شهر اباد

 

دماوند

*

01/06/062

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای شهر اباد

 

دماوند

*

01/06/063

جامع بادرود

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای بادرود

 

دماوند

*

01/06/064

جامع جلیزجن

ید ا... فضلی زاده

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای جلیزجن

 

دماوند

*

01/06/065

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای جلیزجن

 

دماوند

*

01/06/066

طالقانی

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای جلیزجن

 

دماوند

*

01/06/067

جامع نام آور

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - دو کیلومتر مانده به فیروزکوه - جنب بیمارستان امام خمینی - به سمت بالا - روستای نام آور

 

دماوند

*

01/06/068

موسی ابن جعفر (ع)

شعبانعلی شجاع

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان فیروزکوه - شهرک ولی عصر - میدان ایثار

3981815791

دماوند

*

01/06/069

جامع فیروزکوه

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - میدان اصلی - سمت امامزاده اسماعیل - نرسیده به امامزاده

3981718751

دماوند

*

01/06/070

نینوا

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - خ تختی - انتهای خ

 

دماوند

*

01/06/071

امام حسین (ع)

علی اسفندیار

حجت الاسلام

شهرستان فیروزکوه - میدان اصلی ( امام حسین ) خ 45 متری

 

دماوند

*

01/06/072

انصار الحسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - خ تختی - انتهای خ

 

دماوند

*

01/06/073

جامع امیریه

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - روستای امیریه - (روبروی جاده سمنان)

 

دماوند

*

01/06/074

امامزاده اسماعیل

اسمعیل شجاع

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان فیروزکوه - میدان اصلی - سمت امامزاده اسماعیل - آستان مقدسه امامزاده اسماعیل

 

دماوند

*

01/06/075

علی اکبر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - ابتدای خ تختی - روبروی تکیه مادر

 

دماوند

*

01/06/076

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند بعد از دشتون

 

دماوند

*

01/06/077

صاحب الزمان (عج) (بهان)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند پیش از اسور

 

دماوند

*

01/06/078

علی ابن ابیطالب (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان پردیس - منطقه صنعتی خرمدشت

 

دماوند

*

01/06/079

ولیعصر (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند بعد از اندریه

 

دماوند

*

01/06/080

فاطمه الزهراء (س) نجفدره

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند پیش از وزنا

 

دماوند

*

01/06/081

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند بعد از زرمان

 

دماوند

*

01/06/082

سلطان محمد رضا

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - نرسیده به روستای ارجمند بعد از دشتون

 

دماوند

*

01/06/083

جامع ارجمند

حمید محمودی

حجت الاسلام

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - روستای ارجمند

 

دماوند

*

01/06/084

امام رضا (ع)

ندارد

ندارد

7کیلومتر مانده به فیروزکوه-بعد از پمپ بنزین-دور برگردان اول-دست چپ به سمت بالا- روستای ارجمند

 

دماوند

*

01/06/085

پیر مسجد

ندارد

ندارد

7کیلومتر مانده به فیروزکوه-بعد از پمپ بنزین-دور برگردان اول-دست چپ به سمت بالا- روستای ارجمند

 

دماوند

*

01/06/086

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

7کیلومتر مانده به فیروزکوه-بعد از پمپ بنزین-دور برگردان اول-دست چپ به سمت بالا- روستای ارجمند

 

دماوند

*

01/06/087

جامع شادهن

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/088

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/089

جامع (اهنز)

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند قبل از روستای لزور

 

دماوند

*

01/06/090

راه آهن

جعفر پندآسا

حجت الاسلام

شهرستان فیروزکوه - کیلومتر 55 جاده فیروزکوه - سمت راست - روستای زرین دشت

 

دماوند

*

01/06/091

حضرت ابوالفضل (ع) (لزور )

ندارد

ندارد

شهرستان فیروزکوه - 7 کیلومتر مانده به فیروزکوه - بعد از پمپ بنزین - دور برگردان اول - دست چپ به سمت بالا - بعد از روستای ارجمند بعد از روستای شادمهن

 

دماوند

*

01/06/092

باب الحوائج (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - نرسیده به پل شلمبه - دست راست - محله حصار بالا - انتهای محله

 

دماوند

*

01/06/093

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - 4 کیلومتر بعد از روستای مراء - روستای خرم ده

 

دماوند

*

01/06/094

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - 4 کیلومتر بعد از روستای مراء - روستای خرم ده

 

دماوند

*

01/06/095

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - روبروی پمپ بنزین - جاده مراء - روستای مراء - پایین تر از مزار شهدا

 

دماوند

*

01/06/096

ابا عبد ا... الحسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - شهر آبسرد - محله زان

 

دماوند

*

01/06/097

حضرت عباس (ع)

محمد رضا قضاوتی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - گیلاوند - میدان جهاد - شهرک جهاد - ابتدای شهرک سمت راست

3971955161

دماوند

*

01/06/098

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - روبروی پمپ بنزین - جاده مراء - روستای مراء

 

دماوند

*

01/06/099

امام سجاد (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - گیلاوند - کیلومتر30 جاده فیروزکوه - ابتدای روستای جابان - سمت راست - روستای اچونک

 

دماوند

*

01/06/100

النبی (ص)

ابوالفضل نحوی رازلیقی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - بالاتر از میدان قدس جاده چشمه اعلاء سمت راست محله اوره جنب حمام

3971145173

دماوند

*

01/06/101

امام مهدی (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - جاده چشمه اعلاء - روستای اوره داخل روستا

 

دماوند

*

01/06/102

جامع جیلارد

مهدی واسعی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - گیلاوند - میدان جهاد - محله جیلارد - ابتدای محله

3971756151

دماوند

*

01/06/103

قائم آل محمد (عج)

ابوالفضل سقائی

حجت الاسلام

شهرستان دماوند - بالاتر از میدان قدس - جاده چشمه اعلاء - سمت چپ - محله احمد آباد - جنب حمام

 

دماوند

*

01/06/104

امام حسن عسگری (ع)

سید محسن طباطبایی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - شهر رودهن - شهرک کریتون - میدان اول

3973195347

دماوند

*

01/06/105

امام حسین (ع)

سید داوود جلالی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان دماوند - شهر آبعلی - روستای مبارک آباد - کوچه ش ملک محمدی

3974146671

دماوند

*

01/06/106

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان دماوند - شهر آبسرد - محله تاسکین

 

دماوند

*