مقالات

برگزاری کارگاههای عملی سازه های ابتدایی

 

ایده

13031 : برگزاری کارگاههای عملی سازه های ابتدایی

ایده پرداز: مونا اسکندری

توضیح اجمالی:

برگزاری کارگاههای عملی سازه های ابتدایی با هدف آشنا کردن نوجوانان با اصول ساخت و حرکت و اشتیاق خلق و اختراع تشکیل گروه نوجوانان ایده پرداز مسجدی\" نوجام\"

ایده پرداز

مونا اسکندری

ایده پرور

وحید عباسی

عنوان ایده

برگزاری کارگاه­های عملی سازه های ابتدایی

تیترهای پیشنهادی

مخترعان مسجدی

توضیح اجمالی

برگزاری کارگاه­های عملی سازه های ابتدایی با هدف آشنا کردن نوجوانان با اصول ساخت و حرکت و اشتیاق خلق و اختراع تشکیل گروه نوجوانان ایده پرداز مسجدی " نوجام"

توضیح تفصیلی

این کارگاه باعث تقویت خلاقیت دانش آموزان و نوجوانان­ می­شود. میتوان برای آموزش بیشتر دانش آموزان و نوجوانان از نخبه های شهر و منطقه استفاده کرد و از میان منتخبین گروهی برای مسابقات مسابقات سازه انتخاب کرد.

مساله

-         شناسایی نخبگان و پرورش خلاقیت­های آنان

باید ها و نباید ها

-         باید تمام نوجوانان را تشویق به بروز استعداد­ها و خلاقیت­هایشان کرد.

-         مربی باید دانش آموزان نخبه را در بین گروه­ها پخش کند تا رقابت بیشتر و پر هیجان تر شود.

زینت ها و مستحبات

-         ایجاد نمایشگاهی از سازه های ساخته شده و آزمایش آنان در برابر وزن و لرزش

پشتوانه نظری

سابقه اجرا

کارکرد

تربیتی آموزشی اقتصادی

مجری

امام جماعت تشکل­های مسجدی

مخاطب ایده

نوجوانان جوانان دانش آموزان

زمان اجرای ایده

فصلی سالیانه

مکان اجرای ایده

مسجد حیاط مسجد

کد ایده

13031

واژگان کلیدی

سازه معماری مسابقه نمایشگاه آموزش اختراع