مقالات

شبکه جهانی مسجد

 
برای معرفی مسجد، همچنین تعالی مسجد، و انعکاس عظمت آن در افکار جهانی چه گامی برداشته‌اند و یا می‌توانند چه اقدامی انجام دهند؟ تاسیس شبکه جهانی مسجد در زمان‌ای که قدرت و تفکر در اختیار رسانه‌هاست، نیازی جدی برای مساجد و گامی مهم در راستای تثبیت جایگاه آن محسوب می‌شود.

شبکه جهانی مسجد

تمامی دانشمندان و اندیشمندان جهان اذعان دارند زیباترین و باشکوه‌ترین عواطف انسانی در علائق مذهبی و اعتقادی او و آیین‌های مرتبط با آن نقش می‌بندد، بُعدی از انسان که شاید ملموس نیست اما می‌تواند در همه جنبه‌های زندگی او رخ بنماید. اماکن مذهبی همچون معابد و مساجد هم جایی است که این عواطف با شکوه تمام تداعی می‌شود و به نمایش گذاشته می‌شود.

در آستانه روز جهانی مسجد، لازم است متولیان و مسئولین کشوری از خویش سوال کنند تا به حال برای معرفی مسجد، همچنین تعالی مسجد، و انعکاس عظمت آن در افکار جهانی چه گامی برداشته‌اند و یا می‌توانند چه اقدامی انجام دهند؟ تاسیس شبکه جهانی مسجد در زمان‌ای که قدرت و تفکر در اختیار رسانه‌هاست، نیازی جدی برای مساجد و گامی مهم در راستای تثبیت جایگاه آن محسوب می‌شود:

ایده: تاسیس شبکه تلویزیونی "مسجد"، برای انعکاس رسانه‌ای فرهنگ مسجدی در کل جهان

مسئله

عدم حضور رسانه‌ای مساجد در جهان

مشروح ایده

رسانه‌هایی موثرتر هستند که از خود مردم باشد. حضور مویرگی مساجد در دل مردم و در حد گسترده و حتی فراملی، ظرفیت رسانه‌ای ویژه‌ای را برای مساجد ایجاد می‌کند. هر مسجد می‌تواند یک خبرنگار، گزارشگر و یا فعال رسانه‌ای افتخاری یا استخدامی برای این شبکه داشته باشند و این رسانه هم خوراک از مساجد بگیرد و هم به مردم و مسجدی‌ها خوراک بدهد.

بایدها و نبایدها

تعیین محورها و موضوعات برای طرح در شبکه جهانی

انجام مقدمات فنی و تخصصی جهت راه‌اندازی شبکه

نباید محتوای شبکه در جهت نقض یا تقلیل جایگاه مسجد باشد.

مستحبات ایده

معرفی مساجد نمونه جهان از نظر فعالیت، کارکرد، معماری و ….

معرفی نخبگان و فعالان مسجدی

ایجاد وبگاه شبکه جهانی مساجد

دستاورد ایده

استفاده از ظرفیت رسانه ای مویرگی مساجد در بین مردم

کمک به محور شدن و ترقیب مردم به مسجد

سوق دادن مردم به حضور در فضای حقیقی و مسجد، از فضای مجازی

پشتوانه نظری

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله)

"نمایش نماز جماعت مهجوری با جمع معدودی آن هم از فرسودگان بی‌نشاط، ترویج نماز جماعت نیست، همچنانکه پخش صدای اذان از رسانه‌های صوت و تصویر، کافی نیست. جوان‌های ما هزاران صف جماعت پر شور و حال در سراسر کشور تشکیل می‌دهند، مردم زیادی از آنان که فیل‌های سینمایی در گزارش واقعیت‌های زندگی آنان ساخته می‌شود، اهل نماز و نیاز و تهجّدند، حنجره‌های بسیاری از روی ایمان و تعبّد در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند می‌کنند، گروه‌های انبوهی در هنگام نماز از کار روزانه دست کشیده به مسجد رو می‌آورند، اینها می‌تواند در ساخت‌های هنری، چهره‌ی زیبا و ترغیب‌کننده‌ این فریضه‌ نجات‌بخش را به همه نشان دهد".

پیام به اجلاس سراسری نماز 6 / 15/ 80