نمایش کتاب

فروغ مسجد- جلد 6 (مجموعه رهنمودهاى مراجع تقلید، سخنرانى ‏ها و مقالات برگزیده پنجمین همایش‏ بین ‏المللى‏ هفته‏ جهانى‏ گرامیداشت‏ مساجد)

فروغ مسجد- جلد 6 (مجموعه رهنمودهاى مراجع تقلید، سخنرانى ‏ها و مقالات برگزیده پنجمین همایش‏ بین ‏المللى‏ هفته‏ جهانى‏ گرامیداشت‏ مساجد)
فروغ مسجد- جلد 6 (مجموعه رهنمودهاى مراجع تقلید، سخنرانى ‏ها و مقالات برگزیده پنجمین همایش‏ بین ‏المللى‏ هفته‏ جهانى‏ گرامیداشت‏ مساجد)
  • دفترمطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد
  • دفترمطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امورمساجد
  • ۱ مرداد ۱۳۸۷
  • 680