نمایش کتاب

شهد سخن5/ولایت در قرآن(ویژه دهه سوم ماه رمضان)

شهد سخن5/ولایت در قرآن(ویژه دهه سوم ماه رمضان)
شهد سخن5/ولایت در قرآن(ویژه دهه سوم ماه رمضان)
  • دفتر مطالعات و پژوهش ها مرکز رسیدگی به امورمساجد
  • دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد
  • ۱۰ خرداد ۱۳۹۳