فرم ثبت ایده

مشخصات
*

آخرین ایده ها

نائب‌الشهدا تا کربلا
ایام اربعین، همه زائرین اربعین می توانند به نیابت از یکی از ...
در مسیر کربلا چه باید کرد؟
در این نوشتار، برخی کارهایی که برای اتحاد بیشتر و نشان دادن ...
یک بدرقه حسینی
با یاد حسین(ع) زائرانش را از خانه های خدا و یا میادین اصلی ش...
نائب الزیاره باشیم!
ایده نائب الزیاره بودن شاید مربوط به سالهای صدر اسلام بازگرد...
نذری برای زائرین "اربعین"
در ایده "نذری اربعین" خاطره ای از یک رسم ماندگار بیان شده که...
ما رفتیم، نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما!
در این نوشتار راهکارهایی برای ارتباط هرچه بیشتر ائمه جماعات ...