فرم ثبت ایده

مشخصات
*

آخرین ایده ها

منبرهایی برای جوانان
برپائی منبرهای اختصاصی برای جوانان در مسجد و طرح و بحث موضوع...
فراخوان عکس رمضان
ماه رمضان برای همه ما پر از خاطرات شیرین و بیادماندنی است. ا...
غمگساران مسجدی
اولین صندوق امداد را جوانان مسجد جلیلی تهران بنیان گذاشتند. ...
جشن روزه اولی‌ها
یکی از سیره‌های عملی در میان بزرگان و علما برای تربیت فرزند،...
همیار خادم بهشت
یکی از معضلات مساجد، هم سنخ نبودن متقابل توان خادم(از نظر عل...
سلام همسایه
یکی از مکان‌هایی که در آن همسایه بسیار مورد سفارش است و از س...