jav

ایده‌های اجتماعات مردمی

مسجد مقر فرماندهی فرهنگی محله
برای اینکه اولا هماهنگی میان برنامه‌های فرهنگی این مراکز با ...
شورای سیاست‌گذاری مساجد
مرکزی برای هماهنگ‌سازی و سیاست‌‌گذاری فعالیت‌ها و امور مساجد...
جلسات اولیاء و مربیان در مسجد
مسجد محله می‌تواند میزبان جلسات شورای اولیاء و مربیان مدارس ...
شورای هماهنگی کانون‌های مساجد
مساجد می‌توانند با یک‌دست کردن ظرفیت عظیم کانون‌های مساجد، و...
مسجد میزبان اثرگذارترین گروه‌های مردمی
یکی از مسائل و دغدغه‌های همه ارگان‌های اجتماعی و فرهنگی مذهب...
شورای حل اختلاف مسجد
طبق مقررات مورد نظر سیستم قضایی کشور، این شورا در محل یا روس...