» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
جلسه با امنا ء

پیگیری روند ساخت خانه عالم مسجد صاحب الزمان (عج)

(شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷) ۱۱:۱۴

انجام شد

با حضور جناب آقای جعفریان فرد و تشکیل جلسه با مدیر ناحیه حدود پیشرفت ساخت خانه عالم مسجد صاحب الزمان (عج) روستای شوش آباد پیگیری و صحب هایی در خصوص چگونگی جذب کمک های مالی  برای تسریع در روند ساخت و اتمام کار بیان شد.
روابط عمومی