jav

ایده‌های مسجد و دفاع مقدس

بیست ایده ویژه هفته‌دفاع‌مقدس(2)
مساجد می توانند با اجرای این ایده های ویژه، نقش پر رنگی در ی...
 
بیست ایده‌ مسجدی ویژه هفته‌دفاع‌مقدس
مساجد می توانند با اجرای این ایده های ویژه، نقش پر رنگی در ی...
 
نمایشگاهی برای شهدا
بنا بر این ایده اهالی مسجد می توانند یک نمایشگاه دائمی و یا ...
 
زندگی به سبک شهدا
یک طرح پیشنهادی برای شناخت الگوی عملی و رفتاری شهدا، طرح "سی...
 
شب‌نشینی در بهشت
بر اساس این ایده ؛ اهالی مسجد، هرماه، شب‌های جمعه در گلزار ش...