jav

ایده‌های مسجد و مدرسه

شبکه جهانی مسجد
برای معرفی مسجد، همچنین تعالی مسجد، و انعکاس عظمت آن در افکا...
 
ما رفتیم، نه اینکه مدرسه بیاید سمت ما!
در این نوشتار راهکارهایی برای ارتباط هرچه بیشتر ائمه جماعات ...
 
زنگ قرآن مدرسه در مسجد محل
در این ایده؛ پیشنهاد می شود با همکاری مدیران مدارس و هیئت ام...
 
بدرقه باشکوه
در این ایده چند پیشنهاد برای برگزاری جشن تکلیف در مساجد ارائ...
 
فضاسازی مدرسه با کار بچه‌ها
در این ایده راهکارهایی برای تزئین مدارس در دهه فجر، توسط دان...
 
طراحی کتاب درسی فرهنگ مسجدی
تنظیم کتاب درسی فرهنگ مسجدی ، که اگر در برنامه درسی دانش‌آمو...
 
پترن
پترن