عکس محراب

Visitors

121 User
0 User
0 User
0 User
8/22/2018 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
08-22 342   User 410   Page
08-21 2,927   User 3,983   Page
08-20 2,194   User 3,184   Page
08-19 1,814   User 2,767   Page
08-18 1,964   User 4,518   Page
08-17 2,646   User 3,801   Page
08-16 2,904   User 4,365   Page
08-15 2,580   User 6,425   Page
08-14 2,593   User 3,325   Page
08-13 1,773   User 2,583   Page
08-12 1,995   User 22,448   Page
08-11 1,807   User 3,887   Page
08-10 1,329   User 2,099   Page
08-09 1,361   User 1,956   Page
08-08 1,522   User 3,889   Page
08-07 3,443   User 16,003   Page
08-06 4,017   User 25,706   Page
08-05 3,473   User 32,754   Page
08-04 4,055   User 6,061   Page
08-03 2,975   User 4,153   Page
08-02 3,635   User 4,983   Page
08-01 3,949   User 27,402   Page
07-31 3,229   User 17,523   Page
07-30 2,738   User 20,849   Page
07-29 1,784   User 18,761   Page
07-28 2,255   User 3,761   Page
07-27 2,603   User 3,215   Page
07-26 1,639   User 2,119   Page
07-25 2,622   User 16,446   Page
07-24 3,705   User 11,555   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
206,832 4 %

Hour 1 To 2
177,110 3 %

Hour 2 To 3
162,774 3 %

Hour 3 To 4
132,345 2 %

Hour 4 To 5
145,128 3 %

Hour 5 To 6
145,104 3 %

Hour 6 To 7
185,634 3 %

Hour 7 To 8
247,158 4 %

Hour 8 To 9
273,916 5 %

Hour 9 To 10
304,215 5 %

Hour 10 To 11
313,868 6 %

Hour 11 To 12
332,310 6 %

Hour 12 To 13
291,161 5 %

Hour 13 To 14
288,880 5 %

Hour 14 To 15
290,206 5 %

Hour 15 To 16
259,057 5 %

Hour 16 To 17
234,514 4 %

Hour 17 To 18
219,415 4 %

Hour 18 To 19
232,042 4 %

Hour 19 To 20
240,981 4 %

Hour 20 To 21
233,572 4 %

Hour 21 To 22
232,847 4 %

Hour 22 To 23
235,491 4 %

Hour 23 To 24
225,235 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
754,561 36 %
ZZZ
ZZZ
665,797 32 %
USA
USA
260,015 12 %
EU
EU
90,316 4 %
CHN
CHN
60,140 3 %
DEU
DEU
58,515 3 %
RUS
RUS
43,205 2 %
UKR
UKR
28,907 1 %
GBR
GBR
28,789 1 %
ROM
ROM
26,559 1 %
FRA
FRA
23,571 1 %
POL
POL
16,729 1 %
VEN
VEN
14,813 1 %
JPN
JPN
8,499 0 %
CAN
CAN
5,845 0 %
NOR
NOR
4,928 0 %
AUS
AUS
4,602 0 %
FIN
FIN
4,460 0 %
IND
IND
4,287 0 %
BRA
BRA
4,152 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
546,569 35 %
Firefox
Firefox
342,420 22 %
IE 7.0
IE 7.0
243,379 16 %
Mozilla
Mozilla
109,954 7 %
Other
Other
80,840 5 %
IE 8.0
IE 8.0
65,980 4 %
Safari
Safari
44,059 3 %
IE 9.0
IE 9.0
36,339 2 %
IE 11.0
IE 11.0
30,695 2 %
IE 6.0
IE 6.0
29,402 2 %
IE 10.0
IE 10.0
14,413 1 %
Opera
Opera
12,806 1 %
Edge
Edge
3,236 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 689,524 45 %
Linux 308,701 20 %
Other 162,000 11 %
XP 128,851 8 %
Windows 2003 65,839 4 %
Windows 10 62,603 4 %
iOS 39,356 3 %
Windows 8 38,703 3 %
Android 18,924 1 %
Vista 13,564 1 %
FreeBSD 39 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,903
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,427
امورمساجد 1,754
masjed.ir 1,144
مساجد 849
امور مساجد تهران 795
www.masjed.ir 792
فیش منبر 789
مسجد طراز 659
مسجد 606
کتاب فام 550
اعتکاف 466
سایت امور مساجد 408
فیش 356
مرکزرسیدگی به امورمساجد 291
منبر 286
رسیدگی به امور مساجد 232
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
مساجد تهران 206
سازمان امور مساجد 204
سایت مسجد 203
القاب حضرت زینب 200
امور مساجد کشور 187
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
رمضان 175
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 173
حاج علی اکبری 171
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
مسجد طراز اسلامی 167
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
امور مساجد استان تهران 156
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 136
روز جهانی مسجد 135
masjed 131
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
ماهنامه مسجد 128
amazon 127
محرم 124
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
110 سوال پیرامون مسجد 118
لیست مساجد تهران 117
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
مقالات 114
دهه تکریم 113
هتل ولایت مشهد 107
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1