عکس محراب

Visitors

54 User
0 User
0 User
0 User
5/22/2019 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
05-22 2,208   User 15,661   Page
05-21 2,781   User 23,215   Page
05-20 3,260   User 6,413   Page
05-19 3,046   User 12,056   Page
05-18 2,615   User 6,006   Page
05-17 2,224   User 2,988   Page
05-16 2,382   User 4,148   Page
05-15 2,560   User 9,994   Page
05-14 2,445   User 7,906   Page
05-13 2,524   User 8,664   Page
05-12 2,395   User 7,484   Page
05-11 2,306   User 3,693   Page
05-10 2,634   User 4,315   Page
05-09 2,489   User 3,790   Page
05-08 2,253   User 4,296   Page
05-07 2,740   User 7,453   Page
05-06 2,332   User 6,727   Page
05-05 2,257   User 4,366   Page
05-04 1,957   User 4,094   Page
05-03 1,584   User 2,312   Page
05-02 1,562   User 2,266   Page
05-01 1,766   User 2,899   Page
04-30 1,992   User 3,040   Page
04-29 1,844   User 2,636   Page
04-28 1,895   User 6,004   Page
04-27 1,754   User 2,700   Page
04-26 1,648   User 2,305   Page
04-25 1,583   User 2,331   Page
04-24 1,878   User 2,675   Page
04-23 1,994   User 2,902   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
284,876 3 %

Hour 1 To 2
243,187 3 %

Hour 2 To 3
217,552 3 %

Hour 3 To 4
181,704 2 %

Hour 4 To 5
189,991 2 %

Hour 5 To 6
191,870 2 %

Hour 6 To 7
233,900 3 %

Hour 7 To 8
340,605 4 %

Hour 8 To 9
411,430 5 %

Hour 9 To 10
434,906 5 %

Hour 10 To 11
465,148 6 %

Hour 11 To 12
497,596 6 %

Hour 12 To 13
461,258 6 %

Hour 13 To 14
433,341 5 %

Hour 14 To 15
462,991 6 %

Hour 15 To 16
445,243 5 %

Hour 16 To 17
389,976 5 %

Hour 17 To 18
355,220 4 %

Hour 18 To 19
357,513 4 %

Hour 19 To 20
351,336 4 %

Hour 20 To 21
334,659 4 %

Hour 21 To 22
327,325 4 %

Hour 22 To 23
331,943 4 %

Hour 23 To 24
313,158 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
913,506 34 %
IRN
IRN
855,828 32 %
USA
USA
352,927 13 %
EU
EU
122,509 5 %
DEU
DEU
98,081 4 %
CHN
CHN
79,795 3 %
RUS
RUS
47,573 2 %
ROM
ROM
39,081 1 %
GBR
GBR
36,340 1 %
UKR
UKR
30,967 1 %
FRA
FRA
24,459 1 %
POL
POL
15,016 1 %
VEN
VEN
14,840 1 %
JPN
JPN
8,428 0 %
CAN
CAN
8,364 0 %
DNK
DNK
6,717 0 %
AUS
AUS
6,386 0 %
NOR
NOR
5,683 0 %
FIN
FIN
5,411 0 %
ITA
ITA
5,076 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
838,875 43 %
Firefox
Firefox
396,823 20 %
IE 7.0
IE 7.0
243,868 12 %
Mozilla
Mozilla
131,299 7 %
Other
Other
85,216 4 %
IE 8.0
IE 8.0
68,174 3 %
Safari
Safari
65,989 3 %
IE 9.0
IE 9.0
39,181 2 %
IE 11.0
IE 11.0
34,482 2 %
IE 6.0
IE 6.0
31,406 2 %
IE 10.0
IE 10.0
15,828 1 %
Opera
Opera
14,797 1 %
Edge
Edge
4,760 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 763,808 40 %
Linux 540,290 28 %
Other 176,088 9 %
XP 140,685 7 %
Windows 10 94,042 5 %
Windows 2003 66,048 3 %
iOS 60,056 3 %
Windows 8 50,729 3 %
Android 26,148 1 %
Vista 15,387 1 %
FreeBSD 40 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,933
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,449
امورمساجد 1,761
masjed.ir 1,141
فیش منبر 1,042
مساجد 855
امور مساجد تهران 799
www.masjed.ir 794
مسجد 690
مسجد طراز 656
اعتکاف 566
کتاب فام 550
فیش 525
سایت امور مساجد 411
منبر 393
مرکزرسیدگی به امورمساجد 296
متن منبر 296
القاب حضرت زینب 271
رسیدگی به امور مساجد 236
مساجد تهران 224
رمضان 224
مجتمع ولایت مشهد 218
سایت مسجد 211
سازمان امور مساجد 210
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
امور مساجد کشور 189
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 177
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
مرکزرسیدگی به امور مساجد 170
سایت مسجد طراز 169
مسجد طراز اسلامی 166
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
امور مساجد استان تهران 156
فیش رمضان 151
مقالات 146
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
مرکز امور مساجد 140
دهه تکریم 138
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
روز جهانی مسجد 136
masjed 134
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
محرم 128
ماهنامه مسجد 128
amazon 127
لیست مساجد تهران 126
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
معماری 119
110 سوال پیرامون مسجد 118
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1