عکس محراب

Visitors

63 User
0 User
0 User
0 User
10/21/2018 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
10-21 3,246   User 57,677   Page
10-20 3,983   User 96,378   Page
10-19 3,463   User 10,621   Page
10-18 3,356   User 14,483   Page
10-17 3,820   User 141,693   Page
10-16 4,328   User 127,155   Page
10-15 3,882   User 76,189   Page
10-14 3,098   User 32,328   Page
10-13 3,448   User 30,931   Page
10-12 1,753   User 7,404   Page
10-11 1,789   User 36,932   Page
10-10 3,350   User 144,605   Page
10-09 3,491   User 67,715   Page
10-08 2,891   User 39,939   Page
10-07 2,858   User 63,817   Page
10-06 2,800   User 43,271   Page
10-05 1,427   User 3,234   Page
10-04 2,005   User 3,857   Page
10-03 1,296   User 4,267   Page
10-02 1,755   User 4,538   Page
10-01 1,923   User 7,691   Page
09-30 2,623   User 3,234   Page
09-29 2,788   User 6,830   Page
09-28 1,217   User 1,663   Page
09-27 1,225   User 1,735   Page
09-26 1,905   User 4,661   Page
09-25 3,504   User 19,120   Page
09-24 3,788   User 18,904   Page
09-23 3,789   User 48,177   Page
09-22 2,085   User 4,511   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
243,068 4 %

Hour 1 To 2
215,575 3 %

Hour 2 To 3
198,451 3 %

Hour 3 To 4
165,752 3 %

Hour 4 To 5
174,345 3 %

Hour 5 To 6
174,733 3 %

Hour 6 To 7
205,700 3 %

Hour 7 To 8
261,381 4 %

Hour 8 To 9
301,483 5 %

Hour 9 To 10
331,795 5 %

Hour 10 To 11
359,826 6 %

Hour 11 To 12
363,923 6 %

Hour 12 To 13
323,620 5 %

Hour 13 To 14
302,580 5 %

Hour 14 To 15
330,497 5 %

Hour 15 To 16
309,475 5 %

Hour 16 To 17
294,253 5 %

Hour 17 To 18
272,677 4 %

Hour 18 To 19
281,667 4 %

Hour 19 To 20
284,286 4 %

Hour 20 To 21
278,690 4 %

Hour 21 To 22
277,258 4 %

Hour 22 To 23
282,042 4 %

Hour 23 To 24
265,761 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
762,763 36 %
ZZZ
ZZZ
675,838 32 %
USA
USA
259,591 12 %
EU
EU
93,376 4 %
CHN
CHN
67,100 3 %
DEU
DEU
58,781 3 %
RUS
RUS
43,435 2 %
GBR
GBR
29,548 1 %
UKR
UKR
28,964 1 %
ROM
ROM
27,116 1 %
FRA
FRA
23,433 1 %
VEN
VEN
14,813 1 %
POL
POL
14,739 1 %
JPN
JPN
8,289 0 %
CAN
CAN
5,904 0 %
NOR
NOR
4,877 0 %
AUS
AUS
4,549 0 %
FIN
FIN
4,470 0 %
ITA
ITA
4,280 0 %
IND
IND
4,179 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
567,274 36 %
Firefox
Firefox
340,920 22 %
IE 7.0
IE 7.0
243,366 15 %
Mozilla
Mozilla
107,488 7 %
Other
Other
79,157 5 %
IE 8.0
IE 8.0
67,141 4 %
Safari
Safari
44,881 3 %
IE 9.0
IE 9.0
36,512 2 %
IE 11.0
IE 11.0
31,486 2 %
IE 6.0
IE 6.0
29,470 2 %
IE 10.0
IE 10.0
14,443 1 %
Opera
Opera
12,800 1 %
Edge
Edge
3,669 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 696,114 45 %
Linux 310,582 20 %
Other 161,122 10 %
XP 128,710 8 %
Windows 10 70,219 5 %
Windows 2003 65,831 4 %
Windows 8 41,028 3 %
iOS 39,517 3 %
Android 18,771 1 %
Vista 14,142 1 %
FreeBSD 39 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,914
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,426
امورمساجد 1,753
masjed.ir 1,138
مساجد 847
امور مساجد تهران 795
www.masjed.ir 792
فیش منبر 772
مسجد طراز 655
مسجد 583
کتاب فام 550
اعتکاف 466
سایت امور مساجد 408
فیش 353
منبر 294
مرکزرسیدگی به امورمساجد 291
رسیدگی به امور مساجد 232
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
مساجد تهران 206
سازمان امور مساجد 206
سایت مسجد 205
القاب حضرت زینب 204
امور مساجد کشور 188
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 175
رمضان 175
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
مسجد طراز اسلامی 163
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
امور مساجد استان تهران 156
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 136
masjed 131
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
روز جهانی مسجد 129
محرم 128
ماهنامه مسجد 128
amazon 127
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
دهه تکریم 120
مقالات 120
110 سوال پیرامون مسجد 118
لیست مساجد تهران 116
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
هتل ولایت مشهد 104
110سوال پیرامون مسجد 101
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1