عکس محراب

Visitors

121 User
0 User
0 User
0 User
11/17/2017 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
11-17 1,460   User 2,166   Page
11-16 1,464   User 2,412   Page
11-15 1,322   User 2,029   Page
11-14 1,302   User 1,997   Page
11-13 1,484   User 2,090   Page
11-12 2,390   User 3,269   Page
11-11 1,392   User 2,034   Page
11-10 1,373   User 1,856   Page
11-09 1,335   User 1,734   Page
11-08 1,597   User 2,139   Page
11-07 1,390   User 1,984   Page
11-06 1,130   User 1,500   Page
11-05 1,133   User 1,547   Page
11-04 1,350   User 1,958   Page
11-03 1,419   User 1,912   Page
11-02 1,249   User 1,724   Page
11-01 1,268   User 1,926   Page
10-31 1,458   User 2,023   Page
10-30 1,639   User 2,313   Page
10-29 1,798   User 2,455   Page
10-28 1,703   User 2,326   Page
10-27 1,290   User 1,784   Page
10-26 1,075   User 1,532   Page
10-25 1,278   User 1,886   Page
10-24 1,432   User 2,243   Page
10-23 1,398   User 2,208   Page
10-22 1,324   User 2,110   Page
10-21 1,342   User 2,097   Page
10-20 1,118   User 1,660   Page
10-19 1,171   User 1,659   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
80,167 3 %

Hour 1 To 2
60,942 3 %

Hour 2 To 3
46,720 2 %

Hour 3 To 4
36,540 2 %

Hour 4 To 5
36,899 2 %

Hour 5 To 6
37,675 2 %

Hour 6 To 7
43,730 2 %

Hour 7 To 8
67,190 3 %

Hour 8 To 9
107,700 5 %

Hour 9 To 10
141,433 6 %

Hour 10 To 11
165,479 7 %

Hour 11 To 12
176,768 8 %

Hour 12 To 13
150,966 6 %

Hour 13 To 14
136,062 6 %

Hour 14 To 15
146,419 6 %

Hour 15 To 16
131,109 6 %

Hour 16 To 17
115,599 5 %

Hour 17 To 18
103,405 4 %

Hour 18 To 19
98,713 4 %

Hour 19 To 20
101,183 4 %

Hour 20 To 21
92,981 4 %

Hour 21 To 22
93,843 4 %

Hour 22 To 23
93,334 4 %

Hour 23 To 24
88,970 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
642,384 44 %
ZZZ
ZZZ
414,165 28 %
USA
USA
141,878 10 %
EU
EU
60,430 4 %
RUS
RUS
36,661 3 %
DEU
DEU
23,601 2 %
UKR
UKR
23,481 2 %
CHN
CHN
22,119 2 %
FRA
FRA
21,340 1 %
GBR
GBR
19,045 1 %
ROM
ROM
15,654 1 %
VEN
VEN
14,691 1 %
JPN
JPN
6,759 0 %
POL
POL
5,963 0 %
FIN
FIN
3,809 0 %
NOR
NOR
3,401 0 %
BRA
BRA
3,010 0 %
ESP
ESP
2,429 0 %
NLD
NLD
2,325 0 %
ITA
ITA
2,267 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
274,586 26 %
IE 7.0
IE 7.0
242,875 23 %
Firefox
Firefox
238,893 23 %
Mozilla
Mozilla
70,693 7 %
Other
Other
62,680 6 %
IE 8.0
IE 8.0
44,712 4 %
IE 9.0
IE 9.0
32,402 3 %
IE 6.0
IE 6.0
26,910 3 %
Safari
Safari
23,828 2 %
IE 11.0
IE 11.0
19,667 2 %
IE 10.0
IE 10.0
12,341 1 %
Opera
Opera
10,385 1 %
Edge
Edge
1,336 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 554,558 53 %
Other 128,323 12 %
XP 104,585 10 %
Linux 103,402 10 %
Windows 2003 65,444 6 %
Windows 8 22,340 2 %
iOS 20,209 2 %
Windows 10 19,663 2 %
Vista 11,359 1 %
Android 10,816 1 %
FreeBSD 14 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,857
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,399
امورمساجد 1,749
masjed.ir 1,129
مساجد 834
www.masjed.ir 791
امور مساجد تهران 787
مسجد طراز 649
کتاب فام 550
مسجد 470
سایت امور مساجد 400
اعتکاف 374
مرکزرسیدگی به امورمساجد 289
فیش منبر 289
رسیدگی به امور مساجد 228
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
سازمان امور مساجد 200
سایت مسجد 199
امور مساجد کشور 184
فیش 184
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 172
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
مسجد طراز اسلامی 156
مساجد تهران 153
امور مساجد استان تهران 151
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 134
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
masjed 128
روز جهانی مسجد 125
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
محرم 119
110 سوال پیرامون مسجد 118
ماهنامه مسجد 117
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
لیست مساجد تهران 111
110سوال پیرامون مسجد 101
مجتمع اقامتی ولایت مشهد 99
مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور 98
ستاد رسیدگی به امور مساجد 98
هتل ولایت مشهد 97
القاب حضرت زینب 96
آدرس مساجد تهران 95
مساجد مهم ایران 91
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1