عکس محراب

Visitors

128 User
0 User
0 User
0 User
1/21/2018 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
01-21 434   User 649   Page
01-20 1,417   User 2,057   Page
01-19 1,073   User 2,317   Page
01-18 1,040   User 1,550   Page
01-17 1,315   User 2,174   Page
01-16 1,293   User 2,077   Page
01-15 1,279   User 1,958   Page
01-14 1,256   User 1,962   Page
01-13 1,280   User 2,004   Page
01-12 1,020   User 1,461   Page
01-11 1,088   User 1,565   Page
01-10 1,124   User 1,822   Page
01-09 1,325   User 2,104   Page
01-08 1,220   User 2,084   Page
01-07 1,319   User 2,094   Page
01-06 1,190   User 2,063   Page
01-05 972   User 1,412   Page
01-04 912   User 1,481   Page
01-03 1,018   User 1,649   Page
01-02 1,190   User 1,942   Page
01-01 1,037   User 1,661   Page
12-31 1,122   User 1,809   Page
12-30 1,264   User 1,996   Page
12-29 1,327   User 1,892   Page
12-28 1,516   User 2,141   Page
12-27 1,737   User 2,630   Page
12-26 1,426   User 2,301   Page
12-25 1,373   User 2,165   Page
12-24 1,302   User 1,954   Page
12-23 1,362   User 2,131   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
84,803 3 %

Hour 1 To 2
64,132 3 %

Hour 2 To 3
48,993 2 %

Hour 3 To 4
38,171 2 %

Hour 4 To 5
38,455 2 %

Hour 5 To 6
39,278 2 %

Hour 6 To 7
45,927 2 %

Hour 7 To 8
70,237 3 %

Hour 8 To 9
112,670 5 %

Hour 9 To 10
147,711 6 %

Hour 10 To 11
172,892 7 %

Hour 11 To 12
184,325 7 %

Hour 12 To 13
157,552 6 %

Hour 13 To 14
143,479 6 %

Hour 14 To 15
153,803 6 %

Hour 15 To 16
138,536 6 %

Hour 16 To 17
122,562 5 %

Hour 17 To 18
109,507 4 %

Hour 18 To 19
105,495 4 %

Hour 19 To 20
108,459 4 %

Hour 20 To 21
99,879 4 %

Hour 21 To 22
100,018 4 %

Hour 22 To 23
99,713 4 %

Hour 23 To 24
95,084 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
664,501 42 %
ZZZ
ZZZ
464,730 29 %
USA
USA
157,923 10 %
EU
EU
65,932 4 %
RUS
RUS
37,919 2 %
DEU
DEU
29,797 2 %
UKR
UKR
26,371 2 %
CHN
CHN
24,771 2 %
FRA
FRA
21,885 1 %
GBR
GBR
20,253 1 %
ROM
ROM
18,006 1 %
VEN
VEN
14,717 1 %
POL
POL
8,587 1 %
JPN
JPN
7,181 0 %
FIN
FIN
3,949 0 %
NOR
NOR
3,756 0 %
BRA
BRA
3,311 0 %
CAN
CAN
3,141 0 %
ITA
ITA
2,642 0 %
ESP
ESP
2,624 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
318,500 28 %
Firefox
Firefox
259,207 23 %
IE 7.0
IE 7.0
242,972 21 %
Mozilla
Mozilla
78,242 7 %
Other
Other
63,640 6 %
IE 8.0
IE 8.0
45,611 4 %
IE 9.0
IE 9.0
33,461 3 %
IE 6.0
IE 6.0
28,014 2 %
Safari
Safari
27,458 2 %
IE 11.0
IE 11.0
20,841 2 %
IE 10.0
IE 10.0
12,628 1 %
Opera
Opera
11,044 1 %
Edge
Edge
1,672 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 579,213 52 %
Linux 137,395 12 %
Other 132,040 12 %
XP 108,323 10 %
Windows 2003 65,549 6 %
Windows 10 25,518 2 %
Windows 8 25,285 2 %
iOS 23,658 2 %
Android 12,382 1 %
Vista 11,958 1 %
FreeBSD 24 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,867
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,411
امورمساجد 1,752
masjed.ir 1,134
مساجد 841
www.masjed.ir 791
امور مساجد تهران 791
مسجد طراز 653
کتاب فام 550
مسجد 507
سایت امور مساجد 403
اعتکاف 374
فیش منبر 374
مرکزرسیدگی به امورمساجد 290
رسیدگی به امور مساجد 228
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
فیش 203
سازمان امور مساجد 200
سایت مسجد 200
امور مساجد کشور 184
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 172
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
مسجد طراز اسلامی 159
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
مساجد تهران 158
امور مساجد استان تهران 153
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 134
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
masjed 128
روز جهانی مسجد 127
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
محرم 119
ماهنامه مسجد 119
110 سوال پیرامون مسجد 118
القاب حضرت زینب 117
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
لیست مساجد تهران 113
110سوال پیرامون مسجد 101
مجتمع اقامتی ولایت مشهد 99
مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور 98
ستاد رسیدگی به امور مساجد 98
هتل ولایت مشهد 98
آدرس مساجد تهران 95
مساجد مهم ایران 92
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1