عکس محراب

Visitors

115 User
0 User
0 User
0 User
4/23/2018 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
04-23 577   User 1,094   Page
04-22 1,559   User 2,251   Page
04-21 2,148   User 2,869   Page
04-20 4,182   User 4,786   Page
04-19 1,397   User 1,857   Page
04-18 2,521   User 3,178   Page
04-17 2,894   User 3,664   Page
04-16 1,523   User 2,244   Page
04-15 1,900   User 2,552   Page
04-14 1,403   User 2,376   Page
04-13 1,234   User 1,663   Page
04-12 1,210   User 1,679   Page
04-11 1,430   User 1,986   Page
04-10 1,900   User 2,555   Page
04-09 1,388   User 1,952   Page
04-08 1,207   User 1,767   Page
04-07 1,278   User 1,709   Page
04-06 1,138   User 1,499   Page
04-05 1,143   User 1,637   Page
04-04 1,144   User 1,607   Page
04-03 1,160   User 1,794   Page
04-02 1,190   User 1,608   Page
04-01 1,577   User 2,211   Page
03-31 1,201   User 1,769   Page
03-30 1,606   User 2,556   Page
03-29 1,338   User 2,072   Page
03-28 1,287   User 1,841   Page
03-27 1,157   User 1,726   Page
03-26 1,109   User 1,532   Page
03-25 1,066   User 2,678   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
93,697 3 %

Hour 1 To 2
70,270 3 %

Hour 2 To 3
54,101 2 %

Hour 3 To 4
42,123 2 %

Hour 4 To 5
42,141 2 %

Hour 5 To 6
43,042 2 %

Hour 6 To 7
51,022 2 %

Hour 7 To 8
76,365 3 %

Hour 8 To 9
120,808 4 %

Hour 9 To 10
159,819 6 %

Hour 10 To 11
185,206 7 %

Hour 11 To 12
197,225 7 %

Hour 12 To 13
168,914 6 %

Hour 13 To 14
154,917 6 %

Hour 14 To 15
165,579 6 %

Hour 15 To 16
150,579 6 %

Hour 16 To 17
133,921 5 %

Hour 17 To 18
120,305 4 %

Hour 18 To 19
115,744 4 %

Hour 19 To 20
118,960 4 %

Hour 20 To 21
111,727 4 %

Hour 21 To 22
110,841 4 %

Hour 22 To 23
110,633 4 %

Hour 23 To 24
105,542 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
701,220 40 %
ZZZ
ZZZ
536,452 30 %
USA
USA
191,439 11 %
EU
EU
73,521 4 %
RUS
RUS
39,332 2 %
DEU
DEU
39,091 2 %
CHN
CHN
29,313 2 %
UKR
UKR
27,471 2 %
GBR
GBR
22,934 1 %
FRA
FRA
22,473 1 %
ROM
ROM
21,277 1 %
VEN
VEN
14,751 1 %
POL
POL
11,655 1 %
JPN
JPN
7,751 0 %
NOR
NOR
4,248 0 %
FIN
FIN
4,137 0 %
CAN
CAN
4,104 0 %
BRA
BRA
3,606 0 %
IND
IND
3,298 0 %
ITA
ITA
3,206 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
390,452 31 %
Firefox
Firefox
290,900 23 %
IE 7.0
IE 7.0
243,170 19 %
Mozilla
Mozilla
88,792 7 %
Other
Other
68,108 5 %
IE 8.0
IE 8.0
46,631 4 %
IE 9.0
IE 9.0
34,721 3 %
Safari
Safari
33,133 3 %
IE 6.0
IE 6.0
28,917 2 %
IE 11.0
IE 11.0
22,932 2 %
IE 10.0
IE 10.0
13,096 1 %
Opera
Opera
11,777 1 %
Edge
Edge
2,149 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 612,769 49 %
Linux 194,378 16 %
Other 140,083 11 %
XP 117,081 9 %
Windows 2003 65,661 5 %
Windows 10 34,759 3 %
Windows 8 29,335 2 %
iOS 29,062 2 %
Android 14,597 1 %
Vista 12,756 1 %
FreeBSD 29 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,883
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,418
امورمساجد 1,752
masjed.ir 1,138
مساجد 843
www.masjed.ir 792
امور مساجد تهران 792
مسجد طراز 655
کتاب فام 550
مسجد 525
فیش منبر 474
اعتکاف 440
سایت امور مساجد 405
مرکزرسیدگی به امورمساجد 291
فیش 253
رسیدگی به امور مساجد 228
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
سازمان امور مساجد 200
سایت مسجد 200
امور مساجد کشور 186
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 173
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
منبر 163
مساجد تهران 161
مسجد طراز اسلامی 160
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
القاب حضرت زینب 156
امور مساجد استان تهران 154
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 134
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
masjed 129
ماهنامه مسجد 128
روز جهانی مسجد 127
amazon 127
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
محرم 119
110 سوال پیرامون مسجد 118
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
لیست مساجد تهران 113
110سوال پیرامون مسجد 101
مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور 99
مجتمع اقامتی ولایت مشهد 99
هتل ولایت مشهد 99
ستاد رسیدگی به امور مساجد 98
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1