عکس محراب

Visitors

52 User
0 User
0 User
0 User
12/15/2018 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
12-15 805   User 16,308   Page
12-14 1,472   User 2,029   Page
12-13 1,508   User 2,063   Page
12-12 2,200   User 8,937   Page
12-11 1,816   User 5,578   Page
12-10 1,660   User 2,350   Page
12-09 1,884   User 8,080   Page
12-08 1,856   User 3,936   Page
12-07 2,167   User 2,784   Page
12-06 1,593   User 2,281   Page
12-05 1,493   User 3,536   Page
12-04 2,001   User 2,786   Page
12-03 1,703   User 3,513   Page
12-02 1,784   User 4,439   Page
12-01 1,623   User 2,388   Page
11-30 1,427   User 5,518   Page
11-29 1,401   User 1,934   Page
11-28 1,534   User 2,203   Page
11-27 1,597   User 2,237   Page
11-26 1,936   User 11,010   Page
11-25 2,126   User 2,707   Page
11-24 1,958   User 2,956   Page
11-23 1,736   User 5,175   Page
11-22 1,586   User 2,284   Page
11-21 1,782   User 2,578   Page
11-20 2,046   User 2,897   Page
11-19 1,961   User 2,740   Page
11-18 1,908   User 2,753   Page
11-17 1,926   User 2,978   Page
11-16 1,755   User 14,022   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
248,019 4 %

Hour 1 To 2
219,197 3 %

Hour 2 To 3
200,334 3 %

Hour 3 To 4
167,266 2 %

Hour 4 To 5
175,617 3 %

Hour 5 To 6
176,278 3 %

Hour 6 To 7
211,588 3 %

Hour 7 To 8
284,303 4 %

Hour 8 To 9
325,794 5 %

Hour 9 To 10
349,748 5 %

Hour 10 To 11
374,644 5 %

Hour 11 To 12
385,435 6 %

Hour 12 To 13
348,741 5 %

Hour 13 To 14
327,015 5 %

Hour 14 To 15
355,518 5 %

Hour 15 To 16
332,415 5 %

Hour 16 To 17
314,092 5 %

Hour 17 To 18
292,433 4 %

Hour 18 To 19
297,048 4 %

Hour 19 To 20
295,618 4 %

Hour 20 To 21
287,979 4 %

Hour 21 To 22
286,693 4 %

Hour 22 To 23
291,153 4 %

Hour 23 To 24
274,080 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
782,662 35 %
ZZZ
ZZZ
740,046 33 %
USA
USA
280,255 12 %
EU
EU
99,453 4 %
CHN
CHN
70,775 3 %
DEU
DEU
65,941 3 %
RUS
RUS
44,600 2 %
GBR
GBR
31,565 1 %
ROM
ROM
29,853 1 %
UKR
UKR
29,445 1 %
FRA
FRA
23,668 1 %
POL
POL
14,831 1 %
VEN
VEN
14,824 1 %
JPN
JPN
8,315 0 %
CAN
CAN
6,542 0 %
NOR
NOR
5,092 0 %
AUS
AUS
5,053 0 %
DNK
DNK
4,600 0 %
FIN
FIN
4,558 0 %
ITA
ITA
4,486 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
630,948 38 %
Firefox
Firefox
355,881 21 %
IE 7.0
IE 7.0
243,422 15 %
Mozilla
Mozilla
117,581 7 %
Other
Other
80,177 5 %
IE 8.0
IE 8.0
67,377 4 %
Safari
Safari
49,539 3 %
IE 9.0
IE 9.0
37,123 2 %
IE 11.0
IE 11.0
32,225 2 %
IE 6.0
IE 6.0
29,926 2 %
IE 10.0
IE 10.0
14,641 1 %
Opera
Opera
13,416 1 %
Edge
Edge
3,947 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 713,475 43 %
Linux 366,937 22 %
Other 165,606 10 %
XP 132,178 8 %
Windows 10 75,764 5 %
Windows 2003 65,889 4 %
iOS 44,158 3 %
Windows 8 43,527 3 %
Android 20,483 1 %
Vista 14,361 1 %
FreeBSD 39 0 %
WebOS 0 0 %
Windows Mobile 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,923
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,429
امورمساجد 1,753
masjed.ir 1,141
مساجد 851
فیش منبر 841
امور مساجد تهران 795
www.masjed.ir 792
مسجد طراز 656
مسجد 607
کتاب فام 550
اعتکاف 466
سایت امور مساجد 410
فیش 369
منبر 314
مرکزرسیدگی به امورمساجد 291
رسیدگی به امور مساجد 233
القاب حضرت زینب 224
مجتمع ولایت مشهد 218
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
سازمان امور مساجد 208
سایت مسجد 208
مساجد تهران 207
امور مساجد کشور 188
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 176
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
رمضان 175
سایت مسجد طراز 169
مرکزرسیدگی به امور مساجد 168
مسجد طراز اسلامی 164
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
امور مساجد استان تهران 156
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
مرکز امور مساجد 136
روز جهانی مسجد 133
masjed 131
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
مقالات 130
محرم 128
ماهنامه مسجد 128
amazon 127
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
دهه تکریم 120
110 سوال پیرامون مسجد 118
لیست مساجد تهران 116
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
هتل ولایت مشهد 107
فروغ مسجد 104
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1