عکس محراب

Visitors

140 User
0 User
0 User
0 User
2/22/2019 12:00:00 AM
0 User
DateUnique VisitPage Visit
02-22 131   User 167   Page
02-21 1,408   User 7,568   Page
02-20 1,574   User 7,146   Page
02-19 1,721   User 4,076   Page
02-18 1,752   User 17,987   Page
02-17 1,828   User 12,403   Page
02-16 1,625   User 26,192   Page
02-15 1,430   User 1,942   Page
02-14 1,410   User 1,969   Page
02-13 1,520   User 20,256   Page
02-12 1,676   User 8,292   Page
02-11 1,689   User 2,166   Page
02-10 1,915   User 2,668   Page
02-09 2,039   User 2,747   Page
02-08 1,809   User 2,414   Page
02-07 1,586   User 2,186   Page
02-06 1,803   User 4,129   Page
02-05 2,301   User 22,888   Page
02-04 2,285   User 14,830   Page
02-03 2,319   User 16,747   Page
02-02 2,318   User 15,189   Page
02-01 1,868   User 2,757   Page
01-31 1,675   User 6,004   Page
01-30 1,947   User 12,100   Page
01-29 1,973   User 7,613   Page
01-28 1,998   User 6,247   Page
01-27 2,207   User 17,577   Page
01-26 2,057   User 16,337   Page
01-25 1,651   User 2,173   Page
01-24 1,624   User 2,811   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
260,667 3 %

Hour 1 To 2
227,536 3 %

Hour 2 To 3
206,135 3 %

Hour 3 To 4
172,046 2 %

Hour 4 To 5
180,554 2 %

Hour 5 To 6
181,215 2 %

Hour 6 To 7
223,218 3 %

Hour 7 To 8
324,064 4 %

Hour 8 To 9
379,097 5 %

Hour 9 To 10
400,809 5 %

Hour 10 To 11
421,663 6 %

Hour 11 To 12
444,796 6 %

Hour 12 To 13
408,410 5 %

Hour 13 To 14
377,312 5 %

Hour 14 To 15
416,778 6 %

Hour 15 To 16
400,275 5 %

Hour 16 To 17
350,392 5 %

Hour 17 To 18
317,147 4 %

Hour 18 To 19
323,424 4 %

Hour 19 To 20
319,579 4 %

Hour 20 To 21
306,328 4 %

Hour 21 To 22
302,837 4 %

Hour 22 To 23
308,532 4 %

Hour 23 To 24
292,963 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
817,357 33 %
IRN
IRN
813,021 33 %
USA
USA
308,151 13 %
EU
EU
109,253 4 %
DEU
DEU
79,082 3 %
CHN
CHN
77,128 3 %
RUS
RUS
46,097 2 %
GBR
GBR
33,778 1 %
ROM
ROM
33,323 1 %
UKR
UKR
29,703 1 %
FRA
FRA
23,994 1 %
POL
POL
14,949 1 %
VEN
VEN
14,832 1 %
JPN
JPN
8,357 0 %
CAN
CAN
7,366 0 %
AUS
AUS
5,705 0 %
DNK
DNK
5,579 0 %
NOR
NOR
5,315 0 %
ITA
ITA
4,755 0 %
IND
IND
4,684 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
713,373 40 %
Firefox
Firefox
374,881 21 %
IE 7.0
IE 7.0
243,574 14 %
Mozilla
Mozilla
125,045 7 %
Other
Other
82,612 5 %
IE 8.0
IE 8.0
67,735 4 %
Safari
Safari
55,094 3 %
IE 9.0
IE 9.0
38,113 2 %
IE 11.0
IE 11.0
33,262 2 %
IE 6.0
IE 6.0
30,262 2 %
IE 10.0
IE 10.0
14,965 1 %
Opera
Opera
13,747 1 %
Edge
Edge
4,308 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 736,345 42 %
Linux 433,381 25 %
Other 172,112 10 %
XP 136,397 8 %
Windows 10 83,399 5 %
Windows 2003 65,928 4 %
iOS 49,496 3 %
Windows 8 46,826 3 %
Android 22,613 1 %
Vista 14,769 1 %
FreeBSD 40 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
امور مساجد 5,927
مرکز رسیدگی به امور مساجد 2,440
امورمساجد 1,759
masjed.ir 1,141
فیش منبر 886
مساجد 854
امور مساجد تهران 796
www.masjed.ir 792
مسجد طراز 656
مسجد 635
کتاب فام 550
اعتکاف 474
سایت امور مساجد 410
فیش 384
منبر 338
مرکزرسیدگی به امورمساجد 295
القاب حضرت زینب 250
رسیدگی به امور مساجد 235
مجتمع ولایت مشهد 218
سایت مسجد 210
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران 209
سازمان امور مساجد 208
مساجد تهران 207
امور مساجد کشور 189
سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد 177
کتاب 110 سوال پیرامون مسجد 176
رمضان 175
مرکزرسیدگی به امور مساجد 169
سایت مسجد طراز 169
مسجد طراز اسلامی 165
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج جذب و سازماندهی با محوریت جوانان 159
امور مساجد استان تهران 156
مرکز رسیدگی امور مساجد 145
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج 145
مرکز امور مساجد 139
راهکارهای اعتلای بسیج درعرصه موردنیازانقلاب 138
masjed 134
روز جهانی مسجد 133
مسجد امام صادق میدان فلسطین 131
مقالات 131
محرم 128
ماهنامه مسجد 128
amazon 127
مسجد امام صادق ع میدان فلسطین 124
دهه تکریم 120
110 سوال پیرامون مسجد 118
لیست مساجد تهران 117
راهکارهای ارتقاء حضور سازمان یافته تر مردم در بسیج ( جذب و سازماندهی با محوریت جوانان) 116
هتل ولایت مشهد 107
سخنرانی 107
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1