مدیریت مسجد1

 

 

 

خبری ، تحلیلی

نیازسنجی کارآمد و راهکار عملیاتی در نمایشگاه مدیریت مسجد
نگاهی به روز هفتم نمایشگاه تخصصی مسجد؛
هنوز قابلیت‌ و ظرفیت‌های مساجد را به خوبی درک نکرده‌ایم
مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس:
نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد یک سیر تکاملی دارد
نماینده ولی فقیه در استان کرمان

گزارش تصویری

ویژه‌نامه‌ها

فوتر فارسی