لوگوی جدید

 

پایگاه تخصصی مسجد ، پایگاهی مرجع درفضای مجازی است که چارچوب فعالیت خود را مسجد با همه اجزای آن می داند . این پایگاه تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد قرار دارد و سامانه ای ارتباطی است که دربرخی مقاطع فقط نقش تسهیل کننده وارتباط گیری ، ائمه جماعات با مرکز رابرعهده داشته است.

 

بالت پایگاه  چشم انداز

پایگاه تخصصی مسجد نهادی مرجع ،پیشرو و تاثیرگذاردرارتقای سطح کیفی وکمی مساجددرمسیر دست یابی به مسجد طراز اسلامی وماثردراصلاح نگرش جامعه نسبت به کارکرد آینده سازی مسجد درسایه ترویج سبک زندگی مسجدی 

 

بالت پایگاه

 رسالت

جریانسازی درفضای مجازی با گرداوری،تولید وانتشار اطلاعات هدفمندوایجاد بانک های اطلاعاتی با موضوعات متععدی همچون  مسجد و ... به منظورپاسخگویی به نیاز مخاطبین مسجد وتشکیل شبکه ارتباطی فعال ، منجسم ویکپارچه ازمخاطبین همسوبرای تحقق چشم انداز

 

بالت پایگاه

 جامعه هدف

ائمه جماعات مساجد، کارگزاران مساجد، تشکل های فعال در مساجد ، نخبگان (پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان، هنرمندان و اهل قلم ) , ،فعالان مساجد در دیگرکشورها ، مسلمانان دیگر کشورها و پیروان دیگر ادیان