حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری:
 
به همت معاونت جذب و آموزش و همکاری دفتر مطالعات مرکز
 
با مشارکت معاونت جذب و آموزش و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
 
به همت معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد
 
به همت معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد