مقالات

مجموعه سؤالات رشته زندگانی امام رضا علیه السلام

 

1- حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام در چه روز و چه سالی چشم به جهان گشودند و مادرشان چه نام داشت؟ کنیه ولقب مبارکش چه بود؟

2- حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام در چند سالگی عهده دارمقام امامت و رهبری گردید و مدت امامت آن حضرت چندسال به طول انجامید؟ و معاصر با چه خلفائی بود؟

3- امام رضاعلیه السلام تا چه زمانی در مدینه ماندند و شهادت ایشان چگونه و به دست چه کسی اتفاق افتاد؟

4- امامت پیشوای هشتم در دوران حکومت هارون چگونه سپری شد؟

5- یحیی بن خالد برمکی درباره امام رضاعلیه السلام به هارون چه گفت؟ و او چه پاسخ داد؟

6- صفوان بن یحیی و محمدبن سنان در مورد امر امامت وخلافت علی بن موسی الرضا چه گفته اند؟

7- هارون در زمان خلافت خود ابتدا چه کسی را ولی عهد خودقرار داد و چه کرد؟

8- هارون در کجا درگذشت و مردم بعد از مرگ او با چه کسی بیعت کردند؟ و او چه کرد؟

9- پس از مرگ امین اختیارات کامل کشور اسلامی در دست چه کسی بود؟ و فعالیت های امام رضاعلیه السلام در زمان امین چگونه بود؟

10- مادر مامون کیست و چگونه زنی بوده است؟ ولادت و درگذشت مامون درچه سالی بوده است؟

11- مربی مامون چه کسی بود و به چه نامی شهرت داشت وفرمانده کل قوای او چه کسی بود؟

12- خصوصیات مامون را شرح دهید؟

13- حضرت علی علیه السلام و ابن ندیم درباره مامون چه گفته اند؟

14- آیا مامون و گردانندگان دستگاهش اظهار علاقه ای به تشیع می کردند؟ توضیح دهید.

15- هدف مامون از دعوت امام به مرکز خلافتش چه بود؟

16- دعوت مامون از امام علیه السلام به خراسان چگونه صورت گرفت؟ و امام علیه السلام پس از پاسخ به این دعوت چه کردند؟

17- هنگامی که مرکب امام رضا علیه السلام به مرو رسید مامون چه کرد و امام علیه السلام چه اقدامی انجام دادند؟

18- مامون که خودداری امام رضاعلیه السلام را از پذیرش ولیعهدی می دید چه گفت؟

19- امام رضاعلیه السلام با چه شرطی ولایتعهدی را پذیرفتند؟ ومنشور آن چگونه نگاشته شد؟

20- اولین کسی که به دستور خلیفه دست بیعت به امام رضاعلیه السلام داد که بود؟ و پس از او چه کسانی با او بیعت کردند؟

21- موضوع ولایتعهدی امام هشتم علیه السلام برای خودشان و برای دوستان و شیعیانشان چگونه بود؟ ایشان در این باره چه فرمودند؟

22- مامون به منظور حل مشکلات سیاسی خود چه کرد؟ دونمونه از مشکلات او را باختصار بنویسید؟

23- راز رویگردانی عباسیان از مامون چه بود؟

24- امین دارای چه موقعیتی بود و چه دار و دسته ای داشت؟

25- پدر مامون مقام چندم را به او داده بود؟ واکنش مامون چه بود؟

26- چرا علویان به خلافت عباسی تن در نمی دادند؟

27- موضع اعراب در برابر مامون و سیستم حکومتش راتوضیح دهید؟

28- توضیح دهید کشتن امین چه پی آمدهایی برای مامون داشت؟

29- موقعیت دشوار مامون از جانب خراسانیان و علویان ازچه جهت بود؟

30- دامنه شورش علویان تا کجا گسترده بود؟ به نمونه هایی ازآن اشاره نمایید.

31- مامون برای رهایی از مشکل شورشهای علویان باید چندکار را انجام می داد، توضیح دهید.

32- چرا با ولیعهدی امام رضاعلیه السلام و شرکت ایشان در حکومت هدف های مامون تامین می شد؟

33- چه چیزی باعث می شود که صداقت و اخلاص مامون درطرح ولایتعهدی امام رضاعلیه السلام کاملا مشکوک جلوه کند؟

34- دلائل امام رضاعلیه السلام را برای پذیرفتن ولایتعهدی توضیح دهید.

35- امام هشتم درایام ولیعهدی خویش مامون را چگونه شناساند؟

36- آیا امام خود رغبتی به ولایتعهدی داشتند؟ چرا فقط اتخاذموضع منفی رست بود؟

37- امام رضاعلیه السلام برای خنثی کردن توطئه های مامون چه موضعگیری هایی نمودند؟ هر یک را به اختصاربنویسید.

38- مامون از امام رضا علیه السلام چه خواسته بود؟

39- امام رضاعلیه السلام هنگامی که در نیشابور بودند چه روایتی راخواندند؟

40- چرا امام رضاعلیه السلام در آن شرایط حساس بحث «توحید» راپیش کشیدند؟

41- با توجه به حدیث توحید امام رضاعلیه السلام رابطه مسئله ولایت و توحید را بیان نمایید.

42- ذکر سلسله سند حدیث توحید امام رضاعلیه السلام، چه چیزهای را به ما می فهماند؟

43- امام رضا علیه السلام در شهر نیشابور برای معرفی شجره نامه تاریخی امامت معصوم چه کردند؟

44- امام رضاعلیه السلام با نپذیرفتن پیشنهاد خلافت و ولیعهدی درمرو چه زمینه ای را فراهم نمودند؟

45- امام رضاعلیه السلام برای پذیرفتن مقام ولیعهدی چه شرطهایی راقرار دادند؟

46- علمای اسلام که فروغ اندیشه خود را از مشعل قرآن گرفته بودند چه می کردند؟

47- مامون وقتی ارسطاطالیس فیلسوف یونانی را در خواب دید به چه فکری افتاد و چه کرد؟

48- خوابهای سیاست بازان کهنه کاری چون مامون از نظرسیاسی چه احتمالاتی دارد؟

49- جرجی زیدان که بود و درباره هارون الرشید چه گفته است؟

50- دانشمندان غیرمسلمان که زبان عربی آموخته بودندوبامسلمانان معاشرت علمی داشتند چه می کردند؟ واین رابطه چه اثراتی بر مسلمانان و خلفای آنان گذاشت؟

51- هارون پس از فتح «آنکارا» و «عموریه » و سایر شهرهای روم چه کرد و به طبیب خود چه دستوری دارد؟

52- اولین کتابی که در زمان هارون به زبان عربی ترجمه شده بود چه نام داشت واین ترجمه را چه می نامند؟

53- یحیی بن خالد برمکی در زمان هارون چه کتابی را به عربی ترجمه کرد؟ و چه کسانی آن را تصحیح و تفسیر نمودند؟

54- کتابهای فلسفی در زمان چه کسی ترجمه شده بود؟ علت آن چه بود؟

55- در آغاز قرن دوم هجری فرقه های متعددی در جهان اسلام پدید آمد، یکی از آنها رانام ببرید و اساس مذهب آنان رابیان نمایید.

56- مذهب اعتزال در چه قرنی به وجود آمد؟ علت پدید آمدن آن را بنویسید.

57- همین که مامون خلیفه شد به چه طریقه ای میل وافر نشان داد و در برابر معتزله چه کرد؟

58- با وجود همه تلاشهای علمی چه چیزی باعث نگرانی شده بود؟ و نقش امام رضاعلیه السلام در این شرایط خاص فکری وفرهنگی چه بود؟

59- چه کشورهایی در زمان هارون و مامون در قلمرو اسلام قرار داشتند؟

60- نظر محققان را درباره انگیزه اصلی مامون برای تشکیل جلسات مناظره باختصار بنویسید.

61- مهمترین مناظرات امام رضاعلیه السلام را با پیروان ادیان ومکاتب بنویسید؟

62- مناظره امام رضاعلیه السلام را با جاثلیق درباره حضرت عیسی علیه السلام باختصار بنویسید.

63- روایتی درباره علل و عوامل شهادت امام رضاعلیه السلام بنویسید.

64- نظریه شیخ مفید «ره » را درباره شهادت حضرت رضاعلیه السلام بنویسید