222222

مقالات

ناحیه شهید مدنی

-  ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

لیست مساجد واقع در ناحیه ناحیه شهید مدنی با مشخصات و آدرس.

هرگونه تغییری را با شماره 66346942 داخلی 213 مطرح نمایید.

آخرین به روز رسانی 21 بهمن 1395می باشد.

شهر

منطقه

کد مسجد

نام مسجد

نام و نام خانوادگی امام جماعت

تراز حوزوی

آدرس مسجد

کد پستی

ورامین

*

01/04/00/001

ابوالفضل (ع)

سید احمد ولی زاده موسوی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین کارخانه قند کاظم آباد خ ش درویشی

3371656166

ورامین

*

01/04/00/002

ابوالفضل (ع)

مالک کاویانی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین کهریزک خ ش قمی

 

ورامین

*

01/04/00/003

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای گل عباس خ امام خمینی (ره)

 

ورامین

*

01/04/00/004

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای حصار قاضی

 

ورامین

*

01/04/00/005

ابوالفضل (ع)

اسماعیل فیصلی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین خ 15 خرداد خ ش زواره ک مسجد

3371713943

ورامین

*

01/04/00/006

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای آجربست خ اصلی

 

ورامین

*

01/04/00/008

امیر المومنین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین خ جواد آباد روستای تقی آباد

 

ورامین

*

01/04/00/009

امیر المومنین (ع)

سید مصطفی احمدی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین خ شهدای 15خرداد

 

ورامین

*

01/04/00/010

موسی ابن جعفر (ع)

مسعود شیرازی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین خ امامزاده عبد ا... ، جنب امامزاده عبد ا...

 

ورامین

*

01/04/00/011

اعظم

سید حسین حسینی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین بخش جواد آباد بلوار امام رضا

3383174173

ورامین

*

01/04/00/012

انصار الحسین (ع)

صادق حق شناس بسته دیمی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین محله ده شریفا خ مخابرات

3371756516

ورامین

*

01/04/00/013

ارشاد

سید رضا ضیاء نژاد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین دانش سرا میدان اصلی عمرو آباد

3371916511

ورامین

*

01/04/00/014

امام جعفر صادق (ع)

حسن اسدی پریان

حجت الاسلام

شهرستان ورامین روستای جعفر آباد اخوان اول جاده کمر بندی پیشوا

 

ورامین

*

01/04/00/015

امام جعفر صادق (ع)

علیرضا زاهدیان

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین صادق علی خ اصلی

 

ورامین

*

01/04/00/016

جواد الائمه (ع)

سید مهدی جلوه حسینی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین خ شهدا روبروی پایگاه شماره 2

3371787856

ورامین

*

01/04/00/017

چهارده معصوم (ع)

سید حامد حسینی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین شهرک جهاد

3371751195

ورامین

*

01/04/00/018

خاتم الانبیاء (ص)

حمید رضا تاجیک

حجت الاسلام

شهرستان ورامین خ شهدای 15 خرداد

3371714611

ورامین

*

01/04/00/019

خاتم الانبیاء (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین بخش جواد آباد میدان اصلی

3383173654

ورامین

*

01/04/00/020

امام خمینی (ره)

محمد رضا حیدری خراسانی بیدگلی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین بخش جواد آباد روستای طغان

3388113454

ورامین

*

01/04/00/021

باب الحوائج (ع)

رضا غلامی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین روستای کهنه گل میدان ش بیلچی

3371869371

ورامین

*

01/04/00/022

جامع ولیعصر (عج)

جواد طاهری

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین - بخش خیر آباد خ اصلی

3373146585

ورامین

*

01/04/00/023

امام حسن مجتبی (ع)

علی مهدوی عارف

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین چهار راه اسفند آباد خ ش رجائی جنوبی

 

ورامین

*

01/04/00/024

امام حسین (ع)

ابوالفضل رضائی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین میدان رازی خ سمیه

3371835334

ورامین

*

01/04/00/026

امام حسن مجتبی (ع)

حسین قدوسی نژاد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین کارخانه قند چاله شنی خ ش حیدری نبش کوچه ش کریمی

3371693467

ورامین

*

01/04/00/027

امام حسین (ع)

محمد حسن تاجیک

حجت الاسلام

شهرستان ورامین کارخانه قند جنب نیروی انتظامی

 

ورامین

*

01/04/00/028

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک زیباشهر خ 17 متری برق

 

ورامین

*

01/04/00/029

امام حسین (ع)

حسن منتظری

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین خ طالقانی بعد از گذرگاه راه آهن

 

ورامین

*

01/04/00/030

امام حسین (ع)

مهران دانشی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین شهرک خیر آباد محله لر آباد

3373153141

ورامین

*

01/04/00/032

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای یوسف آباد خالصه

 

ورامین

*

01/04/00/034

امام حسین (ع)

محمد علی انجم شعاع

حجت الاسلام

شهرستان ورامین بخش جواد آباد بلوار ش عرب جوادی

 

ورامین

*

01/04/00/035

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین خ جواد آباد قلعه خواجه

 

ورامین

*

01/04/00/036

امام حسین (ع)

نعمت اله عشیری

حجت الاسلام

شهرستان ورامین بخش جواد آباد روستای رستم آباد

 

ورامین

*

01/04/00/037

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین نرسیده به بیمارستان مفتح دهوین

 

ورامین

*

01/04/00/038

امام حسن مجتبی (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای ایجدانک خ اصلی

 

ورامین

*

01/04/00/039

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای ایجدان خ اصلی

 

ورامین

*

01/04/00/040

امام حسین (ع)

محمد صادق شریفی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین روستای کلاته بلوار اصلی

3371774811

ورامین

*

01/04/00/041

الزهراء (س)

محمد تقی محمدی قشقائی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین خ ش بهشتی خ الزهرا (س)

 

ورامین

*

01/04/00/042

الرسول (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای شعیب آباد

 

ورامین

*

01/04/00/043

رضویه

یوسف راشدی راد

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین میدان هفت تیر جنب ایستگاه راه آهن

 

ورامین

*

01/04/00/044

امام رضا (ع)

هاشم باقر زاده

حجت الاسلام

شهرستان ورامین کارخانه قند کهریزک بن بست اول سمت چپ

 

ورامین

*

01/04/00/045

امام رضا (ع)

علی مردانی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین عمرآباد خ آزادگان

3371936989

ورامین

*

01/04/00/046

علی ابن ابیطالب (ع)

سید جعفر صفوی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین کارخانه قند خ ش حیدری نرسیده به شهرک کاظمیه

 

ورامین

*

01/04/00/048

بقیه ا... الاعظم (عج )

مهدی مرادی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین جنب بیمارستان 15خرداد

 

ورامین

*

01/04/00/049

سید الشهداء (ع)

مجید ذریه عبدالحمید

حجت الاسلام

شهرستان ورامین - خ ش بهشتی

3371818864

ورامین

*

01/04/00/050

امام سجاد (ع)

سید احسان موسوی حصاری

حجت الاسلام

شهرستان ورامین میدان امام حسین به سمت تهران

3371998513

ورامین

*

01/04/00/052

قبا

سید کمیل موسوی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین جنب میدان امام حسین

 

ورامین

*

01/04/00/053

صاحب الزمان (عج)

سید محسن محمودی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین خ مسجد جامع

3371834551

ورامین

*

01/04/00/054

صاحب الزمان (عج)

علی پیرنیا

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین بخش خیر آباد شهرک مدرس خ اصلی

3373166389

ورامین

*

01/04/00/055

صاحب الزمان (عج)

رامین شیرکوند

حجت الاسلام

شهرستان ورامین عمرآباد قشلاق

3316713499

ورامین

*

01/04/00/056

صاحب الزمان (عج)

حیدر علی حیدری سرخ بوزی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین خ روغن کشی کوچه بیستم

3371698913

ورامین

*

01/04/00/057

صاحب الزمان (عج)

مهدی محمدی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین عمرآباد خ جواهربخش

 

ورامین

*

01/04/00/060

صاحب الزمان (عج)

سید یاسین سجادی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین بخش خیر آباد روستای علی آباد باغ خواص

3376144369

ورامین

*

01/04/00/061

صاحب الزمان (عج)

ابوذر موسوی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین روستای خالد آباد

 

ورامین

*

01/04/00/062

صاحب الزمان (عج)

حسین میر رجب

حجت الاسلام

شهرستان ورامین بخش جواد آباد حصارک بلوار اصلی

3371865167

ورامین

*

01/04/00/065

صاحب الزمان (عج)

ساور طالبی زاده

حجت الاسلام

شهرستان ورامین روستای دمزآباد

 

ورامین

*

01/04/00/067

عاشورا

حسن ایرانشاهی

حجت الاسلام

شهرستان ورامین بخش خیرآباد 10 دستگاه

3373118691

ورامین

*

01/04/00/068

المهدی (عج)

رحمان شیرکوند

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان ورامین میدان رازی خ ش مدرسی (دانشگاه)

3371747731

ورامین

*

01/04/00/070

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین روستای موسی آباد بختیاری

 

ورامین

*

01/04/00/071

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین بخش جواد آباد روستای سعد آباد املاک

 

ورامین

*

01/04/00/074

مهدیه

رضا افشار

حجت الاسلام

شهرستان ورامین کارخانه قند خ ش چمران

3371644141

ورامین

*

01/04/00/075

امام خمینی (ره)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین بخش جواد آباد روستای نجف آباد

 

ورامین

*

01/04/00/076

النبی (ص)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین بخش خیر آباد روستای ریحان آباد بلوار امام جنب بهزیستی

3373196193

ورامین

*

01/04/00/077

ابوالفضل العباس (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک - زیبا شهر خ 17 متری برق ک نرگس انتهای کوچه سمت چپ

 

ورامین

*

01/04/00/078

ابوالفضل (ع)

سعید نازپرور کربلائی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک شهرک ولیعصر (عج) خ بوستان 130

1868714674

ورامین

*

01/04/00/079

ابوالفضل (ع)

محمد عبدالرحیمی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقرآباد انتهای خ ولیعصر(عج)

1869676597

ورامین

*

01/04/00/080

ابوالفضل (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک خ گوهر دشت

 

ورامین

*

01/04/00/081

مهدیه

انصار شیری

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقرآباد خ بسیج کوچه ش آهارد همت 6

1869636977

ورامین

*

01/04/00/082

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک - خ ولی آباد ایستگاه تاکسیها

 

ورامین

*

01/04/00/083

امیر المومنین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک زیباشهر شهرک امام خمینی(ره)

 

ورامین

*

01/04/00/084

باب الحوائج (ع)

اکبر صفدری

حجت الاسلام

شهرستان قرچک زیبا شهر خ 24 متری

1868757593

ورامین

*

01/04/00/086

شهدای 15خرداد

ولی ا... بلوچی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک باقرآباد میرزائی جنب پارک شهرداری

1869649541

ورامین

*

01/04/00/087

جامع

حجت اله اسماعیلی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک بلوار امام خمینی جنب شهرداری

1868653579

ورامین

*

01/04/00/088

جواد الائمه (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک باقرآباد جنب روستای مافین آباد

 

ورامین

*

01/04/00/089

چهارده معصوم (ع)

سعید قاسمی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک خ محمد آباد ک ده متری باغ

 

ورامین

*

01/04/00/090

امام حسن مجتبی (ع)

محمد امین مددی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک منبع آب عربها شهرک ولیعصر (عج) خ اصلی

 

ورامین

*

01/04/00/091

امام حسن مجتبی (ع)

علی شاه ولی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک زیبا شهر فتح 6

1868773885

ورامین

*

01/04/00/092

امام حسن مجتبی (ع)

رضا فیضی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقر آباد داود آباد قشلاق دوم

 

ورامین

*

01/04/00/093

امام حسین (ع)

افشین مراد علی بیگی لنگرودی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک روستای امین آباد

1868181551

ورامین

*

01/04/00/094

امام حسین (ع)

طاهر سائدی عزیز کندی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک شهرک فرهنگیان

 

ورامین

*

01/04/00/095

امام حسین (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک خ امین آباد جنب پارک شهرداری

 

ورامین

*

01/04/00/096

خاتم النبیین (ص)

امین تاجیک

حجت الاسلام

شهرستان قرچک چهار راه گوهر دشت خ مدنی هفتم

 

ورامین

*

01/04/00/097

حضرت رقیه (س)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک انتهای خ ولی آباد

 

ورامین

*

01/04/00/098

حضرت رقیه (س)

محسن زواره

حجت الاسلام

شهرستان قرچک زیبا شهر ایستگاه ژیان خ میلان 13

 

ورامین

*

01/04/00/099

امام رضا (ع)

مهدی رضایی مقدم

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک خ مخابرات خ آزاده 5

 

ورامین

*

01/04/00/100

فاطمه الزهراء (س)

اکبر محبی نژاد

حجت الاسلام

شهرستان قرچک روستای قشلاق فردیس

 

ورامین

*

01/04/00/101

امام حسین (ع)

وحید اسدی پریان

حجت الاسلام

شهرستان ورامین - قشلاق صادقعلی خ ش فکوری ک امام حسین

3371636731

ورامین

*

01/04/00/103

سقای کربلا

ابراهیم زاهدی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک - خ ولی آباد - خ مهدیه 15

1868979579

ورامین

*

01/04/00/104

امام زمان (عج)

محمد رضا کاروند

حجت الاسلام

شهرستان قرچک زیبا شهر خ 17 متری برق

1868774937

ورامین

*

01/04/00/105

المهدی (عج)

جعفر رزم خواه

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک انتهای خ ش باهنر کوچه شیرازی

 

ورامین

*

01/04/00/106

صاحب الزمان (عج)

سید احمد امینی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک روستای محمد آباد خ اصلی

1868964574

ورامین

*

01/04/00/107

صاحب الزمان (عج)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک باقر آباد روستای صالح آباد

 

ورامین

*

01/04/00/108

علی اصغر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک خ محمد آباد مهدیه 18

 

ورامین

*

01/04/00/109

علی اصغر (ع)

سید حسین بابازاده

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقر آباد قشلاق داود آباد

 

ورامین

*

01/04/00/110

علی اکبر (ع)

مهران کجوری گشنیانی

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک - خ اصلی بانک ملی ستاری

1868957147

ورامین

*

01/04/00/111

فاطمه الزهراء (س)

محمد نصیری

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقر آباد شهرک میرزائی خ 15 خرداد

1869666317

ورامین

*

01/04/00/112

قمر بنی هاشم (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک قشلاق فردیس خ 12 متری مطهری

 

ورامین

*

01/04/00/113

قمر بنی هاشم (ع)

سید مرتضی هاشمی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک انتهای خ محمد آباد انتهای خ مهدیه 34

1868934719

ورامین

*

01/04/00/115

قمر بنی هاشم (ع)

رضا هاشم بیگی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک خ محمد آباد کوچه مهدیه 33

 

ورامین

*

01/04/00/116

المهدی (عج)

محمد صمدیان (کلکوهی)

حجت الاسلام

شهرستان قرچک باقر آباد قشلاق دوم داوود آباد

 

ورامین

*

01/04/00/118

موسی ابن جعفر (ع)

عین ا... اسدی

حجت الاسلام

شهرستان قرچک خ محمد آباد کوچه 12متری منتظری

 

ورامین

*

01/04/00/119

موسی ابن جعفر (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان قرچک خ ش رجائی کوچه باهنر کوچه شهدای گلستان 3

 

ورامین

*

01/04/00/120

جامع ولیعصر (عج)

کمال نصیری مرام

حجت الاسلام و المسلمین

شهرستان قرچک باقر آباد اول خ داود آباد

1869635173

ورامین

*

01/04/00/124

ابوالفضل العباس (ع)

ندارد

ندارد

شهرستان ورامین بخش جواد آباد روستای خواه خ ش عرب سلمانی

 

ورامین

*

01/04/00/130

باب الحوائج (ع)

یاسر غفاری

حجت الاسلام

شهرستان قرچک شهرک فرهنگیان (ولیعصر) خ آیت ا... صدر بوستان 130 نبش قائم هشتم

1868734396

ورامین

*

01/04/00/131

حضرت زینب (س)