مقالات

استفتائات

 

سؤال: مسجدی هنگام تجدید بنا، طبق قوانین شهردارى مجبور به عقب نشینی است. آیا عقب نشینى از ساختمان مسجد به نحوى که چند متر از مسجد داخل خیابان واقع شود، جایز است؟

جواب: اگر مجبورند جایز است.

 

سؤال: مسجد و حسینیه اى کنار هم قرار داشته و با تجدید بناى مسجد یک سالن حسینیه داخل مسجد قرار گرفته است. آیا این عمل شرعاً جایز است؟

جواب: جایز نیست.

 

سؤال: آیا در مسجد می توان جشن های حضرات معصومین(علیهم السلام)  همراه با دست زدن برگزار کرد؟

جواب: دست زدن جایز نیست.

 

سؤال: اگر زنی نداند که حائض است و وارد مسجد شود، آیا به محض به یاد آمدن باید از مسجد خارج شود؟

جواب: باید خارج شود.

 

سؤال: آیا تخریب مسجد جهت ایجاد فضاى سبز، به خاطر نبود فضای سبز و نبودن محل دیگری برای ایجاد فضای سبز، جایز است؟

جواب: جایز نیست.

 

سؤال: شخص جنب که نمى تواند غسل کند، آیا مى تواند با تیمم وارد مسجد شود و نمازش را به جماعت بخواند؟

جواب: می تواند.

 

سؤال: فرشهاى مسجدی که وقف مسجد بوده فرسوده شده و در صورت عدم تعویض از بین مى رود، آیا جایز است آنها را فروخته یا تبدیل به احسن کنیم؟

جواب: با اجازه حاکم شرع جایز است.

 

سؤال: آوردن مهر از مسجد به منزل و نماز بر روى آن چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

 

سؤال: اگر در مسجدی  روضه برقرار باشد، آیا مى توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده کرد؟

جواب: با اجازه جایز است.

 

سؤال: اگر همسایه های مسجدی از صدای بلند مسجد اذیت می شوند، آیا این حق الناس است؟

جواب: صدا باید بلند نباشد.

 

سؤال: زینت کردن مساجد و حسینیه ها جایز است؟

جواب: جایز است.

 

سؤال: اگر بدانیم مسجدی را فردی نزول خور هزینه اش را داده است، آیا خواندن نماز در آن اشکال دارد؟

جواب: جایز است.

 

سؤال: در چند سال اخیر در مساجد صندلیهایی می گذارند برای کسانی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند و در بعضی از مساجد تعداد این  صندلی ها زیاد است. آیا می توان تمام آن ها را برداشت؟

جواب: جایز نیست.

 

سؤال: زمینى را که متصل به مسجد است براى ساختمان مسجد واگذار کرده اند و شخصى براى اینکه واگذار کنندگان پشیمان نشوند دو رکعت نماز در آن خوانده است. آیا این زمین جزء مسجد شده است یا خیر؟

جواب: اگر با رضایت مالک باشد مسجد می شود.

 

سؤال: موقع ساختن مدرسه یا مسجد یا حسینیه استخوان هایی از زیرزمین بیرون آمده است. آیا وجود این استخوان ها دلیل بر وجود قبرستان قدیمى در آن مکان مى باشد؟

جواب: علامت نیست.