مقالات

استفتائات

 

سؤال: استفاده از اشیاء و اجسام آمیخته با طلا از فرش و پارچه گرفته و اشیاى دیگر که در مسجد جهت زینت چه حکمى دارد و آیا استفاده در خانه از آنها چطور ؟

جواب: زینت کردن مسجد با طلا جایز نیست و استفاده از آن در خانه حرام نیست گرچه سزاوار نیست بجز ظرف طلا و نقره استفاده از آن در خوردن و آشامیدن حرام است بلکه در غیر آن نیز محل اشکال است .

 

سؤال: آیا میتوانید در یکی از طبقات یک برج مسکونی چندین طبقه یک باب مسجد نیز ایجاد نمود در این صورت حکم طبقات بالاو پایین آن محل چیست؟

جواب: مانعی ندارد و فقط همان طبقه مسجد میشود.

 

سؤال: استفاده از اب موقوفه مسجد جهت شرب در حد 2 یا 3 گالن اشکال دارد؟

جواب: با اجازه متولی اشکال ندارد.

 

سؤال: اگر مسجد 2 طبقه باشد ولی زمان خواندن صیغه مسجد یک طبقه بود و طبقه 2 بعدا اضافه شده ایا طبقه 2 هم حکم مسجد را دارد (برای خانمها)؟

جواب: بلی مسجد شمرده میشود.

 

سؤال: حکم سلام کردن در موقع ورود به مساجد ، چون باعث پرت شدن حواس می شود چه حکمی دارد؟

پاسخ: بهتر است نگوئید.

 

سؤال: قرار است که فرش های مسجد را تعویض کنیم و فرش جدید برای مسجد بگیریم . آیامی توانیم فرش هایی که الآن در مسجد وجود دارند را فروخته و پول آن را صرف خرید فرش های جدید کنیم ؟ و یا می توانیم که فرش ها را به مسجدی دیگر فروخته و از پول آن برای خرید فرش های جدید استفاده کنیم ؟

جواب: اگر فرش کهنه با پول خود مسجد خریداری شده می توانید بفروشید ولی اگر وقف باشد فروش جایز نیست پس اگر در خود مسجد قابل هر نوع استفاده باشد باید در مسجد بماند در غیر این صورت باید به سایر مساجد داده شود .

 

سؤال: آیا پیروان ادیان وکتابهاى آسمانى وبا دیگر کفار که اهل کتاب نیستند، مى توانند وارد مساجد و دیگر اماکن عبادت و مشاهد مقدس شوند و بر فرض جواز ورود، آیا بانوان بى حجاب ایشان را به رعایت حجاب باید الزام کرد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب ،ورود آنان به مساجد جایز نیست اما دیگر اماکن مقدس، مانعى ندارد و زنان باید به رعایت حجاب و پوشش اسلامى معتقد باشند در صورتى که بى حجابى آنان نوعى بى احترامى تلقى شود.