مقالات

صوت ویژه نامه " کریم "

 
صوت ویژه نامه
حاج سید مجید بنی فاطمه
ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دست منو خدا گرفت به پا قدم تو امشب (سرود) 4,701 0:04:55
2 منم گدای آشنا داداش بزرگ زینب (سرود) 9,211 0:09:44
3 به هم رسانده خداوند علی و زهرا را (مدیحه سرایی) 15,341 0:16:16
4 این هدیه خورشیده باز تو دلم امیده (سرود) 2,922 0:03:02

حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مستم و مستم باده تو دستم (سرود) 4,271 0:04:28
2 مینویسم جگر حیدر و زهرا آمد (مدیحه سرایی) 8,435 0:08:54
3 جانم به سفره کرامتت (سرود) 9,708 0:10:16
4 علی یارمه کس و کارمه (سرود) 957 0:00:56
5 به هم رسانده خداوند علی و زهرا را (مدیحه سرایی) 14,994 0:15:54
6 روی زلف نسیم این خبره از قدیم (سرود) 7,357 0:07:45

حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مثل سیبی که از عدن برسد (مدیحه سرایی) 13,102 0:04:28
2 خونه علی آیینه بندونه (سرود) 5,604 0:08:54
3 همه عالم می خونن مثه مجنون مثل من (سرود حنیف طاهری) 6,914 0:10:16
4 مرا که بی قرار میکند (سرود حنیف طاهری) 1,950 0:00:56
5 رمضان بهشت خدا شد (مدیحه سرایی امین مقدم) 7,894 0:15:54
6 ماه امشب چه دیدن داره (سرودسازور) 4,400 0:07:45
7 ای عقیق یمن حسن (سرودابراهیم رحیمی) 4,824 0:07:45

سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دیوونه شو اسم لیلاتو میارم (سرود) 10,522 0:11:08
2 غرق است در صدای تو انفاس قدیسه (مدیحه سرایی) 4,239 0:04:26
3 ماه کامل شد دوباره وقت دیدار آمده (مدیحه سرایی) 12,243 0:12:58
4 اگه غم نداری با علی  (سرود) 16,802 0:17:50
5 علی یارمه کس و کارمه  (سرود) 3,425 0:03:34
6 فدای جود کسی که هر آنچه را بخشید (مدیحه سرایی) 7,669 0:08:05

محمد حسین پویانفر

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حسن (ع) لیلای لیلاها (سرود) 7,985 0:08:26
2 ای فروزنده ز رخ حسن خدات (مدیحه سرایی) 19,282 0:20:29
3 در جهان مفتخر از عزت نام حسنیم (سرود) 3,719 0:03:53

روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 از عالم بالاست شمیمی که رسیده (مدیحه سرایی) 17,178 0:18:13
2 ماه خدا کامل شد (سرود) 5,385 0:05:39
3 مگه چه خبره آسمونیا شادن  (سرود) 3,524 0:03:39

حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خدا چه سازم ز بی پناهی (مدیحه سرایی) 18,492 0:41:51

حیدر خمسه

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  نیمه ماه خدا آمد و حیران شده ام  (سرود) 2,986 0:03:06
2 زمین گرم شعف باز کمی دل نگران بود (مدیحه سرایی) 12,396 0:13:08