مداحی ویژه نامه کریم

 
ویژه نامه کریم 4
ردیف عنوان
  1   فرشته ها بیایید  
  2   کفتر دل رفت ز سینه  
  3   قمر بارونه امشب  
  4   اهل زمین ، وا شده در آسمون ، خورشید اومد  
  5   سائل خونت ، خورشید و ماهه  
  6   سالک کوی محبت هستم  
  7   تو آسمون دف می زنن که مرتضی پدر شده  
  8   گل اُومده گل اُومده  
  9   نماز و روزه ی ماه مبارک ماه روی حسن  
  10   شب ستاره بارون می باره  
  11   شبیه روی حضرت طه  
  12   تو دلم خدا می دونه چه قیامتی که برپاست  
  13   دیوونه شدم از عشقت  
  14   یابن حیدر یابن زهرا  
  15   تو مدینه رهام کنید شورم از سر بگیرم  
  16   حسن ، آقام ، آقام  
  17   ستاره ها طبق طبق ، نور می پاشن تو آسمون  
  18   نور می باره از آسمون  
  19   سلام ای در صبوری بی قرینی  
  20   گل بریزید که نگارم آمدنی شد  
  21   پسر زهرا اُمده  
  22   زسبوی عشق تو مستم، گل زهرا  
  23   اختری تابان زبرج بو تراب آورده ای  
  24   قمر بارون امشب  
  25   هر کسی یک آقایی داره  
  26   بده مژده امده نور دل زهرا حسن  
  27   پیچیده عطر یاس و یاسمن  
  28   شده میلاد عشق زهرا و حیدر  
  29   حسن امام من است  
  30   پر زده مرغ دلم  
  31   یوسف مصر جان