مقالات

سالن نشاط و تعالی

 
برگزاری طرح‌های نشاط و تعالی و اجرایی کلاس‌های آموزشی و معرفت بخش از سوی نهادهای مختلف از مهمترین اهداف فرهنگی تابستان هستند. عدم موازی‌کاری و صرف صحیح بودجه‌ها و استفاده از همه نیروهای انسانی شاید مهمترین قواعد این طرح باشد. برپایی مکان واحدی به نام"سالن نشاط و وتعالی" در محوطه مساجد، ایده‌ای است که می‌تواند ما را به چنین هدفی رهنمون سازد.

بهار فصل تازه شکفتن‌ها و تابستان فصل رویش‌هاست. فرصت تابستان، برای کسانی که می‌خواهند در قوای فکری، جسمی و روحی خود تجدید نیرویی کنند، بهترین فرصت‌هاست. بی‌ارتباط نیست که فصل تابستان را فصل نشاط و تعالی خوانده‌اند، چرا که می‌توانیم در آنچه هستیم و آنچه باید بشویم تاملی کرده و راه‌های جدید را آزمون کنیم.

برگزاری طرح‌های نشاط و تعالی و اجرایی کلاس‌های آموزشی و معرفت بخش از سوی نهادهای مختلف از مهمترین اهداف فرهنگی تابستان هستند. عدم موازی‌کاری و صرف صحیح بودجه‌ها و استفاده از همه نیروهای انسانی شاید مهمترین قواعد این طرح باشد. برپایی مکان واحدی به نام"سالن نشاط و وتعالی" در محوطه مساجد، ایده‌ای است که می‌تواند ما را به چنین هدفی رهنمون سازد:

ایده

راه‌اندازی سالن نشاط و تعالی در محوطه مسجد محل

مسئله

بعضی از طرح‌های نشاط و تعالی در خارج از مسجد برگزار می‌شوند و یا پیوستگی محکمی با مسجد ندارند. همچنین از فضای شادی و نشاط به دور هستند.

شرح ایده

یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین نهادهای فرهنگی مانند مدارس و مساجد در آغازین روزهای تابستان تدارک طرح‌های نشاط و تعالی برای جوانان و نوجوانان است. یکی از این نهادها مساجد محل هستند. چه خوب است برای برگزاری این طرح، در محوطه مسجد، سالنی به نام"سالن نشاط و وتعالی" راه‌اندازی شود و کلیه برنامه‌های طرح، فوق برنامه‌ها مثل نمایشگاه و...در همین محل برگزار شود.

راه‌اندازی چنین مکانی خواهد توانست به عنوان محلی واحد باری تجمیع نیروهای فرهنگی محل باشد. مجاورت این سالن با صحن اصلی و شبستان مسجد، موجب رونق مسجد، استقبال از نماز جماعت و برنامه‌های داخلی مسجد خواهد شد و محیطی شاد و پرشور را برای جوانان و نوجوانان فراهم خواهد آورد. مدارس، کانون‌های فرهنگی و مساجد می‌توانند به طور مشترک در این محل اجرای برنامه داشته باشند.

بایدها و نبایدها

در برنامه‌ریزی‌ها و چینش کلاس‌ها و طرح‌ها از جلسات هم‌اندیشی نهادهای فرهنگی استفاده شود.

سالن از فضاسازی خوب و مناسب با روحیه جوانان و نوجوانان برخوردار باشد.

در صورت کمبود فضا در محوطه مسجد در زمینی مجاور مسجد یا در حسینیه مسجد سالن را برپا شود.

برنامه‌های سالن دارای مراسم افتتاحیه و اختتامیه باشد.

زمان باز بودن سالن و اجرای برنامه‌ها با برنامه‌های اصلی مسجد تداخل نداشته باشد.

از موازی‌کاری با نهادهای دیگر پرهیز شود.

مستحبات و زینت‌ها

از دیوارهای سالن برای برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی و دوره ای استفاده شود.

برگزاری مسابقات کوچک و روزانه چاشنی برنامه‌های سالن باشد.

پشتوانه نظری

امام خامنه‌ای(دامت برکاته):

"حالا تابستان در پیش است. ان‌شاءاللَّه بعد از امتحانات، جوانان انجمن‌های اسلامی بیش از دیگران به فکر باشند که از این فراغت تابستان و از این فرصت برای مطالعه، برای فراگیری، برای شرکت در کارهای بدنی که در خدمت مردم هست گاهی بسیج و دیگران، کارهایی را در اختیار جوان‌ها می‌گذارند؛ فعالیت‌های بدنی، خدمات، سازندگی و کمک به پدر و مادر، کمک به خانواده، تهذیب و ورزش استفاده کنند. ورزش هم یک کار لازم است. من به همه‌ جوان‌ها، دخترها، پسرها، توصیه‌ دائمی‌ام این است که ورزش بکنند".

بیانات در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان،  19/ 2/ 86