مقالات

احیاء و آبادانی بقاع متبرکه

 
بقاع متبرکه جایگاه امامان و امامزادگانی هستند که در هر شهر و دیار مورد توجه و رجوع عموم مردم هستند. در هر شهر تعداد زیادی از این اماکن وجود دارد که ممکن است به خوبی شناخته نشده و حتی متروک مانده باشند. احیاء و آبادانی این اماکن در تقویت پایگاه‌های اسلامی در بین مردم تاثیر فراوانی دارد.

بقاع متبرکه جایگاه امامان و امامزادگانی هستند که در هر شهر و دیار مورد توجه و رجوع عموم مردم هستند. در هر شهر تعداد زیادی از این اماکن وجود دارد که ممکن است به خوبی شناخته نشده و حتی متروک مانده باشند. احیاء و آبادانی این اماکن در تقویت پایگاه‌های اسلامی در بین مردم تاثیر فراوانی دارد:

ایده: تشکیل یک کارگروه ویژه در مسجد برای شناسایی مساجد و بقاع متبرکه گمنام و متروک  شهر و تلاش برای رسیدگی و آبادانی این اماکن

مشروح ایده

افراد هر محله به کمک امام جماعت گروهی تشکیل دهند و در پی شناسایی حسینیه، مسجد یا امامزادههایی باشند که کمتر رسیدگی می‌شود با یک سری برنامه‌ریزی‌هایی سعی در آباد کردن این‌گونه محل‌ها داشته باشند و تا آنجا که ممکن است مکان‌های اسلامی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

بایدها و نبایدها

شناسایی مساجد و اماکن متبرکه با کمک اداره امور اقاف شهر و بزرگان محله

تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی منظم و مستمر به کلیه بقاع متبرکه به ویژه اماکنی که متروک و گمنام مانده‌اند.

زینت‌ها و مستحبات

برگزاری بخشی از برنامه‌های مسجد در بقاع متبرکه گمنام جهت احیاء جایگاه آنها در بین عموم مردم

برگزاری اردوهای یک روزه‌ی مسجدی در اماکن متبرکه گمنام و حاشیه شهر برای آشنایی بیشتر مردم با آنها

دستاوردهای ایده

احیاء و بازسازی اماکن متبرکه

تکریم مقام امامان و امامزادگان در بین عموم مردم

پشتوانه نظری

مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی جمعیت برادران یا اخوان را تشکیل دادند و هر جمعه یکی از مساجد یا حسینیه‌هایی که چه بسا کسی سراغش نمی‌رفت، فرش نداشت، امام جماعت نداشت و ...را انتخاب می‌کردند و به آنجا می‌رفتند. قبلاً هم پیش‌بینی‌هایی می‌شد تا اهالی محل بدانند و مسجد را کمی رسیدگی کنند و این اولین گام ایشان برای گسترش حرکت‌های دینی‌شان بود.

منبع: کتاب آسمانی؛ شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت‌الله میرزامحمد علی شاه آبادی"، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس‌الشموس