مقالات

نقاره‌زنی بر بام مسجد

 
نقاره‌زنی یکی از سنت‌ها و آیین‌های مهم در حرم مطهر امام رضا(ع) است که به طور معمول در دو زمان؛ یعنی پیش از طلوع آفتاب و هنگام غروب آفتاب از نقاره‌خانه حرم نواخته می‌شود. سنت نقاره‌زنی زائران و عموم مردم را به آمدن وقت نماز، و حتی رسیدن ایام اعیاد دینی فرامی‌خواند. بسیار زیبا و شایسته است مساجدی که به نام مبارک آن حضرت مزین هستند، در شام ولادت آن حضرت، همچنین در زمان فرارسیدن دیگر اعیاد دینی، بر بام آن‌ها نوای نقاره نواخته شود تا حال و هوای حرم را در این مساجد تداعی نماید.

نقاره‌زنی روی بام مسجد شهر، کم از هوای حرم ندارد. باز هم می‌نوازند نقاره‌زن‌ها به نشان آن قطعه از بهشت.
باز هم آن صدای آشنا به گوش می‌رسد، صدای نقاره‌هایی که دلم را پرواز می‌دهند تا مشهدت، به پابوس هشتمین امام، به پابوس امامی که زیارتش حج فقراست:
ایده: نقاره‌زنی بر بام مساجد مزین به نام مبارک امام رضا(ع) در ایام ولادت آن حضرت و دیگر اعیاد دینی

مشروح ایده
نقاره‌زنی یکی از سنت‌ها و آیین‌های مهم در حرم مطهر امام رضا(ع) است که به طور معمول در دو زمان؛ یعنی پیش از طلوع آفتاب و هنگام غروب آفتاب از نقاره‌خانه حرم نواخته می‌شود.
سنت نقاره‌زنی زائران و عموم مردم را به آمدن وقت نماز، و حتی رسیدن ایام اعیاد دینی فرامی‌خواند.
بسیار زیبا و شایسته است مساجدی که به نام مبارک آن حضرت مزین هستند، در شام ولادت آن حضرت، همچنین در زمان فرارسیدن دیگر اعیاد دینی، بر بام آن‌ها نوای نقاره نواخته شود تا حال و هوای حرم را در این مساجد تداعی نماید.
سابقه‌ی اجرا ایده
از سال 1394 تاکنون، گروه موزیک دماوند، بر فراز بام مسجدالرضا(ع) در ایام ولادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) نقاره‌زنی کرده و حال و هوا و شور متفاوتی را در فضای مسجد ایجاد کرده‌اند و به دنبال آن شهر دماوند هم فضای مسجد مقدس را به خود گرفته است.