مقالات

امام رضا در اینه مطبوعات

 

بر عموم پژوهشگران پوشیده نیست که در امر تحقیق و پژوهش، پس از مشخص کردن موضوع تحقیق می بایست به دنبال منابع و مآخذ گشت، تا بتوان به نحو احسن، زوایای مختلف یک موضوع را مورد بررسی قرار داد. تاکنون برخی از عزیزان در موضوعات مختلف، محققان و پژوهشگران را یاری کرده و به تدوین کتابشناسی یا مقاله شناسی موضوع خاص پرداخته اند. زندگانی سراسر درس ائمه6 همیشه مورد توجه صاحبان قلم و پژوهش بوده و تاکنون کتابها و مقاله های فراوانی در این خصوص نگاشته اند. نگارنده در اینجا مقاله هایی را که در رابطه با زوایای مختلف زندگی امام رضا علیه السلام درنشریات مختلف از سال 13علیه السلام 4 تا 1384 آمده به مقتضای وسع و توانی که داشته جمع آوری نموده است. امید است که مورد قبول درگاه حق قرار گیرد.

منابع اصلی این مقاله عبارتند از:

1. مجله مشکوة، زائر، حرم، مبلغان، روزنامه قدس، خراسان، رسالت و غیره.

2. نرم افزار نمایه (2000)،

3. مقاله شناسی حضرت رضا علیه السلام، محمد حسین صادق پور.

مجموعه مقاله های حاضر به صورت موضوعی در ده بخش به ترتیب ذیل آمده است:

بخش اول: شرح حال امام رضا علیه السلام (42 مقاله)

1. آفتاب شرقی ولایت، مروری بر زندگی امام رضا علیه السلامجمشید معظمی، انتخاب، 14/10/1382.

2. ارمغان مور، به مناسبت میلاد خجستة امام رضا علیه السلام رجبعلی مظلومی، موعود، ش 6، ص 10.

3. اوصاف اختصاصی حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السلام، پژوهشکدة تاریخی امام حسن مجتبیعلیه السلام ، گروه تاریخ اسلام، بخش اهل بیت، حزب الله اندیشه، ش 10، 11، ص 144.

4. اوصاف امام رضا علیه السلامقبل از شهادت، یا لثارات الحسین، ش 2علیه السلام 0.

5. امام رضا علیه السلامگوهر ناشناخته، محمد حسین تهرانی، اطلاعات، 14/ 10/1382.

6. امام رضا علیه السلامعبادت و زندگی، مهدی سالاری، زائر، ش 121، 1383، ص 64.

7. امام رضا از دیدگاه امام رضا علیه السلام، زائر، ش 123، 1383، ص 6.

8. امام رضا علیه السلاماینه تمام نمای شریعت محمدی، جمهوری اسلامی، 2/ 3/ 1380.

9. امام علی بن موسی الرضا علیه السلام سیمای زیبا و ستم ستیز دین خدا، جمهوری اسلامی، 22/ 3/ 13علیه السلام 8.

10. امام علی بن موسی الرضا، عادل ادیب، یاد امام، ش 2، ص49، 13علیه السلام 5.

11. بررسی عوامل غربت و تنهایی امام رضا علیه السلام در بین مسلمانان زمان خودش، محمد سلمانی کیاسری، رسالت، 21 / 1/ 13علیه السلام 4.

12. بسترهای تاریخی و اجتماعی فرهنگی تشیع در عصر امام رضا علیه السلام، محمد عینی نرداد، قدس، 29 / 11 / 1382.

13. تأثیر شهادت امام رضا علیه السلام بر بیداری افکار عمومی، طیبه مروت، قدس، 2/ 2 / 1383.

14. چند داستان از زندگی امام رضا علیه السلام، هنر دینی، ش 6، ص 191، 13علیه السلام 9.

15. حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، رضا اکرمی، اطلاعات، 15/4/13علیه السلام 6.

16. حکومت بر دل ها به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام، محمد جواد اکبرین، یاس نو، 14/10/8213.

17. خورشید خراسان مروری بر زندگانی امام رضا علیه السلام، اطلاعات، 22/3/13علیه السلام 8.

18. خورشید شرق، محمدعابدی میانجی، مبلغان، پیش شماره 2، ص 21.

19. زندگی سیاسی، سیاست ها و تدابیر امام رضا در قبال حکومت مأمون، مقام معظم رهبری، اطلاعات، ضمیمه، 21/1/13علیه السلام 4ش.

20. زندگی سیاسی امام رضا علیه السلام، گزارشی از کتاب الحیاة السیاسیة للامام الرضا، سید حسن حسینی، زائر، ش 116، ص 3، 1383.

21. زندگی هشتمین امام، مختصر زندگی امام رضا علیه السلام، حسین حائری کرمانی، حرم، ش علیه السلام 2، ص 8 ، 13علیه السلام 3.

22. سطوری در سرور ولادت حضرت ثامن الحجج نگرش برحیات سیاسی امام رضا علیه السلام، سیاست روز، 14/ 10/ 1382.

23. سلام بر تو ای غریب، عبدالرسول بیات، نیستان، ش30، 31،ص8 ، 13علیه السلام 6 و 13علیه السلام 7.

24. سلطان شریعت، تورج سیلمی، سروش،ش 843 ، ص 6، 14/4/13علیه السلام 6ش.

25. سیمای آسمانی (درباره امام رضا)، زائر، ش 121، ص 121.

26. سیاست مأمون و درایت امام رضا علیه السلام، محمد حسین حیدری نیا نائینی، حمایت، 3/10/1383.

27. سیره معصومان، امام رضا علیه السلام، محمد ناصر حسینی علائی، آموزش معارف اسلامی، ش 51، ص 14.

28. شرحی بر سفر امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، عابدین گلبن مقدم، زائر، ش 55 و 56، ص 33، 13علیه السلام 8.

29. علت امتناع امام رضا علیه السلام از تشکیل حکومت، طیبه مروت، قدس، 10/4/1383.

30. علی بن موسی الرضا علیه السلام در دائرةالمعارف اسلامی، ترجمه مهران امیری، زائر، ش 55 و 56، ص علیه السلام ، 13علیه السلام 8.

31. فروغ فروزان [دوران کودکی و نوجوانی امام رضا]، غلامرضا گلی زواره، زائر، ش 109.

32. گوشه ای از زندگانی امام رضا علیه السلام، شریعتی، گلستان قرآن، ش 106، ص 18، 8/11/1380.

33. مروری بر زندگی سیاسی امام رضا علیه السلام، علی اکبر پرورش، رسالت، 2علیه السلام /4/13علیه السلام 5.

34. مروری بر زندگی نامه، زندگی سیاسی، شخصیت اخلاقی و علمی امام رضا علیه السلام، رضا اکرمی، اطلاعات، 208، 2علیه السلام /4/13علیه السلام 5.

35. میراث نبوت، به مناسبت ولادت هشتمین اخترتابناک آسمان ولایت، صدیقه توانا، کیهان، 14/10/1382ش.

36. میلاد خجسته امام رضا علیه السلام، رجبعلی مظلومی، موعود، ش 6 ، ص 10، 13علیه السلام 6.

37. نام، القاب و اوصاف حضرت رضا علیه السلام، محمد جواد عنایتی راد، زائر، ش 28 و 29، 13علیه السلام 5.

38. نقش حضرت رضا علیه السلام در تقویت تشیع، محمد رضا سمرقندی، زائر، ش 25، 13علیه السلام 5.

39. نگاهی به سیرت زندگانی هشتمین پیشوا، حمید رضا آژیر، قدس، 22/3/1383.

40. نگاهی به زندگی سیاسی، شخصیت اخلاقی و علمی امام رضا علیه السلام، محمد رضا کرمانی، اطلاعات، 24/4/13علیه السلام 5.

41. نگاهی به زندگی حضرت امام رضا علیه السلام، صف، ش 249.

42. نمازی که ادا نشد، به مناسبت سالروز ولادت با سعادت هشتمین روشنایی بخش هستی امام رضا علیه السلاماصغر واعظی، همشهری، 14/10/ 1382.

بخش دوم: سفر امام رضا علیه السلام از مدینه تا خراسان (19 مقاله)

1. آفتاب مرو، روزشمار حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه تامرو، رسول سعیدی زاده، زائر، ش 109.

2. آثار و نتایج فرهنگی هجرت امام رضا علیه السلام در گفتگوی قدس با علامه مرتضی عسکری، قدس، 6/3/1383.

3. از طوس تا مرو قدمگاه واقعی امام رضا کجاست؟ علی اصغر سالاری، قدس، 29/2/1383.

4. از مدینه تا مرو (سیری در زندگی و مبارزات فرهنگی و سیاسی امام رضا علیه السلام) جمشید معظمی، ابرار، 1علیه السلام /11/13علیه السلام 9.

5. امام رضا علیه السلام درنیشابور، حسین زاده، خراسان، علیه السلام 4/11/1380.

6. به استقبال آفتاب پا به پای آفتاب، داستان وداع حزن انگیز امام رضا علیه السلام با مدینه و حرکت تاریخی آن حضرت، زائر، ش 69، ص 16، 13علیه السلام 9.

7. جای پای نور، بررسی تاریخی قدمگاه های امام رضا علیه السلامدر ایران، حسن تقوی راد، زائر، ش 109، ص 13.

8. سخن امام رضا علیه السلامدر نیشابور، پیرامون ولایت ایشان و موضع گیری مأمون خلیفه عباسی در برابر آن، حسین شریعتمداری، کیهان، 2علیه السلام /4/13علیه السلام 5.

9. سفر اندوه، زائر، ش 121، ص علیه السلام 8، 1383.

10. سفرنامه امام رضا علیه السلام، نشانی از آشنا، (ح، ع) زائر، ش علیه السلام 1، ص 9، 13علیه السلام 9.

11. سفرنامه امام رضا علیه السلام، سرزمین گرم خوزستان پا به پای آفتاب، زائر، ش علیه السلام 1، ص 12، 13علیه السلام 9.

12. سفرنامه امام رضا علیه السلام (علیه السلام ) (ج – ع)، زائر، ش علیه السلام 2، ص علیه السلام ، 13علیه السلام 9.

13. شرحی بر سفر امام رضا از مدینه تا مرو، عابدین گلین مقدم، زائر، ش 55 ، 56 ص 5، 13علیه السلام 8.

14. معرفی کتاب جغرافیای سیاسی مربوط به سفر، محمد علی سلطانی، اینه پژوهش، دوره 6، ص علیه السلام 9، 13علیه السلام 4.

15. ورود امام رضا علیه السلام به نیشابور، نقطه اتکایی برای شیعه، بهزاد همتی، قدس، 23/10/1383.

بخش سوم: امام رضا علیه السلام و مسأله ولایتعهدی (18 مقاله)

1. آوردگاه مرو [تصدی ولایتعهدی امام رضا علیه السلام] ، حزب الله اندیشه، ش 4، 5، ص 125.

2. ادوار امامت، محسن امیری نیا، زائر، ش 55، 56، ص 28، 13علیه السلام 8.

3. اقتراح تاریخی، علمی، درباره امام رضا و مسأله ولایتعهدی مأمون، زائر، ش 113، 114.

4. امام رضا علیه السلام و انگیزة مأمون در واگذاری ولایتعهدی به آن حضرت، محمد واعظ زاده خراسانی، مشکوة، ش 84 و 85، ص 89، 1383.

5. امام رضا نا خدای کشتی تشیع در طوفان مرو، مقام معظم رهبری، موعود، ش 6، ص 60، ص 13علیه السلام 6.

6. اوضاع فرهنگی – اجتماعی علویان در عصر امام رضا، حسینعلی پور افضلی، زائر، ش 55، 56، ص 30، 13علیه السلام 8.

7. برخوردهای دوگانه مأمون پس از ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، محمد جواد طبسی، مبلغان، ش 16، ص علیه السلام 6، 1422.

8. پرتوی بر ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، مقام معظم رهبری، مسجد، ش 65، ص 7.

9. تأثیر ولایتعهدی علی بن موسی الرضا علیه السلام بر قیامهای علوی دورة خلافت مأمون، مهدی جلیلی، نشریه دانشکدة الیهات دانشگاه فردوسی، ش 41، 42، ص 10علیه السلام ، 13علیه السلام 7.

10. تحلیلی از عهد نامه ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، احمد ترابی، مشکوة، ش علیه السلام 2، علیه السلام 3، ص 49، 1380.

11. چرا مأمون ولایتعهدی را به امام رضا علیه السلام پیشنهاد کرد؟ کیهان، 6/12/13علیه السلام 7.

12. زندگانی علی بن موسی الرضا(ع) از ولایتعهدی تا شهادت، محمد رضا مقدسیان، زائر، ش 38، ص 38، 13علیه السلام 6.

13. سیری در علل سیاسی واگذاری ولایتعهدی به امام رضا علیه السلام، محمد حسین مصلی نژاد، زائر، ش 55 و 56، ص 33، 13علیه السلام 8.

14. شوکران ولایتعهدی، گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا نکونام، علی رضا شریفی، خراسان، 2/3/13علیه السلام 80.

15. واکنش مردم کوفه نسبت به ولایت عهدی علی بن موسی الرضا، مهدی جلیلی، زائر، ش 55، 56، ص 35، 13علیه السلام 8.

16. ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، سیدعباس رفیعی پور علوی علویچه، مبلغان، ش 4، ص 82، 1421.

17. ولایتعهدی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، علل پذیرش و چگونگی آن، حجت الله ایزدی، مصباح، ش 20، ص 115، 13علیه السلام 5.

18. هدف مأمون از طرح ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، سید ابراهیم سجادی، زائر، ش 63، ص 6، 13علیه السلام 8.

بخش چهارم: امام رضا علیه السلامموقعیت علمی و مناظرات (21 مقاله)

1. مناظرات و گفتگوی ادیان، محمد ابراهیم محمدی، زائر، ش 116، ص 1، مرداد 1383.

2. اهمیت مناظرات علمی امام رضا در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین نکونام، زهرا حاجیان، خراسان، 14/10/1383.

3. امام رضا در رزمگاه ادیان، زائر، ش 94، 1381.

4. امام رضا و کجروی های زمانه، علی سکندری، زائر، ش 118، ص 2، مهرماه 1383.

5. امام رضا و گفتگوی ادیان و نحل[2]، عبدالکریم پاک نیا، اسوه، ش 52.

6. امام رضا و استدلال بر خداشناسی، عباس حسینی قائم مقامی، اطلاعات، 8/4/1383.

7. امام رضا علیه السلامو جلوه های دفاع عقلانی از دین، حجت الاسلام دکتر حسن رضایی مهر، رسالت، 3/10/1383.

8. امام رضا و مشکلات فرهنگی زمانه، گفت وگو با استاد حسین انصاریان، ملیحه پژمان، زائر، ش 128، ص 4، مرداد ماه 1384.

9. امام رضا بنیانگذار گفتگوی ادیان، پرفسور ساشادنیا، قدس، 20/3/1383.

10. برخورد امام رضا با جادوگران مأمون خلیفه عباسی ، حسین مظاهری، پاسدار اسلام، ص 14، بهمن ماه 13علیه السلام 4.

11. پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا علیه السلام، محمد مهدی رکنی یزدی، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 30، 1380.

12. تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا، رضا استادی، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 154، 1380.

13. جلوه علم آل محمد و جهل معاندان در مناظرات امام رضا، غلامرضا شهرکی فلاح، زائر، ش 55 و 56، ص 10، 13علیه السلام 8.

14. حدیثی با سند زرین بر دروازه نیشابور، محمد علی چنارانی، مشکوة، ش 54 و 55، ص 169، 13علیه السلام 6.

15. عالم آل محمد، غلامرضا گلی زواره، زائر، ش 116، ص 4، 1383.

16. فرقه های کلامی دوران امام رضا علیه السلام و موضع گیری امام رضا علیه السلام، فغفور مغربی، زائر، ش56 و 5علیه السلام ، ص 3علیه السلام ، 13علیه السلام 8.

17. کیفیت بحث و مناظره امام رضا علیه السلام با مسیحیان درباره الوهیت حضرت عیسیعلیه السلام ، محمد کاظم مدرسی، کلام اسلامی، ش 1علیه السلام ، ص 10، 13علیه السلام 5.

18. مبانی فقهی امام رضا علیه السلام، مولود گرمرودی ثابت، زائر، ش 120، ص 2، 1313.

19. مناظرة امام رضا علیه السلام، با عمران صائبی در مجلس مأمون و مسلمان شدن او به دست امامعلیه السلام ، یعقوب جعفری، کلام اسلامی، ش 15، ص 44، 13علیه السلام 4.

20. نقش امام رضا علیه السلام در تعریف بین ادیان، خدا رحم مرادی، قدس، 14/5/1383.

بخش پنجم: امام رضا علیه السلام در منظر اندیشوران (5 مقاله)

1.امام رضا علیه السلام، در سخن امام علیعلیه السلام ، محمد رضا جواهر، زائر، ش علیه السلام 4، ص 21، 13علیه السلام 9.

2. امام رضا علیه السلام از دیدگاه ابن خلکان، محمد جواد هوشیار حاجیان یزدی، زائر، ش 121، ص 4.

3. امام رضا علیه السلام و خاندان نبوت در آثار سنایی، مجدود بن آدم سنایی، زائر، ش علیه السلام 2، ص 16، 13علیه السلام 9.

4. تجلی حضور امام رضا علیه السلام در تاریخ بیهقی، عصمت سلیمانی، زائر، ش 55 و 56، ص 8، 13علیه السلام 9.

5. نگاهی به قدیمترین قصیده در مدح حضرت رضا علیه السلام، سید میرآقایی، زائر، ش 123، ص 39.

بخش ششم: امام شناسی از دیدگاه امام رضا علیه السلام (علیه السلام مقاله)

1. آفتاب از نگاه آفتاب (امام زمان در سخنان امام رضا علیه السلام، عباس شیرین، زائر، ش 129، ص 2، 1384.

2. امام شناسی از دیدگاه امام هشتم، سید جواد حسینی، مبلغان، ش 40، ص 39، 1424.

3. جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا، احمد ترابی، مشکوة، ش80، ص 4، 1382.

4. جامعه شناسی ولایی با نگرش به حکمت عملی امام رضا، عباس چگینی، شما، ش 344.

5. حدیثی از امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگیها و منزلت امام و امامت، موسی میر مدرس، پاسدار اسلام، ش 1علیه السلام 4، ص 14، 13علیه السلام 5.

6. مقام امامت و ضرورت تداوم آن از دیدگاه امام هشتم، سید جواد حسینی، پاسدار اسلام، ش 268، ص 36، 1382، 1383.

7. نوید ظهور قائم آل محمد6در کلام امام رضا علیه السلام، سید صادق سید نژاد، زائر، ش 55، 56، ص 40، 13علیه السلام 8.

بخش هفتم: امام رضا، اخلاق، خانواده، تربیت، سلامت

(40 مقاله)

1. اخلاق عملی امام رضا علیه السلام در نیشابور، رضا نقدی کدکنی، زائر، ش 119، ص 2، 1383.

2. ادبیات برخورد با جوانان (از دیدگاه امام رضا علیه السلام)، سید رضا موسوی، زائر، ش 121، ص علیه السلام 4، 1383.

3. ازدواج و همسرداری از دیدگاه امام رضا علیه السلام، غلامرضا گلی زواره، زائر، ش 121، ص 36، 1383.

4. امام رضا و الفبای ازدواج، محمد روحانی مقدم، زائر، ش 121، ص 30، 1383.

5. امام رضا علیه السلام و ایین زندگی، محمد حسن زبری قاینی، زائر، ش 121، ص 56، 1383.

6. امام رضا علیه السلام و پرورش کودک، علی همت بناری، زائر، ش 121، ص علیه السلام 4، 1383.

7. امام رضا برترین الگوی زندگی، پاسدار اسلام، ش 149، ص علیه السلام ، 13علیه السلام 9.

8. برخورد های تربیتی امام رضا علیه السلام، جواد محدثی، مشکوةش علیه السلام 2، علیه السلام 3، ص علیه السلام 1، 1380.

9. برخوردهای تربیتی امام رضا علیه السلام، جواد محدثی، فرهنگ جهاد، ش 2، سال پنجم، ص 62.

10. برخوردهای تربیتی امام رضا، جواد محدثی، قدس، 22/2/1381.

11. پل زندگی شرایط ازدواج موفق و بادوام در کلام امام رضا علیه السلام، زهرا زحمتکش، زائر، ش 121، ص 58، 1383.

12. توصیه های پزشکی امام رضا، فاطمه پاک روان، زائر، ش 121، ص 21، 1383.

13. جایگاه تربیتی خانواده در مکتب امام رضا علیه السلام، محمد مرادی، زائر، ش 121، ص علیه السلام 0، 1383.

14. جلوه های عرفانی در برخوردهای تربیتی امام رضا علیه السلام، ابوالفضل یغمائی، زائر، ش 11علیه السلام ، ص 3، 1383.

15. حسن خلق و مدارا از دیدگاه امام رضا علیه السلام، علی کرجی، زائر، ش 121، ص 60، 1383.

16. خانواده نمونه از دیدگاه امام رضا علیه السلام، قاسم جهانی محمودی، زائر، ش 121، ص 50، 1383.

17. خانواده از منظر عواطف و روابط (با تأکید بر بیانات حضرت امام رضا علیه السلام)، زائر، ش 121، ص 48، 1383.

18. رفاه و آسایش خانواده در تعالیم رضوی، زائر، ش 121، ص 44، 1383.

19. رفاه و زندگی از منظر امام رضا علیه السلام، رمضان قوامی دربندی، زائر، ش 121، ص 66، 1383.

20. زندگی و تفریحات سالم (در نگاه امام رضا علیه السلام)، ناهید جوادی، زائر، ش 121، ص 62، ص 1383.

21. سنن الرضا علیه السلام، زائر، ش 123، ص 4، 1383.

22. سیرت رضوی در آثار تاریخی، انتخاب، 1علیه السلام /11/13علیه السلام 9.

23. سیره آفتاب، حسن جمشیدی، زائر، ش 121، ص علیه السلام ، 1383.

24. سیره امام رضا علیه السلامدر تربیت فرزند، علی همت بناری، قدس، 13 و 20/3/1383.

25. سیره اخلاقی امام رضا، قدس، 24/10/1382.

26. شاخصه های سلامت خانواده از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نوشین سینی چی، زائر، ش 121، ص40، 1383.

27. شغل یابی جوانان در کلام امام رضا علیه السلام، عبدالکریم تبریزی، قدس، 4/9/1383.

28. شکوه هستی جلوه های عرفان در رفتارهای امام رضا علیه السلام، زائر، ش 109، ص 18.

29. طرحی از یک زندگی مطلوب رضوی، رضا حمیدی، زائر، ش 121، ص 62، 1383.

30. عوامل سست شدن بنیان خانواده در کلام امام رضا علیه السلام، زائر، ش 121، ص 42، 1383.

31. فضیلت اخلاقی، کوته سخنانی از امام رضا علیه السلام، وحید عاطف، همشهری، 22/3/13علیه السلام 8.

32. گزیده ای از سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام، زائر، ش 109.

33. مروری بر رهنمودها و سیرت اخلاقی تربیتی و عمل امام رضا علیه السلام، سید محمد باقر حجتی، اطلاعات، ضمیمه، 21/1/13علیه السلام 4.

34. مسئولیت های والدین نسبت به فرزندان از دیدگاه امام رضا علیه السلام، رؤف نژاد، زائر، ش 121، ص 43، 1383.

35. معرفت الهی در تعالیم امام رضا علیه السلام، علی اکبر نوایی، زائر، ش 109.

36. نامه زرین یا رساله پزشکی امام رضا علیه السلام، محمد حسین ساکت، زائر، ش 55 و 56، ص 20، 13علیه السلام 8.

37. نگاهی به آموزه های اخلاقی – اشعار امام رضا علیه السلام، زهرا خلوتی، قدس، 2علیه السلام /3/1383.

38. نگاهی به سیرة اخلاقی و سیاسی امام رضا علیه السلام، حمید عدالت فر، جمهوری اسلامی، علیه السلام /11/1380.

39. وظایف متقابل زن و مرد در سیره رضوی، علی سکندری، زائر، ش 121، ص 34، 1383.

بخش هشتم: فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام و زائران (8 مقاله)

1. امام رضا علیه السلام را این گونه زیارت کنیم، زائر، ش 121، ص 15، 1383.

2. پاداش زیارت امام رضا علیه السلام از زبان پیامبر و ائمه:، اقبال، زائر، ش 55، 56، ص 62، 13علیه السلام 8.

3. جامعه شناسی زیارت با تأکید بر نیازهای زائران در حرم امام رضا علیه السلام، حسین بهروان، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3^ ص 8علیه السلام ، 1380.

4. جلوه های زیبایی زیارت امام رضا علیه السلام در ماه ضیافت، حمید فغفور مغربی، نگاه حوزه، ش 86 و 88؛ ص 1.

5. در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام، مجید اخلاقی، زائر، ش 50، صعلیه السلام ، 13علیه السلام 7.

6. شماری از زائران سنی امام رضا علیه السلامتا قرن ششم (1)، رسول جعفریان، زائر، ش 55 و 56، ص 65؛ 13علیه السلام 8.

7. نائب الزیاره­ها به روایت اسناد، حمیده شهیدی، زائر، ش 130، ص 11، 1384.

8. هرکس مرا زیارت کند (به مناسبت 11 ذی القعده ولادت امام رضا علیه السلام)، محمد حسین نوکنده، کیهان، 4/11/1380.

بخش نهم: آستان قدس، ابنیه و اماکن حرم مطهر رضوی، (16 م)

1. اینه کاری حرم امام رضا علیه السلام، حشمت کفیلی، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 146، 1380.

2. آئین غبار روبی در حرم رضوی، محمدرضا قصابیان، مشکوة، ش68 و 69؛ ص 4، 13علیه السلام 9.

3. آستان آفتاب (بارگاه مطهر امام رضا علیه السلام) سازمان ها و انجمن های اسلامی، حرم، ش 81 و 82، ص

4. اداره حاجبی، آستان قدس رضوی، محمد فرحزاد، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 151، 1380.

5. ایوان عباسی، بهزاد نعمتی، مشکوة، علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 149، 1380.

6. تاریخچة ضریح مطهر امام رضا علیه السلام، هنر دینی، ش 6، ص 199، ص 13علیه السلام 9.

7. تاریخچة ضریح مطهر امام رضا علیه السلام، محمد رضا قصابیان، مشکوة، ش 68 و 69، ص 233، 13علیه السلام 9.

8. تاریخچة بست و بست نشینی در مشهد، محمد رضا قصابیان، مشکوة، ش 6 و 61، ص 223، ص 13علیه السلام 7.

9. جاذبه های معماری بارگاه کبریایی امام رضا علیه السلام، محمد ابراهیم فاروجی، اطلاعات، 1/9/1383.

10. حرم امام رضا علیه السلامدر گذر حوادث تلخ روزگار، عزیزالله عطاردی، زائر، ش 45، ص 13.

11. حرم مطهر رضوی، و رویدادهای مهم آن، ابراهیم زنگنه، مشکوة، ش 56 و 5علیه السلام ، ص 121، 13علیه السلام 6.

12. درآمدی بر شناخت کتیبه های دوره صفوی در حرم امام رضا علیه السلام، سیدهاشم حسینی، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 136، 1380.

13. سلاطین و حرم رضوی، اسماعیل رضوی، زائر، ش 116، ص 12، مرداد 1383.

14. مصیبت نامه، سندی ادبی از حمله روس ها به حرم امام رضا علیه السلام، رسول جعفریان، ش 62 – 65، ص 396، 13علیه السلام 8.

15. نکاتی در مورد نسخه های کرامی مدفون در حرم رضوی، رحمت سیرجانی، اینه پژوهش، ش 64 ، ص 82، 13علیه السلام 9.

16. نورآرایی در حرم مطهر، بزرگ عالم زاده، زائر، ش 166، ص علیه السلام ، مرداد 1383.

بخش دهم، متفرقات (41 مقاله)

1. آثار منسوب به امام رضا علیه السلام، رساله ذهبیه معروف به طب الرضا، محمد جواد هوشیار، قدس، 14/ 10/ 1382.

2. اگر امام به طوس نمی آمد، تقی سالک، زائر، ش 121، ص 2، 1383.

3. از استمداد شفا تا کرامت امام رضا علیه السلام، محمدتقی داروگر، زائر، ش 45، ص علیه السلام ، 13علیه السلام 7.

4. امام رضا علیه السلامو انقلاب فرهنگی اجتماعی، حسین زاده، خراسان، 13/10/1382.

5. امام رضا علیه السلام و تولید علم، محمود فاضل، خراسان، 14/10/1382.

6. امام رضا علیه السلام و جلوه های دفاع عقلانی از دین، دکتر محسن رضایی مهر، رسالت، 3/10/1383.

7. امام رضا علیه السلامدرعید غدیر، زائر، ش 122، ص 54، 1383.

8. امثال و حِکم در کلام امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، محمد دیانی، زائر، ش 55 ، ص 59، 13علیه السلام 8.

9. با خاطرات خدام، زائر، ش 130، ص 19، 1384.

10. بسترهای تاریخی و اجتماعی فرهنگی تشیع در عصر امام رضا علیه السلام، محمد عیسی نژاد، قدس 29/11/ 1382.

11. بیعت، تدبیری برای تقویت و تعمیق جریان شیعی، به مناسبت سالروز بیعت مردم خراسان با امام رضا علیه السلام، زهرا دلپذیر، قدس، 29/علیه السلام /1383.

12. برادران امام رضا علیه السلام، زائر، ش 55 و 56، ص 43، 13علیه السلام 8.

13. تجدید عهد با غریب خراسان، تقوی، صادقی، مبلغان، ش 52، ص 51 ، 1425 ق.

14. تجلی عشق به امام رضا علیه السلامدر شبه قاره هند، حمید رضا ضابط، زائر، ش 109.

15. تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا، رضا استادی، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 154، 1380.

16. جایگاه شاعران دربارگاه امام رضا علیه السلام، زهرا خلوتی، قدس، 25/6/1383.

17. حسین بن موسی الکاظم علیه السلام، برادر امام رضا علیه السلام، بزرگ عالم زاده، زائر، ش 55 و 56، ص 46، 13علیه السلام 8.

18. جایگاه شاعران دربارگاه امام رضا علیه السلام، زهرا خلوتی، قدس، 25/6/1383.

19. خاطراتی از کرامات، عنایات و حالات امام رضا علیه السلام، عبدالکریم پاک نیا، مبلغان، ش 3علیه السلام ، ص 35، 1423 ق.

20. خاطرات خدام حرم مطهر رضوی، جواد مهدوی، زائر، ش 64، ص 12، 13علیه السلام 8.

21. خواهران امام رضا علیه السلام، زهرا نوروزی، زائر، ش 121، ص 84، 1383.

22. در کرامات رضویه امام رضا علیه السلام، سید هادی میرآقایی، حرم، ش علیه السلام 0 و علیه السلام 1، ص 29، 13علیه السلام 9.

23. سلسله سادات رضوی، علی رضا سطوتی، زائر، ش 121، ص 6، 1383.

24. شماری از زنان راوی حدیث از امام رضا علیه السلامدر منابع روایی، زائر، ش 109.

25. طلیعه نور در سرزمین طوس، تقوی، صادقی، مبلغان، ش 49، ص 16، 1382.

26. عقل گرایی درسیره امام رضا علیه السلام، علی اکبر نوایی، قدس، 13/8/1383.

27. عقلانیت در کلام امام رضا علیه السلام، حسین زاده، خراسان، 22/2/1381.

28. فضیلت شب های قدر در تعالیم امام رضا علیه السلام، علی اکبر نوایی، قدس 13/8/1382.

29. فلسفه تحریم ربا در تعالیم اقتصادی امام رضا علیه السلام، هادی حسینی، قدس، 4/6/1383.

30. فلسفه حج از دیدگاه امام رضا علیه السلام، طیبه مروت، قدس، 8/ 11/ 1382.

31. کتب منسوب به امام رضا علیه السلام، زائر، ش 105.

32. کرامات امام رضا علیه السلاماز زبان خادمان حرم، جواد مهدوی، زائر، ش 55 و 56، ص علیه السلام 6، 13علیه السلام 8.

33. گزارشی از کتابخانه و موزه ملک، قدیمترین سکه ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، مهران غلامی، جهانگردان، ش 19، ص 24، 13علیه السلام 8.

34. معرفی اجمالی آثار بنیاد پژوهشهای اسلامی در باره امام رضا علیه السلام، محمد حسین صادق پور، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 185، 1380.

35. معرفی کتاب علی بن موسی الرضا علیه السلام و الفلسفه، اثر ایت الله عبدالله جوادی آملی پیرامون بحث های فلسفی در روایت امام هشتم، علی رضا قائمی نیا، معرفت، ش 16، ص 53، 13علیه السلام 5.

36. مقاله شناسی حضرت رضا علیه السلام، محمدحسین صادق پور، مشکوة، ش علیه السلام 2 و علیه السلام 3، ص 161، 1380.

37. منابع خارجی راجع به امام رضا علیه السلام، محمد جواد هوشیار، زائر، ش 123، ص علیه السلام ، 1383.

38. نقش امام رضا علیه السلامدر توسعه تفکر شیعه، حسن رضایی مهر، طیبه مروت، قدس، علیه السلام /5/1383.

39. نقش امام رضا علیه السلامدر توسعه تفکر شیعه، حسن رضایی مهر، طیبه مروت، خراسان، 16/10/1382.

80. نقش امام رضا علیه السلامدر نهضت علمی مسلمین، گفتگو با حجت الاسلام حسن رضایی، محمد سعید ناظر پناهی، کیهان، 3/10/1383.

81. نیشابور در عهد امام رضا علیه السلام، محمد رضا سمرقندی، زائر، ش 55 و 56، ص 24، 13علیه السلام 8.

82. ویژگیهای کتاب فقه الرضا، آثار منسوب به امام رضا علیه السلام، محمد جواد هوشیار، قدس، 2علیه السلام /3/1383.