» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
به مناسبت روز جهانی قدس منتشر شد

ویژه نامه " قدس "

(دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶) ۱۷:۰۵

با همت تیم فنی پایگاه تخصصی مسجد ویژه نامه الکترونیکی "قدس " منتشر شد


 

 


    


این

کتاب
 


این

اندروید
 


این
فبلم
متن
عکس
3307صوت