» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
منتشر شد

ویژه نامه یوم الله 9 دی منتشر شد

(چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) ۱۱:۱۴

به همت تیم فنی پایگاه تخصصی مسجد ویژه نامه یوم الله 9 دی منتشر شد

              ویژه نامه 9 دی 13

                                                      

                   متن

                    صوت

                   عکس

                    فیلم

                    اندرویید