» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
بمناسبت عید ولایت و امامت

ویژه نامه " غدیر خم " بمناسبت عید ولایت و امامت منتشر شد

(چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷) ۱۷:۳۹

به همت تیم فنی پایگاه تخصصی مسجد ویژه نامه " غدیر خم " بمناسبت عید ولایت و امامت منتشر شد

         
         
                     
         

   عکس 

کتاب

متن

         
                         
           

صوت

فیلم

         
                     
           لوگو شارپ پایگاه