» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
ویژه نامه " کریمه "

بمناسبت وفات حضرت معصومه(ص) ویژه نامه " کریمه " منتشر شد.

(دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷) ۱۵:۱۳

به همت تیم فنی پایگاه تخصصی مسجد و بمناسبت وفات حضرت معصومه(ص) ویژه نامه " کریمه " در پنج بخش منتشر شد.

تم ویژه نامه کریمه 5
                     
متن - تم ویژه نامه کریمه 1
                     
تم ویژه نامه کریمه 3
                     
تم ویژه نامه کریمه 2