» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
ایده مسجدی

هر مسجد یک هیئت

(یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸) ۰۷:۱۸

با تأسیس یک هیئت در هر مسجد یا دعوت از هیئت‌های عزاداری راکد و تعطیل شده برای ادامه فعالیت، مساجد مملو از نوجوانان و جوانان می‌شوند.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، مسجد ایده؛  برخی از مساجد اصلاً هیئت عزاداری ندارند. یعنی در محرم و صفر و رمضان هیچ گروه سازماندهی شده و تشکل یافته به اجرای برنامه‌ها نمی‌پردازند. برخی مساجد هم از قبل هیئت داشتند ولی به دلیل مخالفت اعضای هیئت امنا با نحوه عملکرد آنها، تعطیل یا از مسجد اخراج یا رانده شدند.

 

شاید بهتر است به این برسیم که هر مسجد باید یک هیئت داشته باشد. با تأسیس یک هیئت در هر مسجد یا دعوت از هیئت‌های عزاداری راکد و تعطیل شده برای ادامه فعالیت، مساجد مملو از نوجوانان و جوانان می‌شوند.

 

مشروح ایده

ابتدا ظرفیت های موجود برای تشکیل هیئت مسجد را بررسی کنیم. در صورتی که از قبل هیئتی فعالی بوده است آن را تقویت و حمایت نماییم. اگر از قبل هیئتی در مسجد فعال نبوده، جوانان مسجد و محله را به تشکیل هسیئت مسجد دعوت نماییم.

اساسنامه هیئت، مسئولین و تقسیم کار و امر بروکراتیک هیئت و ... به طور منظم در هر مسجد و حتی یک مسجد کوچک انجام و عملیاتی بشود و یا هیئت تآسیس بشود. حتی با جمعیت اندکی که تحت پوشش هر مسجد باشند. یک هیئت کوچک هم بسیار پسندیده و مدیریت آن آسانتر است. هیئت زیر نظر هیئت امنای مسجد و امام جماعت و افراد نخبه و متخصص به مسایل روز فعالیت کند. محوریت همه برنامه‌ها مسجد باشد و ضعف‌ها و مشکلات هیئت در مسجد رفع بشود.

 

بایدها و نبایدها

لازم است اعضای یک هیئت، نظم و انضباط را در کار رعایت کنند.

حافظ ارزش‌های اصیل دینی باشند.

 تلاش بر این باشد که افراد با صلاحیت به عنوان مسئول امور هیئتی تعیین شوند.

 به آسیب‌های هیئات دامن نزنیم تا مبادا موجب تفرقه و اختلاف شوند.

سعی کنیم برنامه‌های ما رنگ و لعاب غربی به خود نگیرد و اهداف دشمن را اجرا نکند.

 

دستاوردها

رونق مساجد و پیشگیری از رکود  آنها در ایام عزاداری

حضور حداکثری جوانان و نوجوانان در مساجد

امکان توجه بیشتر به حل آسیب‌های هیئت در مسجد