» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
در هفته دوم مهرماه 98

جلسه شورای معاونین و مدیران برگزار شد

(شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸) ۱۳:۱۲

جلسه شورای معاونین و مدیران مرکز رسیدگی به امور مساجد، برگزار شد.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد؛ جلسه شورای معاونین و مدیران مرکز رسیدگی به امور مساجد با حضور رئیس، معاونین، مدیران نواحی هجده گانه و ستادی مرکز رسیدگی به امور مساجد؛ در مجتمع فرهنگی و آموزشی محراب برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ در این جلسه که روز شنبه 13 مهر ماه برگزار شد، اعضای شورای معاونین و مدیران به ارائه گزارش و هماهنگی برای اقدامات پیش روی مرکز رسیدگی به امور مساجد پرداختند.

جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه

جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه
جلسه شورای معاونین نیمه اول مهرماه