» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات

رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد

(شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸) ۱۶:۰۲

در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز رسیدگی به امور مساجد، در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.

در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.
در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.
در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.

در راستای تکریم مفاخر ائمه جماعات، رئیس مرکز با حجت اسلام والمسلمین قریشی دیدار کرد.

حجت الاسلام قریشی