» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر

جلسه معاون اجرایی با کمسیون تلفیق مجلس

(چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸) ۰۸:۳۱

محسن ولیئی با نمایندگان عضو کمسیون تلفیق در مجلس گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز رسیدگی به امور مساجد، محسن ولیئی معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد با نمایندگان عضو کمسیون تلفیق مجلس دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش محور اصلی این گفتگوها، بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد در سال 99 بود.