» تولیدات » مقالات » شعار سال » مسجد و خانواده (92)

مسجد و خانواده

نقش سازمانهای فرهنگی درگرایش خانوادهها به نماز و مسجد

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سازمانهای فرهنگی در گرایش خانواده ها به نماز و مسجد و به روش پیمایشی انجام شده است. تعامل مسجد و خانواده نقش مهمی در تربیت فرزندان یک خانواده دارد، در نتیجه همۀ سازمانهای فرهنگی جامعه می توانند در تقویت این تعامل نقشی مهم داشته باشند.

نقش مساجد درتحکیم بنیان خانواده

در این پژوهش با الهام از قرآن کریم واستفاده از رهنمودهای پیشوایان دینی مسئله‌ی خانواده را بررسی می‌کنیم. ابتدا به مفهوم و ضرورت خانواده در اسلام و به‌ویژه درسیره‌ی عملی پیامبراعظم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌پردازیم و سپس نظام خانواده و معیارهای تشکیل آن را از منظر اسلام بررسی می‌کنیم.

«مسجد و معنای زندگی»

در نوشتار حاضر به «معنای زندگی» اشاره می‌کنیم که یکی از بحث‌های جذاب در حوزه‌ی کلام جدید است. دیدگاه‌ها درباره‌ی معنای زندگی به دو گروه عمده‌ی «طبیعت‌گرایی» و «فراطبیعت‌گرایی» تقسیم می‌شود...

خانواده‌ی اهل مسجد

انسان متشکل از جسم و روح است. همان‌گونه‌که جسم محتاج و نیازمند غذاست، روح نیز محتاج غذاست. اگر غذای جسم مادی است، غذای روح معنوی است. آنچه به خانواده‌ها آرامش و راحتی می‌بخشد محبت، صمیمت و اخلاق شایسته‌ی اعضای خانواده است...

بازشناسی ظرفیت‌ها و کارکردهای مسجد در تحکیم نظام خانواده

هنگامی‌که پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به مدینه‌ی منوره مهاجرت کردند، در نخستین اقدام‌های خود و با کمک مهاجران و انصار مسجد قبا را ساختند. این اقدام نشان می‌دهد که مسجد مهم‌ترین بنا و بستری است که رسالت آسمانی پیامبر را زمینی و محقق می‌کند...