» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی مظاهری(دامت برکاته)