» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته)