» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته)

آیت الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته)