» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی سیستانی(دامت برکاته)