» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی(ره)

آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی(ره)