نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه)؛اخلاق رقابت انتخاباتی، طرح سوالات انتخاباتی

Avatar سیدحسام سیدحسینی قهه
نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه)؛اخلاق رقابت انتخاباتی، طرح سوالات انتخاباتی

  نقش آفرینی مجتهد جامع الشرایط(ولایت فقیه)؛اخلاق رقابت انتخاباتی، طرح سوالات انتخاباتی

در رویدادهای مختلف به راویان احادیث و فقهای جامع الشرایط مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم.

(امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف، کمال الدین، ج 2، ص 483)