خوش خبر باشید

اعلام برنامه
حداکثر مقدار قابل بارگذاری 50 مگابایت میباشد


* = ضروری

آموزش زیپ کردن فایلها با گوشی

 

آموزش زیپ کردن فایلها

آموزش کم کردن حجم تصاویر

 
  1. سایت مربوط به گوگل و کم کردن تکی عکس squoosh.app
  2. سایت برای کم کردن دسته ای تصاویر  compressnow.com