نمایش صفحات

اقلیت شیعه بویژه در حکومت متعصب وهابیت عربستان، نیز از ساخت مسجد رنج مى‏برند. حکومت درصدد است همه مظاهر فرهنگ شیعى را از جامعه عربستان بزداید. حکام احساء بطور مداوم درخواست شیعیان را در مورد حفظ و نگهدارى مساجد رد کرده‏اند. تقریبا همه مساجد شیعیان از سوى مقامات سعودى غیر قانونى شمرده مى‏شود و برخى از این اماکن در دو دهه اخیر تخریب یا تعطیل شده‏اند. تا چندى پیش شیعیان حق نداشتند اعمال دینى خود را به صورت علنى به جاى آورند. به علت محدودیت‏ها و قوانین خشک مربوط به ساخت مسجد، بسیارى از شیعیان در دهه 1980 و 1990 براى کسب مجوز ساخت مسجد و حسینیه به شیوه‏هاى غیرمستقیم روى آوردند و مجوز این اماکن را با عناوینى نظیر تالار عقد و عروسى یا سالن اجتماعات اخذ نمودند. این درحالى است که در گزارش وزارت اوقاف در سال 1418 ـ 1419 (1999 ـ 1998) تعداد مساجد اهل‏تسنن 85037 و مصلى‏هایشان 3215 باب اعلام شد که تقریبا هزینه همه این اماکن از سوى دولت پرداخت گردیده است! در استان شرقى عربستان، تعداد 4000 مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمایت مالى وزارت اوقاف براى اهل‏تسنن وجود دارد، در حالى که تعدادمساجد شیعى، همین استان، که با هزینه شخصى ساخته شده‏اند کمتر از 150مسجد است. براساس حکم نیروى انتظامات دینى عربستان، اقامه اذان توسط مؤذن شیعه ممنوع است و در صورت نقض این حکم، خاطى به شدت تنبیه مى‏شود.[1]

    از آنجا که وهابیت با حمایت نفتى عربستان، در حال گسترش عقیده افراطى خود حتى در کشورهاى خارجى نیز هستند، بجاست افزون بر توجه به ساخت مسجد فیزیکى در کشورهاى مورد نیاز، در برنامه‏اى کوتاه‏مدت از مساجد مجازى نیز مغفول نمانیم. چرا که حکومت سعودى در اقدامى تازه، ساخت 1510 مسجد دیگر در سراسر جهان، از جمله اروپاى غربى و ایالاتمتحده را در برنامه خود گنجانده است.[2] مسجد مجازى مى‏تواند در نشر معارف اهل‏بیت علیهم‏السلام در بین شیعیان در اقلیت، که به نحوى با محدودیت‏هاى  ساخت مساجد روبرو هستند، نقش‏آفرینى نماید.[1]  .  بهرامشاهى، مهدى، مقاله «نگاهى به وضعیت شیعیان استان شرقى عربستان و روابط
با حکومت مرکزى، سومین جمعیت شیعه در جهان عرب3»، ص 2 .

[2]  .  همان.