» اخبار » دفتر تحریریه الکترونیک - جزئیات خبر
در دفتر ناحیه برگزار شد

جلسه شورای ناحیه امام موسی صدر

(سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸) ۱۱:۴۷

جلسه شورای ناحیه امام موسی صدر در محل دفتر این ناحیه در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش پایگاه تخصصی مسجد؛ جلسه شورای ناحیه امام موسی صدر  در محل دفتر این ناحیه در شهرستان قدس، با حضور اعضاء شورا، روز سه شنبه  98/5/15 برگزار شد.

جلسه شورای ناحیه امام موسی صدر

جلسه شورای ناحیه امام موسی صدر