بسم الله

 

شعبان

بما وسعت

 

کانون ها

نگاهی به سیره علما در مصرف کالای ایرانی

آیت الله بهاءالدینی(ره) از دوستان مرحوم بافقی(ره) در این زمینه می‌نویسد: در وطن خواهی، نظیر ایشان کمتر پیدا می شود. هرگز طرف کالاهای خارجی نمی رفت، از عمامه، قبا، پیراهن، عبا و کفش خارجی استفاده نمی‌کرد.

حمایت مادری پای کالای وطنی

در سالهای گذشته، وقتی رهبر معظم انقلاب، شعار مورد نظر سال را مشخص می کردند، با اینکه همۀ ما در تحقق آن نقش داشتیم، اما چون آشکارا به نقش مردم اشاره‌های نداشت، خودمان را تبرئه می کردیم اما شعار ؛« خداروشکر! تکلیفی بر عهدة ما نیست؛ ببینیم مسئولان چه می کنند» : و با خود می گفتیم امسال، صراحت و البته چنان اهمیتی دارد که روا نیست هیچ کداممان، پای خود را از تلاش برای تحقق آن کنار بکشیم.

حمایت از کالای وطنی در بیانات رهبر معظم انقلاب

چه خوب است کارخانه هایی که در کشور ما وجود دارد؛ چه آنهایی که در اختیار دولت است و چه آنهایی که در اختیار مردم است، یک مقدار از درآمدشان را برای تحقیق، برای پیشبرد کار و برای کیفیت بخشیدن به کالای تولیدی شان صرف کنند. چرا ما باید بنشینیم که دیگری در اروپا، یا در یک گوشۀ دیگر دنیا تحقیقی بکند و ما از او یاد بگیریم؟! مگر ما کمتر از آن ها هستیم؟!
فوتر فارسی