» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)