نمایش صفحات

 مسجد
          خود مسجد و ویژگى‏هاى آن نیز مى‏تواند عامل جذابى به منظور گرایش
جوانان و نوجوانان به مسجد باشد، این ویژگى‏ها و خصوصیات عبارت اند از:

1 ـ فضاى مناسب و ظواهر خوب آن
          مسئولان ذى‏ربط در عصر کنونى باید در احداث مساجد تا حد زیادى
مداخله کنند، انتخاب محل احداث نقشه مورد نظر، امکانات و فضاى سبز آن
و غیره باید حساب شده و از روى اصول باشد؛ احداث مسجد در کوچه
و پس کوچه‏ها و با مساحت کم و شبستان مسجد، بدون دیگر امکانات سوت و کور
است و رغبتى در دل جوانان و ناآشنایان به مسجد ایجاد نخواهد کرد.

2 ـ نظافت
          تمیزى و پاک بودن از جمله عواملى به شمار مى‏رود که باعث گرویدن
جوانان به مسجد مى‏شود، لذا مسئولان مسجد باید در خصوص غبارروبى،
نظافت منظم روزانه یا هفتگى شستن فرشها و عطرافشانى اقدام کنند.
نظافت دستشویى‏ها، ایجاد امکانات بهداشتى نظیر صابون، مایع ضد عفونى کننده،
آب گرم در زمستان‏ها و شستشوى مرتب و منظم محیط دستشویى‏ها و به کار بردن
خوشبو کننده‏هاى مناسب از ضروریات مساجد است.

3 ـ وسایل صوتى، گرمازا و سرمازا
          کسانى که مناسبتى به مسجد راه مى‏یافتند چنانچه با مسائل ناخوشایندى از
قبیل نامناسب بودن صداى بلندگوها و سرد یا گرم بودن بیش از حد مسجد روبرو
شوند، تنفر در قلب آنان پدید مى‏آید و سابقه ذهنى منفى در اذهان ایشان باقى
مى‏گذارد، همچنین تنظیم نور کافى در خود مسجد از اهم مسائل است.
4 ـ تصمیم‏گیرى متمرکز
          مؤمنان و نمازگزاران و مسئولان مربوط مى‏توانند به منظور تنظیم برنامه‏ها
و امور مساجد و جلوگیرى از پراکندگى و تعدد تصمیم‏گیرى‏ها، با انتخاب شمارى از
افراد جوان و متعهد و حتى المقدور متخصص، همچنین ریش سفیدان با نظارت
امام جماعت در قالب هیئت امنا، امور مساجد را با صلابت و برنامه ریزى منسجم
اداره کنند.

5 ـ ایجاد امکانات فرهنگى ورزشى
          مسئولان و گردانندگان مساجد مى‏توانند با تهیه و تخصیص امکانات
فرهنگى از قبیل: کتابخانه، سالن مطالعه، تشکیل گروه‏هاى تواشیح، سرود،
همخوانى قرآن و تشکیل جلسات آموزش قرآن در دوره‏هاى گوناگون،
کلاس‏هاى تقویتى رایگان و کلاس‏هاى آموزشى دیگر، باعث جذب جوانان
به مساجد شوند؛ در کنار این مسائل تهیه امکانات ورزشى مرتبط با مسجد تا جایى
که حرمت آن به‏طور کامل محفوظ بماند نیز مى‏تواند در شمار عوامل جذب‏کننده
محسوب شود.


6 ـ استفاده از افراد خوش صدا
          بسیارى از اوقات مى‏بینیم در مساجد از قاریان قرآن و مؤذن‏هاى مسن و افراد
بدصدا استفاده مى‏شود که انسان به هنگام شنیدن صداى آنان ناگزیر باید گوش
خود را بگیرد. طبیعى است که این موضوع باعث دفع جوانان از مساجد مى‏شود.