نمایش صفحات

هیئت امناى مسجد
          پیشبرد امور مسجد و آبادانى آن، هم به لحاظ معنوى و هم به لحاظ مادى،
اشتراک مساعى و همت والاى اعضاى هیئت امنا را مى‏طلبد، آنان مى‏توانند
با همفکرى و همدلى، از عهده این وظیفه شرعى و داوطلبانه به خوبى برآیند
و ذخیره‏اى براى آخرت خود بردارند؛ خصوصیات ضرورى که مى‏باید این افراد
داشته باشند، به قرار زیر است:

1 ـ همکارى جدى
          اعضاى هیئت امناى مسجد مى‏باید در اداى وظایف خود جدیت داشته
باشند و مصمم حرکت کنند، در غیر این صورت اختلال در امور مسجد
پیش مى‏آید.

2 ـ تقسیم کار
          به نظر مى‏رسد که امور مسجد مى‏باید به تناسب سن، تخصص، علاقه
و دیگر عوامل شخصى اعضاى آن هیئت، تقسیم شود تا فشار کار بر دوش فرد
یا افراد معینى نباشد؛ از طرف دیگر این اعضا مى‏توانند از افراد غیر عضو که علاقه
به کار دارند کمک بجویند تا در تسریع کار مؤثر باشند، مراعات مجموعه امور یاد
شده باعث بروز حرکتى منسجم در امور مساجد مى‏شود که براى افراد مرتبط
با مسجد و خصوصاً جوانان دلپذیر خواهد بود.

3 ـ علاقه به کار
          افرادى که در قالب عضو این هیئت به کار مشغول مى‏شوند باید در برابر
مسئولیت پذیرفته شده علاقه داشته باشند و از نیّت غیر تقرب الى اللّه پرهیز کنند
تا بتوانند بدون هیچ گونه دلسردى فعالیت کنند.
4 ـ تأمین بودجه
          پیشرفت و بهبود کیفیت فعالیت‏هاى مساجد تا حد زیادى بستگى به مسائل
مالى دارد؛ اعضاى گرداننده مساجد باید در این خصوص فکر اساسى کنند
و مخارج متفاوت مسجد را در نظر بگیرند و به تناسب آن بودجه لازم را جذب کنند
و از طرفى به مخارج معمولى مسجد از قبیل آب و برق و گاز اکتفا نکنند و هزینه
جذب جوانان را نیز به صورت مسئله مهم محسوب دارند و در ردیف هزینه‏هاى
خود بگنجانند و از طرف دیگر به روش سنتى جمع‏آورى پول در مسجد اکتفا
نکنند، بلکه با کمک گرفتن از افراد متمکن و خیّر، جمع آورى منظم ماهیانه
وجوهات نقدى از منازل و عرضه قبض، در نظر گرفتن منابع درآمد از قبیل خرید
مغازه و اجاره دادن آن، مشارکتهاى اقتصادى و غیره، مشکلات مالى مسجد را رفع
کنند.

5 ـ توجیه جوانان و نوجوانان
          بیان حرمت و احترام مسجد مى‏تواند جنبه معنوى آن را تقویت کند و این
ذهنیت را که صرفا مسجد به مجلس ختم و امثال آن منحصر است، محو کند،
این جلسات به صورت رسمى و غیررسمى و همچنین به شکل فردى یا جمعى
مى‏تواند در موقع مناسبى انجام شود.

6 ـ اهتمام به مسئله جوانان و نوجوانان
          توجه کردن به جوانان و سرمایه گذارى براى آنها نیز از امور مهمى است که
سرپرستان و گردانندگان مسجد باید به آن عنایت داشته باشند، گرداندن مسجد
و اداره امور آن نباید به شکل سنتى باشد، یعنى به شکلى که گاهى اوقات مشاهده
مى‏شود اکثر کودکان و نوجوانان را به دلیل شلوغ کردن، حرف زدن و غیره از مسجد
بیرون مى‏کنند، یا نسبت به آنها بدرفتارى مى‏شود، باید توجه داشته باشیم که این
نوع برخورد با آنها سابقه بدى در اذهانشان باقى مى‏گذارد.

7 ـ استفاده از تخصص‏هاى گوناگون
          براى رفع مشکلات روزمره مساجد و تقلیل هزینه‏هاى آن مى‏توان از افرادى
که در شغل‏هاى گوناگون مهارت دارند، استفاده کرد و در مواقع لزوم از آنها کمک
گرفت. به کارگیرى این تخصص‏ها هم در زمینه امور فنى و حرفه‏اى و اقتصادى
و هم در امور فرهنگى و غیرمادى خواهد بود. البته در اینجا منظور این نیست که
کلا مشکلات فوق رایگان انجام گیرد، بلکه هدف این است که در حد توان درکم
کردن مخارج مسجد تلاش شود.