نمایش صفحات


          1 ـ تقویت روحیه مشارکت مردم در فعالیت‏هاى جمعى مساجد، که در این
زمینه لازم است. تبلیغات صحیح و دامنه‏دارى به منظور نشان دادن قدرت مساجد
و بهره‏بردارى‏هاى چند منظوره از آن صورت گیرد، البته سنّت بهره‏بردارى چند
منظوره از مساجد، ابتکار حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در صدر اسلام بود که براى پیشبرد
اهداف اسلام، مسجد را تبدیل به مرکز سیاستها و امور اجتماعى و تبلیغات اسلامى
کرده بودند، چنانکه خود حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در فضاى مسجد به حلّ و فصل
مسائل مسلمین و تشکیل شوراهاى گوناگون اجتماعى، سیاسى و فرهنگى
و غیره اقدام مى‏کردند.
          امروز نیز وظیفه اسلامى مسلمین حکم مى‏کند سیره حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهرا
ادامه دهند و به مساجد در قالب پایگاه اسلام، اهمیّت دهند.
          در این باره همان‏گونه که بیان شد، لازم است که تبلیغات جدى‏تر
و دامنه‏دارترى از سوى مسئولین ذى‏ربط با هدف نشان دادن قدرت روحى
و معنوى مساجد و جایگاه این پایگاه در اسلام اتّخاذ شود.
          همچنین در اجراى این هدف، لازم مى‏آید که مسئولین مساجد، برنامه‏هاى
گوناگونى به منظور تقویت روحیه مشارکت مردم در مساجد به اجرا در آورند؛
از جمله تشکیل شوراهاى محلّى در مساجد با هدف حلّ و فصل مشکلات
اجتماعى ـ فرهنگى و سیاسى و غیره در هر محله، نظر خواهى از مردم و مشورت
با آنان؛ این شوراها باید در دوران مختلف سنّى در مساجد هر محلّه و با اهداف
و سازماندهى معیّن و منظّم بر پا شود.
          امام جماعت هر مسجد به صورتى فعال به برنامه‏ریزى امور مسجد
مى‏پردازد و هر روز را به امرى خاص در مسجد اختصاص مى‏دهد؛ در این زمینه
حتّى مى‏توان از مشاوران امور خانوادگى نیز در مساجد بهره جست و با جذب
خانواده‏ها در این مجالس و محافل و دعوت از کارشناسان امر یا خود ائمه جماعت
مساجد، بسیارى از مسائل خانوادگى در هر محلّه را حل کرد.
          امام جماعت هر مسجد باید با مردم همان محلّه زندگى کند و در مسائل
و مشکلات آنان شریک باشد، علاوه بر این، امام جماعت مسجد باید اطلاعات
کافى داشته باشد و اطلاعات خویش را نیز در زمینه‏هاى گوناگون علمى ـ احکام
فرهنگى و سیاسى و غیره تقویت کند.
          2 ـ انتشار نشریه‏اى کاربردى که حاوى مطالبى به منظور شناساندن فرهنگ
اصیل اسلامى، هنر اسلامى، معرفى فعالیت‏هاى فرهنگى ـ سیاسى و اجتماعى
وغیره مساجددرسطح کشور و دیگر کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى جهان، باشد.
          3 ـ انتخاب هر ساله مسجد نمونه و مدیران نمونه مساجد و معرفى
فعالیت‏هاى مساجد کشور از طریق رسانه‏هاى گروهى.
          3 ـ ایجاد و گسترش کلاس‏هاى متفاوت در مساجد در زمینه‏هاى گوناگون
اسلامى و فرهنگى به منظور جذب جوانان به مسجد.
          4 ـ همکارى سازمان‏ها و ارگان‏هاى گوناگون کشور به منظور تأمین امکانات
مورد نیاز مساجد و کمک و همکارى با مساجد.
          5 ـ تهیه امکانات و تجهیزات فرهنگى در مساجد از قبیل: تشکیل نوارخانه
(حاوى نوارهاى کاست و ویدئویى آموزشى در زمینه‏هاى مذهبى، احکام، فرهنگى
و اجتماعى و غیره) وسایل صوتى و نیز لزوم تشکیل کتابخانه‏هاى مجهز در هر
مسجد به منظور تغذیه فکرى، معنوى و فرهنگى همه گروه‏ها.
          6 ـ لزوم آگاهى دادن به مردم و جوانان در زمینه‏هاى سیاسى، اجتماعى
و ارائه تحلیل‏هاى منطقى در مساجد.
          7 ـ برنامه‏ریزى‏هاى طولانى و دراز مدت به منظور تقویت و رایج کردن ایمان
در نوجوانان و جوانان.
          8 ـ تشکیل کانون‏هاى گوناگون دانش آموزى، دانشجویى و صنفى جوانان در
مساجد و برنامه‏ریزى‏هاى منظم به منظور اجراى فعالیّت‏ها و برنامه‏هاى متفاوت
هنرى و فرهنگى و مذهبى به مناسبت‏هاى گوناگون.
          9 ـ تشکیل نمایشگاه‏ها و نیز برگزارى مسابقات فرهنگى از قبیل نقّاشى،
طراحى، خاطره‏نویسى، خوشنویسى، مفاهیم قرآنى و غیره در زمینه‏هاى متفاوت
و مقاطع گوناگون سنّى، این مسابقات مى‏تواند در چند مرحله برگزار شود.
مرحله مقدماتى این مسابقات در کلیّه مساجد شهرستان‏ها برگزار شود و برگزیدگان
این مرحله به مرحله استانى و سپس کشورى راه یابند.
          با این کار مى‏توان علاوه بر جذب جوانان و نوجوانان به مساجد کشور، آنها را
با آیات و مفاهیم متعالى قرآنى و اسلامى نیز آشنا کرد.
          در این زمینه لازم است که تبلیغات هدفدارى در سطح مساجد محله با
مدیریت مدیران مساجد، صورت گیرد.
          10 ـ شناساندن نقش و جایگاه مساجد به دانش‏آموزان در مدارس، برگزارى
برنامه‏هاى فرهنگى در این امتداد و ترغیب دانش‏آموزان به شرکت در این امور.
          11 ـ تشکیل کلاس‏هاى تقویت درسى در مساجد و استفاده از معلمان و
مربیان مؤمن، متعهد و متخصّص حزب اللّهى داوطلب در این کلاس‏ها.
          تعهد و ایمان معلمان در این کلاس‏ها مهمترین عامل به شمار مى‏رود، زیرا از
این طریق مى‏توان علاوه بر تقویت وضع علمى دانش‏آموزان، آنان را با فرهنگ
اسلامى و قرآنى و ملى و فرهنگى کشورشان آشنا کرد و به حضور در مسجد ترغیب
نمود.
          12 ـ توجّه بیشتر به وضع امکانات رفاهى و بهداشتى مساجد.
          13 ـ تکریم از خادمان مسجد.
          14 ـ اقامه نماز صبح در مساجد.
          15 ـ برپایى اردوهاى گوناگون فرهنگى و مذهبى از سوى مساجد.
          16 ـ تشکیل اردوگاه‏هاى مسجد در شهرهاى گوناگون.
          17 ـ گسترش برگزارى مجالس جشن و مولودى ائمه و غیره در مساجد.
          18 ـ گسترش دفاتر قرض الحسنه در مساجد.
          توجه به این نکته لازم است که هیچ چیز بیشتر از خالى شدن مساجد از نسل
جوان باعث شادى دشمنان اسلام و انقلاب نمى‏شود، دشمنان اسلام با هزاران
ترفند در آرزوى چنین روزى به سر مى‏برند که مساجد از نسل جوان خالى شود.
          بیائید مسئولیت‏هاى خود را در قبال ترفندهاى شیطانى دشمنان قسم خورده
اسلام و انقلاب بشناسیم و بشناسانیم و در پى عمل به آنها بر آییم و ارزش‏هاى
اسلامى را آن گونه که باید در جامعه برپا داریم؛ تا ان شاء اللّه‏ روزى را شاهد باشیم
که به برکت این ارزش‏هاى اسلامى، حاکمیّت خدا بر تمام ارض مستقر شود و راه
بندگى توام با امنیّت تمام ملل جهان در سایه عمل به فرامین مقدس اسلام تحقّق
یابد.

2 ـ کتاب‏شناسى مسجد

          مجموعه پیوست، مشخصات حدود دویست عنوان کتاب و مقاله درباره
«مسجد» و مباحث پیرامون آن است که به عنوان حسن ختام و براى استفاده
خوانندگان و محققان محترم درج شده است.
          اینجانب امیدوارم که این مجموعه آخرین راهنما در این زمینه نباشد و بتوانم
در آثار بعدى مکتوب این فهرست را کامل کنم و تقدیم دانش پژوهان نمایم.
          کتاب‏شناسى پیوست به صورت الفبایى ساده به نظم آمده است.
برعکس منابع و مآخذ معمول در کتاب‏ها و مقالات، این مجموعه ابتدا با عنوان
کتاب یا مقاله شروع شده، سپس نام نویسنده کتاب یا مقاله آمده و سایر مشخصات
به دنبال آن ذکر شده است.

 آ ـ الف
          ـ آثار باستانى جى باستان (پیگردى مسجد جى): على اصغر میر فتاح،
بررسى‏هاى تاریخى، ش 6 سال 1355،  صص 193 ـ 240 .
          ـ آشنایى با معمارى مساجد کهن ایران: عباس امیرى، مجله مسجد،
سال چهارم، شماره 21، مرداد و شهریور 1374، صص 58 ـ 61 .
          ـ ارک علیشاه تبریز: ...، هنر مردم، دوره یازدهم، شماره 123، آذرماه 1351،
صص 41 ـ 46 .
          ـ اسپیه مزگت یا مسجد جامع دیناچال: ...، آگاهینامه، شماره 34 ،
مهرماه 1357 ، صص 22 ـ 23 .
          ـ اطلاعات جدیدى راجع به اصول ساختمانى معمول در مسجد جامع
اصفهان: اوژینوگالدیرى، فرهنگ معمارى ایران، شماره 1، فروردین ماه 1354،
صص 11 و 19 .
          ـ اطلاعاتى راجع به گنبد نظام الملک در مسجد جامع اصفهان: ...،
فرهنگ معمارى ایران، شماره 2 و 3، بهار 1355 ، صص 33 و 49 .

 ب
          ـ بررسى اجمالى درباره سازه‏ها و گنبد در ایران، «مورد گنبد مسجد
سپهسالار»: مهندس على اکبر سعیدى، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمارى
و شهر سازى ایران، جلد دوم، تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور، 1374،
صص 405 و 417 .
          ـ بهداشت مسجد: محمد مهدى اصفهانى، تهران، طرح اقامه نماز، 1372،
یکصد صفحه.
          ـ پراکندگى مساجد در شهر تهران، مهرالزمان نوبان: مجموعه مقالات
مردم‏شناسى (3) تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور، بهار 1361،
صص 181 و 244 .
          ـ بررسى اجمالى در منار مسجد جامع سمنان: محمد على مخلصى،
میراث فرهنگى، شماره 10 و 11، پاییز و زمستان 1372، صص 42 و 43 .
          ـ بررسى مقدماتى مسجد جامع بروجرد: محمد مهریار، اثر شماره 10 و 11،
بهمن ماه 1364، صص 77 و 165 .
 پ
          - پیدایش مناره در اسلام: محمود فاضل، هنر و مردم، دوره 7 و شماره 77
و 78، اسفند ماه 1347 و فروردین ماه 1348، صص 55 و 56 .
          ـ پیگردى در مسجد رباط زیارت: رجبعلى لباف، میراث فرهنگى، سال اول،
شماره 1، تیرماه 1369، صص 16 و 18 .
          ـ پیوند معنوى مردم مسلمان و مسجد رانگسلیم: ... منشور برادرى،
دوره جدید، شماره 237، تیر 1363 ، صص 1 و 4 .

 ت
          ـ تاریخ آموزش در مساجد: محمد مکى السباعى، ترجمه على شکویى،
مسجد، سال سوم، شماره 16 مهر و آبان ماه 1373، صص 54 و 61 .
          ـ تاریخ مساجد، مسجد الحرام:....، مسجد، شماره 1، بهمن ماه 1369،
صص 50 و 59 .
          ـ تاریخچه معمارى مساجد در ایران: احمد خوشنویس، دانشگاه انقلاب،
شماره 34 ، فروردین 63 ، صص 7 و 8 ضمیمه .
          ـ تاریخچه معمارى مساجد در ایران: احمد خوشنویس، دانشگاه انقلاب،
شماره 35 ، اردیبهشت 63 ، ص 6 ضمیمه .
          ـ تاریخچه معمارى مساجد در ایران: احمد خوشنویس، دانشگاه انقلاب،
شماره 36 خرداد 1363، صص 10 و 13 ضمیمه .
          ـ تاریخچه بناى مسجد جمکران: محمد مقدسى (بى جا) مؤلف، 1373،
ص 31.
          ـ تاریخچه بناى مسجد جمکران: واحد فرهنگى مسجد مقدس جمکران،
قم، نصایح، 1374، 80 صفحه.
          ـ تاریخچه مسجد عتیق شیراز: على نقى بهروزى، شیراز، اداره کل فرهنگ
و هنر استان فارس، سال 1349، 68 صفحه .
          ـ تاریخچه و شرح آثار معمارى و هنرى مسجد جامع سلطانى وکیل:
على نقى بهروزى، شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، سال 1350،
59 صفحه .
          ـ تأویل معمارى مسجد با تأملى در مناسک حج: سید محمد بهشتى،
در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمارى و شهر سازى ایران، جلد چهارم، تهران،
سازمان میراث فرهنگى کشور، 1375، صص 11 و 39 .
          ـ تزئینات هنرى در معمارى مساجد: جواد محدثى، پیام انقلاب، سال پنجم،
شماره 109، اردیبهشت ماه 1363، صص 60 و 63 و 65 .
          ـ تطور مساجد روستایى در اصفهان: سیروماکسیم، ترجمه کرامت اللّه‏ افسر،
اثر، شماره 1، بهار 1359، صص 52 و 78.
          ـ توضیح مختصر درباره تاریخ مسجد جامع گناباد: سید محمد تقى
مصطفوى، هنر و مردم، دوره 8 و 9 شماره 96 و 97، مهر و آبان 1349، ص 86.

 ج
          ـ جامع عتیق شیراز: على نقى بهروزى، بناهاى تاریخى و آثار هنرى، شیراز،
ادارده کل فرهنگ و هنر استان فارس، چاپ دوم، سال 1354، صص 186 و 199.
          ـ جمعه مسجد: چون نگینى بر انگشتر اردبیل، شهر عاشقان و دلاوران
تاریخ، حبیب شهبازى، شیران، اردبیل و آرتا، 1372، 62 صفحه.

 چ
          ـ چگونه مسجد شاه از انهدام نجات یافت: پرویز ورجاوند، هنر و مردم،
شماره 64، خرداد 1355، صص 2 ـ 9 .
          ـ چهل حدیث مسجد: جسین زینالى (تهران)، سازمان تبلیغات اسلامى،
مرکز چاپ و نشر، 1372، 49 صحفه.
          ـ چهل ستون مسجد ملا رستم مراغه: پرویز ورجاوند، بررسیهاى تاریخى،
شماره 6، 1354، صص 13ـ43.

 ح
          ـ حریق مسجد جامع اصفهان در عصر سلجوقى: محمد حسین ریاحى،
فرهنگ اصفهان، سال اول، شماره 2 و3، بهار 1375، صص 18ـ23.
          ـ حضور در مساجد: مسجد، شماره 1، بهمن ماه 1369، صص 29 ـ 33 .

 خ
          ـ خانه‏هاى خدا در ایران زمین: محمد کریم پیرنیا، هنر و مردم، دوره 13،
شماره 149، اسفند 1353، صص 2ـ8.
          ـ خاطرات سیاسى بهلول یا فاجعه مسجد گوهر شاد: محمد تقى بهلول،
تهران، مؤسسه امام صادق علیه‏السلام ، 1370، 300 صفحه .
          ـ خداى خانه یا دارالمصاحب در مسجد جامع عتیق شیراز: تلاش،
شماره 48، 1354، صص 48 و 49.

 د
          ـ در مساجد ایران نقشه سبک بدوى عرب وجود ندارد: عباس زمانى،
هنر و مردم، دوره دهم، شماره 116، خرداد 1351، صص 22 ـ 29 .
          ـ در توصیف از مسجد جمکران: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه آثار قم،
جلد دوم، قم، 1350، صص 661 ـ 672 .
          ـ در توصیف از مسجد قرمز ساوه: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه آثار قم،
جلد دوم، قم، 1350، صص 128 ـ 136 .
          ـ در توصیف از مناره مسجد جامع ساوه: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه
آثار قم، جلد دوم، 1350، صص 128 ـ 136 .
          ـ در توصیف گنبد مسجد اعظم قم: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه آثار قم،
جلد دوم، 1350، صص 711 ـ 734 .
          ـ در توصیف مسجد امام و تاریخچه آن: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه آثار
قم، جلد دوم، سال 1350، صص 673 ـ 683 .
          ـ در توصیف مسجد جامع و تاریخى ساوه: سلسله تألیفات فیض، در گنجینه
آثار قم، جلد دوم، سال 1350، صص 111 ـ 124 .
          ـ در توصیف از مسجد بالا سر و تاریخچه تحولات آن: سلسله تألیفات فیض،
گنجینه آثار قم، جلد اول، قم، 1349،صص 620 ـ 625 .
          ـ دو مسجد زیبا از آثار تاریخى پادشاهان مغول: شیپور، شماره 18،
مارس 1943، صص 6 ـ 7 .
          ـ دو مسجد مشهور و زیباى شهر استانبول: دنیا، شماره 7، سال اول،
ژوئن 1945، ص 9 .

 ر
          ـ رسالت مسجد در اسلام: محمد باقر مدرس، مجله مسجد، سال سوم،
شماره 16، مهر و آبان 1373، صص 80 ـ 83 .
          ـ روش مدیریت در مساجد، روشهاى تحقیق و تبلیغ منابع اسلامى:
مجله مسجد، شماره صفر، آذرماه 1369، صص 35 ـ 39 .
          ـ ره‏آورد مسجد در فرهنگ اسلامى: عبدالوهاب حموده، ترجمه مهدى
اسفندیارى، مسجد سال سوم، شماره 16، مهر و آبان 1373، صص 50 ـ 53 .
 س
          ـ سپهسالار و مسجد سپهسالار: ارمغان، شماره 31، صص 305 ـ 308 .
          ـ سند معین الدین اسفزارى درباره تاریخ عمران مسجد جامع هرات از نقاب
حجاب بیرون خرامید: آریانا، ج 22، شماره 9 و 10، صص 1 ـ 5 .
          ـ سنگاب‏هاى تاریخى اصفهان از دوره صفویه: لطف اللّه‏ هنرفر، هنر و مردم،
دوره پنجم، شماره 52، بهمن 1345، صص 16 ـ 20 .
          ـ سنگ نوشته تاریخى مسجد جمعه اصفهان: لطف‏اللّه‏  هنرفر، وحید،
جلد 2، شماره دوم، صص 44 ـ 46 .
          ـ سیر تحول محراب در معمارى اسلامى از آغاز تا حمله مغول:
على سجادى، جلد اول، تهران سازمان میراث فرهنگى کشور، 1370، 291 صفحه.
          ـ سیماى ایوان غربى مسجد جامع ساوه: مهندس عادل فرهنگى،
در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمادى و شهرسازى ایران، جلد دوم، تهران،
سازمان میراث فرهنگى کشور، 1374، صص 380 ـ 398 .
          ـ سیماى مسجد: رحیم نوبهار، (قم) مؤلف، 1372 ـ 1373، دو جلد.
          ـ شرایط مسجد سازى: جعفر شهرى (شهرى باف) در تهران قدیم، جلد دوم،
تهران، معین، 1371، صص 39 ـ 41 .
          ـ صحن مسجد شاه، مسجد سپهسالار: جعفر شهرى (شهرى باف) در تهران
قدیم، جلد سوم، تهران، انتشارات معین، 1371، صص 339 ـ 350 .
          ـ سیرى در معمارى اسلامى ایران: مسکن و انقلاب، سال دوم، شماره 20،
مرداد 63، صص 48 ـ 49 .

 ش
          ـ شوخى بروقفنامه امیر خمار تاش بن عبداللّه‏ عمادى در مسجد جامع
قزوین: احسان اللّه‏ اشراقى بررسى‏هاى تاریخى، شماره 2، 1357، صص 53 ـ 76 .
 ع
          ـ عروس الفلک و مسجد غزنه: توچى، ترجمه سرور همایون، آریانا،
جلد 20 ، شماره 6، صص 7 ـ 19 .

 ق
          ـ قدیمى‏ترین سر در تاریخى مسجد جمعه اصفهان: لطف اللّه‏ هنرفر،
هنر و مردم، دوره سیزدهم شماره 145، آبان ماه 353، صص 26 ـ 31 .

 ک
          ـ کاوش در جمعه مسجد اردبیل: میراث فرهنگى سال اول، شماره 1،
تیرماه 1369، ص 30 .
          ـ کاوش‏هاى هیئت باستان‏شناسى فرانسوى در شوش و مسجد سلیمان در
دو ساله اخیر: رمان گیرشمن، ترجمه مسعود رجب نیا، هنر و مردم، دوره 6،
شماره 67 و 68، اردیبهشت و خرداد 1347، صص 76 و 80 .
          ـ کتیبه فارسى مسجد هان چو در چین: غلامرضا ستوده، الهیات، مشهد،
شماره 26 و 27، بهار 1357، صص 240 ـ 244 .
          ـ کتیبه‏هاى منار مسجد جامع دامغان: شهریار عدل، اثر، شماره 7 تا 9،
بهمن 1361، صص 297 ـ 300 .
          ـ کشف تاریخ جدید نقاشى گاوچاه مسجد جامع اصفهان: خانم بهرامى،
اثر، شماره 22 و 23، بى‏تا، صص 185 ـ 195 .
          ـ کتیبه کوفى مسجد جامع قزوین: باب اللّه‏ زارعى (تهران)، وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، 1373 ، 48 صفحه .
          ـ مجموعه شیخ صفى در اردبیل: حبیب شهبازى شیران، اردبیل، آرتا،
1372، 199 صفحه .
 گ
          - گرامیداشت مسجد خندق آبادى: مجله مسجد، سال سوم، شماره 14،
خرداد و تیرماه 73، صص 92 ـ 95 .
          ـ گزارش مقدماتى درباره بررسى‏هاى باستان‏شناسى در مسجد جامع
اصفهان: امبرتوشراتو، فرهنگ معمارى ایران، شماره 4، تابستان 1355،
صص 39 ـ 46 .
          ـ گزارشى کوتاه از مسجد جامع اصفهان و کتیبه نو یافته ایوان درویش:
اثر، شماره 15 و 16، زمستان 1367، صص 173 ـ 179 .
          ـ گنبد و محراب، طاق و رواق: جواد محدثى، پیام انقلاب، سال پنجم،
شماره 111، خرداد 63، صص 58 ـ 61 و 65 .
          ـ گنبد دو پوششى تزیینى در آثار تاریخى اسلامى ایران: عباس زمانى،
هنر و مردم، دوره 11، ش  1341، شهریور ماه 1352، صص 43 ـ 53 .
          ـ گوهر تابناک معمارى دوران صفویه در اصفهان: لطف اللّه‏ هنرفر،
هنر و مردم، دوره شانزدهم، شماره 183، دى 1356، صص 2 ـ 12 .

م
          ـ ماهیت و رسالت مسجد: سید ابراهیم سید علوى، مسجد، سال سوم،
شماره 13، فروردین و اردیبهشت ماه 1373، صص 66 ـ 70 .
          ـ محراب زیباى مسجد دوره شاهرخ میرزا: مایل هروى، مسجد، سال پنجم،
شماره 27، مرداد و شهریور ماه 1375، صص 68 ـ 69 .
          ـ مرورى در مسجد شاه تهران بناى 172 ساله: آگاهینامه، شماره 2،
بهمن ماه 1354، صص 9 ـ 10 .

          ـ مساجد باید همچون گذشته قداستش حفظ شود و مرکز نماز و عبادت،
تبلیغ اسلام و تبیین مسائل دینى و اخلاقى باشد، جمهورى اسلامى، 8 مرداد ماه
1363 ، ص 12 .
          ـ مساجد تاریخى یمن: سید محمد على ابطحى، مسجد، سال پنجم،
شماره 26 ، خرداد و تیرماه 1375، صص 82 ـ 85 .
          ـ مساجد خاورمیانه: شیپور، شماره 28، فوریه 1944، صص 4 ـ 5 .
          ـ مساحد مسلمانان در اروپاى غربى: جورجى نیلسن ترجمه سید محمد
رویین‏تن، مسجد، سال پنجم، شماره 26، خرداد و تیرماه 1375، صص 44 ـ 49 .
          ـ مسجد استاد و شاگرد تبریز در زین المعابد فى بیان فضیله المساجد:
محمد على قراچه داغى اوانسرى، مسجد، ـ  سال 5، ش 27، مرداد و شهریور
1375، صص 61 ـ 69 .
          ـ مسجد امام خمینى تهران: سعید میر محمد صادق و مهدى رجبى: مسجد،
سال 4، ش 21، مرداد و شهریور 74، صص 62 ـ 69 .
          ـ مسجد بیرون ابرکوه: جواد ریاض کرمانى، آگاهینامه، ش 27،
اسفند 1356، صص 11 ـ 13 .
          ـ مسجد جاجرم: فائق توحیدى، اثر، ش 12 و 13 و 14، اسفند ماه 65،
صص 102 ـ 106 .
          ـ مسجد جامع اردستان: باقر آیة الله زاده شیرازى، اثر، ش 1، بهار 59،
صص 5 ـ 51 .
          ـ مسجد جامع اصفهان نمونه‏اى از تخریب میراثهاى فرهنگى بر اثر جنگ:
اثر، ش 10 و 11، بهمن 64، صص 3 ـ 15 .
          ـ مسجد جامع افین در قهستان: حسین رایتى مقدم، آگاهینامه، ش 32،
مرداد 1357، صص 19 ـ 20 .
          ـ مسجد جامع امیربنده کلارچاى: آگاهینامه، ش 26، بهمن 56 ، ص 15.
          ـ مسجد جامع شوشتر، تهران مصور، ش 726، 4 مرداد 1336 ، ص 39.
          ـ مسجد جامع عتیق اصفهان: آندره کدار، ترجمه جلال ستارى، هنر و مردم
دوره 6، ش 61 و 62، آبان و آذرماه 46، صص 65 ـ 67 .
          ـ مسجد جامع قاین: بقراط نادرى، اثر، ش 1، بهار 59، صص 103 و 107 .
          ـ مسجد جامع گناباد: عباس زمانى، هنر ومردم، دوره 8، ش 92، خرداد 49،
صص 6 ـ 14 .
          ـ مسجد جامع مرتد: بقراط نادرى، آگاهینامه، ش 28، فروردین 57،
صص 11 .
          ـ مسجد جامع نیریز: فصلنامه هنر، ش 4، پاییز 1362، صص 188 ـ 189 .
          ـ مسجد جامع جمعه اردبیل: ماکسیم سیرو، ترجمه نادیه ایمانى، اثر،
شماره 15 و 16، زمستان 67، صص 180 ـ 205 .
          ـ مسجد جمعه نایین: محمد تقى مصطفوى، عامرى نامه، تهران، 1353،
صص 114 ـ 119 .
          ـ مسجد خادم الفقرا یادبود وزیرى مقتدر از دوران صفویه به نام ساروتقى:
لطف اللّه‏ هنرفر، هنر و مردم، دوره 7، شماره 77 و 78، اسفند ماه 47
و فروردین 48 ، صص 34 ـ 37 .
          ـ مسجد خانم در زنجان: سیامک کشاورز، آگاهینامه، ش 31، تیر 57،
صص 24 ـ 25 .
          ـ مسجد رفیع البناى سلطانى: على جواهر کلام، نگین، جلد 1، ش 1،
صص 28 ـ 30 .
          ـ مسجد سپهسالار، دانشگاه روحانى: اطلاعات هفتگى، ش 437،
2 دى ماه 1328، صص 3 ـ 5 .
          ـ مسجد سید اصفهان: محمود ماهر النقش، موزه‏ها، سال اول، ش 1،
فروردین ماه 1360، صص 28 ـ 41 .
          ـ مسجد سید اصفهان و وقفنامه آن: سید محسن قائم فرد، میرک جاویدان،
سال 4، ش 1، بهاره 1375، صص 84 ـ 89 .
          ـ مسجد شاه یا مقبره میر غیاث الدین ملکشاه: عبدالحمید مولوى،
هنر و مردم، دوره 7، ش 74 و 75، آذر و دى 1347، صص 75 ـ 93 .
          ـ مسجد عبادتگاه و پایگاه اجتماعى اسلام: پلیس انقلاب، سال 3، ش 34،
آذر 63، صص 38 ـ 42 ـ 43 .
          ـ مسجد علیشاه جیلانى: محمد جواد مشکور، هنر و مردم دوره 8، ش 91،
اردیبهشت 1349، صص 23 ـ 28 .
          ـ مسجد فرط یزد: سید کاظم مدرسى، سال 5، ش 27، مرداد و شهریور ماه
1375، صص 70 ـ 73 .
          ـ مسجد کبود میعادگاه زائران و هنر دوستان: مهرالزمان نوبان، گردش،
ش 11 و 12، بى‏تا، صص 15 ـ 16 .
          ـ مسجد گالرى هنرهاى اسلامى: عبدالحسین زرین کوب، هنر و مردم،
دوره جدید، ش 30 فروردین 44، صص 3 ـ 5 .
          ـ مسجد نایین: اس فلارى ترجمه کلود کرباسى، اثر، ش 22 و 23، بى‏تا،
صص 151 ـ 167 .
          ـ مسجد نصیر الملک شیراز: آگاهینامه، شماره 30، خرداد ماه 57، ص 25.
          ـ مسجد و مدرسه آقا بزرگ (کاشان): آگاهینامه، ش 22، مهر 56، ص 1312.
          ـ مسجد و مدرسه عالى سپهسالار: تلاش، ش 71، تیرماه 56، صص 24 ـ 28.
          ـ معمارى و تزیینات اسلامى در کشورهاى جهان و ایران: منوچهر شیبانى،
هنر و مردم دوره 1، ش 3، دى 1341، صص 14 ـ 17.
          ـ ملکوت در رواق مساجد: جواد محدثى، پیام انقلاب، سال 5، ش 108،
25 فروردین ماه 63، صص 46 ـ 49 .

 ن
          ـ نقش چند کاشى از مسجد کبود: احمد دریانى، سرو، جلد 1، ش 1،
صص 16 ـ 17 .
          ـ نخستین مسجد رى: دکتر حسین کریمان، رى باستان، جلد اول، تهران،
انجمن آثار ملى، 1345، ص 321.
          ـ نقش مساجد در تبلیغات: احمد رزاقى، اعتصام، ش 28، مرداد ماه 63،
صص 60 ـ 62 .
          ـ نقاشى دیوارى مسجد جامع خرمشهر: ناصر پلنگى (قم)، حوزه علمیه قم،
دفتر تبلیغات اسلامى، بخش فرهنگى هنرى، 1364.
          ـ نقش و نگار سقف‏هاى مساجد ایران: شیپور، ش 58، اوت 1947،
صص 42 ـ 47 .

 هـ
          ـ هندسه پنهان در نماى مسجد شیخ لطف‏اللّه‏، اصفهان، مهندس کامبیز
حاجى قاسمى، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمارى و شهر سازى ایران،
جلد دوم، تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور، 1374، صص 165 ـ 173 .

 و
          ـ وقفنامه مسجد دارالاحسان سنندج: میراث جاویدان، سال سوم، ش 2،
تابستان 1374، صص 117 ـ 119 .
ى
          ـ یادداشتى برزوزن و مسجد و مدرسه آن: دکتر شهریار عدل، اثر،
ش 15 و 16، سال 1367، صص 231 ـ 248 .
          ـ یک فرمان تاریخى از شاه عباس کبیر در مسجد شاه اصفهان: وحید،
جلد 2، ش 4، صص 41 ـ 43 .
          ـ یک گردش علمى (مسجد جامع «قروه»، نزدیک ابهر و مسجد جامع قریه
سرآور گلپایگان): صادق صمیمى، باستان‏شناسى، جلد 1، ش 3 و4،
صص 37 ـ 49 .
          ـ مساجد: در راهنماى قم، قم، دفتر آستانه، 1317، صص 14ـ 16.
          ـ مساجد: سید محمد تقى مصطفوى، در آثار تاریخى تهران، اماکن متبرکه
تهران، گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375، صص 351ـ361، 409ـ415.
          ـ مساجد: محمد یوسف کیانى، در معمارى ایران، دوره اسلامى، تهران،
وزارت ارشاد اسلامى، 1364، صص 1 ـ 22 .
          ـ مساجد اردبیل: سید جمال ترابى طباطبایى، در آثار باستانى آذربایجان،
جلد دوم، تهران، انجمن آثار ملى، 1355، صص 413 ـ 426 .
          ـ مساجد این شهر: ناصر نجمى، در ایران قدیم و تهران قدیم، تهران،
جانزاده، 1362، ص 77.
          ـ مساجد تاریخى ساوه: سید محمد تقى مصطفوى، در آثار تاریخى تهران،
اماکن متبرکه، تهران، گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375،
صص 416 ـ 417 .
          ـ مساجد تاریخى گلپایگان: سید محمد تقى مصطفوى، در آثار تاریخى
تهران، اماکن متبرکه، تهران، گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375،
صص 419 ـ 420 .
          ـ مساجد تاریخى و باستانى و تکایا و مصلى‏ها و کلیساهاى تاریخى ایران:
سید محمد تقى مصطفوى، در آثار تاریخى تهران، اماکن متبرکه، تهران،
گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375، صص 326 ـ 330 .
          ـ مساجد تبریز: عبدالعلى کارنگ، در آثار باستانى آذربایجان، جلد اول،
تهران، انجمن آثار ملى، 1351، صص 232 ـ 391 .
          ـ مساجد دزفول: حسنعلى پورعلى، در دزفول، تهران، انتشارات افروز،
1374، صص 69 ـ 71 .
          ـ مساجد سراب: سید جمال ترابى طباطبایى، در آثار باستانى آذربایجان،
جلد دوم، تهران، انجمن آثار ملى، 1355، صص 536 ـ 556 .
          ـ مساجد قدیمى شیراز: على سامى در شیراز، شهر جاویدان، شیراز،
انتشارات لوکوس (نوید)، چاپ سوم، 1363، صص 572 ـ 573 .
          ـ مساجد مهم همدان: منصور اکبر خانزاده، در همدان، مختصرى پیرامون
آثار مذهبى تاریخى و دیدنیهاى استان همدان، همدان، انتشارات ادراه کل ارشاد
اسلامى استان همدان، 1362، ص 36.
          ـ مساجد و مدارس تاریخى کاشان: سید محمد تقى مصطفوى، در آثار
تاریخى تهران، اماکن متبرکه، تهران، گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375،
ص 415.
          ـ مسجد: استاد محمد کریم پیرنیا، در آشنایى با معمارى اسلامى ایران،
ساختمان‏هاى درون شهرى و برون شهرى، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران،
چاپ سوم، 1374، صص 37 ـ 90 .
          ـ مسجد: حسین زینالى، (تهران)، سازمان تبلیغات اسلامى،
مرکز چاپ و نشر، 1373 ، ص 56 .
          ـ مسجد: دکتر محمد على احمدیان، در جغرافیاى شهرستان بیرجند،
مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، 1374، صص 167 ـ 170 .
          ـ مسجد آقانور: ابوالقاسم رفیعى مهر آبادى، در آثار ملى اصفهان، تهران،
انتشارات انجمن آثار ملى، 1352،513 ـ 516 .
          ـ مسجد اعظم قم: محمد حسین ناصرالشریعه قمى، در تاریخ قم، قم،
دارلعلم، 1340، صص 287 ـ 290 .
          ـ مسجد اولیه ساوه: اسکندر مختارى طالقانى، در مجموعه مقالات کنگره
تاریخ معمارى و شهرسازى ایران، جلد سوم، تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور،
1374، صص 157 ـ 187 .
          ـ مسجد بالا سر: مدرس طباطبایى، در تربت پاکان، جلد اول، قم، 1352،
ص 61.
          ـ مسجد پامنار: لطف اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان، اصفهان،
کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 171 ـ 174 .
          ـ مسجد ترک‏ها ـ مسجد آذربایجانى‏هاى: جعفر شهرى (شهرى باف)،
در تهران قدیم، جلد دوم، تهران، معین، 1371، صص 37 ـ 39، 42 ـ 44 .
          ـ مسجد جامع: یونس مروارید، در مراغه (افرازه رود)، تهران، مؤلف،
چاپ دوم، 1372، صص 384 ـ 387 .
          ـ مسجد جامع: محمد على مخلصى، در آثار تاریخى سمنان، تهران،
انجمن آثار ملى 1356، صص 77 ـ 88 .
          ـ مسجد جامع آمل: عباس شایان، در مازندران، جفرافیاى تاریخى
و اقتصادى، جلد اول، تهران، علمى، 1336، ص 294 .
          ـ مسجد جامع اردبیل: دکتر محمد جواد مشکور، در نظرى به تاریخ
آذربایجان و آثار باستانى و جمعیت‏شناسى آن، تهران، انجمن آثار ملى، 1349،
صص 384 ـ 385 .

          ـ مسجد جامع اردستان: لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان،
اصفهان، کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 210 ـ 219 .
          ـ مسجد جامع اشترجان: لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان،
اصفهان، کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 279 ـ 267 .
          ـ مسجد جامع اصفهان: گالرى اوژن، ترجمه عبداللّه‏ جبل عاملى، اصفهان،
مرکز میراث فرهنگى اصفهان، 1370.
          ـ مسجد جامع بزرگ قزوین: ناصر نجمى، در ایران قدیم و تهران قدیم،
تهران، جانزاده، 1362، صص 146 ـ 149 .
          ـ مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن: سید محمد على امام، دزفول، 1348،
64 صفحه.
          ـ مسجد جامع رضائیه: دکتر محمد جواد مشکور، در نظرى به تاریخ
آذربایجان و آثار باستانى و جمعیت‏شناسى آن، تهران، انجمن آثار ملى، 1349،
صص 413 ـ 414 .
          ـ مسجد جامع رضوى: محمد اسماعیل مقیمى، در جغرافیاى تاریخى
شیروان، مشهد، معاونت فرهنگى آستان قدس رضوى، 1370، صص 189 ـ 190.
          ـ مسجد جامع سارى: عباس شایان، در مازندران جغرافیاى تاریخى
و اقتصادى، ج اول، تهران، علمى، 1336، ص 305 .
          ـ مسجد جامع شهر خوانسار: حمید رضا میر محمدى، در جغرافیاى
خوانسار، جلد اول مشهد، مؤلف، 1372، صص 93 ـ 95 .
          ـ مسجد جامع عتیق: على سامى، در شیراز شهر جاویدان، شیراز،
انتشارات لوکوس (نوید)، چاپ سوم، 1363، صص 558 ـ 569 .
          ـ مسجد جامع عتیق: على نقى بهروزى، در بناهاى تاریخى و آثار هنرى
جلگه شیراز، شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، چاپ دوم، 1354،
ص 275.
          ـ مسجد جامع کرمان و کارکردهاى مذهبى آن: على زنگى آبادى در جغرافیا
و برنامه ریزى شهرى کرمان، جلد اول و دوم، کرمان، مؤلّف، 1370،
صص 166 ـ 169 .
          ـ مسجد جمعه اردبیل: بیوک جامعى، در نگاهى به آثر و ابنیه تاریخى
اردبیل، تهران ع انتشارات على و فرهنگى، چاپ دوم، 1372، صص 16 ـ 69 .
          ـ مسجد جمعه اصفهان: لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان،
کتابفروشى ثقفى، 1350، صص 67 ـ 168 .
          ـ مسجد جمعه نایین: سید محمد تقى مصطفوى، در آثار تاریخى،
اماکن متبرکه، تهران، گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1375،
صص 323 ـ 324 .
          ـ مسجد جنت سرا: بابا صفرى، در اردبیل در گذرگاه تاریخ، جلد دوم، تهران،
1353، صص 282 ـ 285 .
          ـ مسجد چهل ستون:على زنگى آبادى، در جغرافیا و برنامه ریزى شهرى
کرمان، ج اول و دوم، مؤلف 1370، ص 128.
          ـ مسجد سپهسالار: على نقى بهروزى، در بناهاى تاریخى و آثار هنرى جلگه
شیراز، شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، چاپ دوم، 1354، ص 277.
          ـ مسجد شیخ بابا: یونس مروارید در مراغه (افرازه رود)، تهران، مؤلف،
چاپ دوم 1373، صص 389 ـ 393 .
          ـ مسجد شیخ لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان، اصفهان،
کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 401 ـ 415 .
          ـ مسجد شیر: على نقى بهروزى، در بناهاى تاریخى و آثار هنرى جلگه
شیراز، شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، چاپ دوم، 1354،
صص 186 ـ 199 .
          ـ مسجد صحن موزه: محمد حسین ناصرالشریعه، در تاریخ قم، قم، دارالعلم،
1340، صص 305 ـ 311 .
          ـ مسجد گنجعلى خان: على زنگى آبادى، در جغرافیا و برنامه ریزى شهرى
کرمان، جلد اول و دوم، کرمان، مؤلف، 1370، ص 158.
          ـ مسجد گوهر شاد: ناصر نجفى، در ایران قدیم و تهران قدیم، تهران،
خانزاده، 1362، ص 130.
          ـ مسجد مصطفى: مرتضى امین، تهران، مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1364،
24 صفحه.
          ـ مسجد معزالدین: یونس مروارید، در مراغه (افرازه رود)، تهران، مؤلف،
چاپ دوم، 1372، ص 374 تا 383 .
          ـ مسجد قدس جمکران: تجلى گاه صاحب الزمان روحى و ارواح العالمین
له الفداء، جعفر میر عظیمى، قم، رسالت، 1372، یک جلد.
          ـ مسجد موزه: حسین مدرسى طباطبایى، در تربت پاکان، جلد اول، قم،
1355، ص 61.
          ـ مسجد مهرآباد: یونس مروارید، در مراغه (افرازه رود)، تهران، مؤلف،
چاپ دوم، 1372، صص 408 ـ 411 .
          ـ مسجد نو: دکتر بهمن کریمى، در راهنماى آثار تاریخى شیراز، اقبال،
چاپ دوم، 1344، صص 87 ـ 90 .
          ـ مسجد نو: على سامى، در شیراز، شهر جاویدان، شیراز، انتشارات لوکس
(نوید)، چاپ سوم، 1363، صص 569 ـ 561 .
          ـ مسجد نو: على نقى بهروزى، در بناهاى تاریخى و آثار هنرى جلگه شیراز،
شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، 1349، صص 199 ـ 204 ، 276 .
          ـ مسجد وکیل: دکتر بهمن کریمى، در راهنماى آثار تاریخى شیراز، اقبال،
چاپ دوم، 1344، صص 70 ـ 76 .
          ـ مسجد وکیل: على سامى، در شیراز شهر جاویدان، شیراز، انتشارات لوکس
(نوید) چاپ سوم، 1363، صص 579 ـ 598 .
          ـ مسجد وکیل: على نقى بهروزى، در بناهاى تاریخى و آثار هنرى جلگه
شیراز، شیراز، اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس، 1349، صص 134 ـ139، 275.
          ـ مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان: حسین فرخ یار، در نگاهى به بناهاى
تاریخى (کاشان)، کاشان، اداره میراث فرهنگى کاشان، 1370، صص 25 ـ 26 .
          ـ مسجد و مناره برسیان: لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان،
اصفهان، کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 174 ـ 178 .
          ـ مسجد و مناره گار: لطف‏اللّه‏ هنرفر، در گنجینه آثار تاریخى اصفهان،
اصفهان، کتابفروشى ثقفى، چاپ دوم، 1350، صص 182 ـ 186 .
          ـ مسجدها: ایرج افشار سیستانى، در خوزستان و تمدن دیرینه آن، جلد اول،
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373، صص 373 ـ 375، 341 ـ 343 .
          ـ معمارى خانه کعبه و مسجدالحرام به روایت سفرنامه حکیم ناصر خسرو
قبادیانى: عقیل عابدى، در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمارى و شهرسازى
ایران، جلد سوم، تهران، سازمان میراث فرهنگى کشور، 1374، صص 13 ـ 52 .
          ـ منار و مسجد علاء: محمد على مخلصى، در آثار تاریخى سمنان، تهران،
انجمن آثار ملى، 1356، صص 90 ـ 91 .

 سایر منابع و مآخذ
          1 ـ مجموعه مقالات مرکز رسیدگى به امور مساجد، خردادماه 75،
(تهران 1376). (مقالات برادران مهدى ظهیریان، ستادعالى احیاى مساجد،
محمد سروش محلاتى، رشاد، تبریزى، ابوالفضل عابدینى، الهیه هادیان رسنانى
و مهرالزّمان نوبان).
          2 ـ مجله مسجد، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت ماه 71 .
          3 ـ مجله مسجد: سال اول، شماره سوم، خرداد ماه 71 .
          4 ـ مجله مسجد، سال اول، شماره ششم، آذرماه 71 .
          5 ـ مجله مسجد، سال سوم، شماره چهاردهم، خرداد و تیرماه 73 .
          6 ـ مجله مسجد، سال سوم، شماره پانزدهم، مرداد و شهریورماه 73 .
          7 ـ مجله مسجد، سال سوم، شماره شانزدهم، مهر و آبان ماه 73 .
          8 ـ مجله مسجد، سال سوم، شماره هفدهم، آذر و دى ماه 73 .
          9 ـ مجله مسجد، سال سوم، شماره هیجدهم، بهمن و اسفند ماه 73 .
          10 ـ مجله مسجد، سال چهارم، شماره نوزدهم، فروردین و اردیبهشت ماه
1374.
          11 ـ مجله مسجد، سال چهارم، شماره بیست و دوم، مهر و آبان ماه 74 .
          12 ـ کیهان، شماره 14439، فروردین 71، ص 6، مقاله «اهل مساجد
محبوبترین بندگان نزد خداوند».